***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor

22.05.2020 18:23***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
90.000.000 70.132.468 72.915.388 -317.557 9.536.516 33.949.189 10.986.464 287.202.468 287.202.468
Transferler
10.986.464 -10.986.464 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.808.488 -89.114 -2.808.488 12.806.547 12.717.433 12.717.433
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 70.132.468 70.106.900 -406.671 9.536.516 47.744.141 12.806.547 299.919.901 299.919.901
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 60.132.468 70.668.597 -288.724 11.125.994 36.592.966 37.272.951 315.504.252 315.504.252
Transferler
37.272.951 -37.272.951 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.246.791 -15.035 2.246.791 12.477.726 12.462.691 12.462.691
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 60.132.468 68.421.806 -303.759 11.125.994 76.112.708 12.477.726 327.966.943 327.966.943


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.719.769 10.069.796
Dönem Karı (Zararı)
12.477.726 12.806.547
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.477.726 12.806.547
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.454.490 4.202.026
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,18 903.860 896.207
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
125.664 490.957
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 116.009 497.528
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 9.655 -6.571
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
305.243 168.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 305.243 168.728
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.340.796 -920.169
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.127.771 -794.903
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
786.975 -125.266
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-15.035 -89.114
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-15.035 -89.114
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41 3.524.900 3.613.573
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
41.674 41.844
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.098.334 -5.487.084
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.309.592 27.835.402
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.764.682 -67.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.074.274 27.903.080
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.176 2.188.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.176 2.188.474
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.848.464 -1.254.353
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.931.977 -34.858.097
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.726.362 -35.497.101
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
205.615 639.004
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.339.589 601.490
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.339.589 601.490
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.121.570 11.521.489
Alınan Faiz
38 419.006 699.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
28 -34.738 -120.256
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
41 -6.786.069 -2.031.011
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-247.055 -13.452
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-247.055 -13.452
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -247.055 -13.452
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.472.714 10.056.344
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.210.477 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.683.191 10.056.344
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 61.452.344 56.711.009
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 71.135.535 66.767.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 71.135.535 61.452.344
Ticari Alacaklar
8 217.240.256 195.509.315
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 188.497 1.953.303
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
217.051.759 193.556.012
Diğer Alacaklar
81.472 110.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 81.472 110.737
Stoklar
11 7.411.566 2.337.064
Diğer Dönen Varlıklar
164.515 120.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 164.515 120.074
ARA TOPLAM
296.033.344 259.529.534
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
296.033.344 259.529.534
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
2.270.007 3.160.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.270.007 3.160.394
Diğer Alacaklar
3.612 3.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.612 3.612
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 260.000 260.000
Maddi Duran Varlıklar
105.920.086 106.550.959
Binalar
15 105.312.725 106.144.089
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 162.148 157.688
Mobilya ve Demirbaşlar
15 424.286 226.572
Özel Maliyetler
15 20.927 22.610
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
144.002 169.934
Bilgisayar Yazılımları
18 144.002 169.934
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
108.597.707 110.144.899
TOPLAM VARLIKLAR
404.631.051 369.674.433
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8 47.911.727 26.766.725
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 47.411.538 26.471.121
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
500.189 295.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28 537.087 912.932
Diğer Borçlar
187.773 177.925
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 187.773 177.925
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.808.180 782.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 1.808.180 782.390
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
41 3.929.810 3.360.223
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
649.818 345.280
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 649.818 345.280
ARA TOPLAM
55.024.395 32.345.475
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.024.395 32.345.475
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.229.401 2.939.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28 3.229.401 2.939.620
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
41 18.410.312 18.885.086
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.639.713 21.824.706
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
76.664.108 54.170.181
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
327.966.943 315.504.252
Ödenmiş Sermaye
30 100.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 60.132.468 60.132.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
68.118.047 70.379.873
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
68.118.047 70.379.873
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 68.421.806 70.668.597
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -303.759 -288.724
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.125.994 11.125.994
Yasal Yedekler
30 11.125.994 11.125.994
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 76.112.708 36.592.966
Net Dönem Karı veya Zararı
12.477.726 37.272.951
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
327.966.943 315.504.252
TOPLAM KAYNAKLAR
404.631.051 369.674.433


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 236.968.695 230.875.889
Satışların Maliyeti
31 -229.535.873 -223.054.578
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.432.822 7.821.311
BRÜT KAR (ZARAR)
7.432.822 7.821.311
Genel Yönetim Giderleri
33,34 -1.866.102 -1.705.987
Pazarlama Giderleri
33,34 -4.384.832 -3.934.566
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 20.008.650 22.291.498
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -9.821.465 -11.397.452
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.369.073 13.074.804
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.369.073 13.074.804
Finansman Gelirleri
38 5.156.623 3.833.289
Finansman Giderleri
38 -523.070 -487.973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.002.626 16.420.120
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.524.900 -3.613.573
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
41 -3.995.433 -3.789.691
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41 470.533 176.118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.477.726 12.806.547
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.477.726 12.806.547
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.477.726 12.806.547
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,12000000 0,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.035 -89.114
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39 -19.276 -114.249
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.241 25.135
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39,41 4.241 25.135
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.035 -89.114
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.462.691 12.717.433
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.462.691 12.717.433http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846643


BIST
18:051.531
Değişim :  0,15% |  2,23
Açılış :  1.539  
Önceki Kapanış :  1.529  
En Yüksek
1.554
En Düşük
1.527
BIST En Aktif Hisseler18:05
DGATE 17,82 60.351.091 % 10,00  
INDES 27,72 298.706.428 % 10,00  
KRONT 61,60 42.899.349 % 10,00  
ISBIR 6.655,00 5.749.920 % 10,00  
BOSSA 24,42 30.433.154 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4364 7,4437 % 1,14  
Euro 8,9756 8,9985 % 1,07  
Sterlin 10,3471 10,3990 % 0,99  
Frank 8,0586 8,1071 % 0,54  
Riyal 1,9749 1,9848 % 0,97  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.720 -13,72  
Altın Gr. 410 411 0,35  
Cumhuriyet 2.714 2.755 -2,00  
Tam 2.701 2.771 0,35  
Yarım 1.305 1.340 0,17  
Çeyrek 655 670 0,08  
Gümüş.Ons 26,34 26,36 -0,36  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 -0,03  
B. Petrol 64,40 64,40 1,70