***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2017 18:20***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.225.000 123.907.468 44.904.349 -119.075 268.591 -10.101.063 14.895.310 209.980.580 209.980.580
Transferler
1.150.935 13.744.375 -14.895.310 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.880.290 1.903 1.476.716 22.807.338 45.166.247 45.166.247
Sermaye Arttırımı
13.775.000 -13.775.000 0 0
Kar Payları
-3.622.500 -3.622.500 -3.622.500
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 110.132.468 65.784.639 -117.172 1.419.526 1.497.528 22.807.338 251.524.327 251.524.327
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 110.132.468 65.784.639 -117.172 1.419.526 1.497.528 22.807.338 251.524.327 251.524.327
Transferler
2.223.401 20.583.937 -22.807.338 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.865.668 -48.484 1.865.668 25.708.573 25.660.089 25.660.089
Sermaye Arttırımı
10.000.000 -10.000.000 0 0
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 100.132.468 63.918.971 -165.656 3.642.927 13.947.133 25.708.573 267.184.416 267.184.416


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.111.556 8.713.322
Dönem Karı (Zararı)
25.708.573 22.807.338
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25.708.573 22.807.338
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.291.806 -4.238.327
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,18 3.174.020 2.367.377
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
885.616 -1.426.721
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 889.237 -1.423.747
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.621 -2.974
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
145.466 317.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 145.466 317.281
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.355.506 -6.405.707
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.319.063 -6.404.107
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-36.443 -1.600
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-48.484 -5.218.170
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-48.484 -5.218.170
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41 6.450.511 6.127.613
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
40.183 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-70.328.113 -5.429.970
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.233.176 -20.096.328
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-303.402 299.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.929.774 -20.396.135
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.434 -3.349.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.434 -3.349.690
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-336.210 142.383
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.315.195 13.102.456
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-50.536.031 13.899.019
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
220.836 -796.563
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
551.034 4.771.209
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
551.034 4.771.209
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-40.327.734 13.139.041
Ödenen Temettüler
-10.000.000 -3.622.500
Alınan Faiz
38 5.434.813 5.242.777
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
41 -4.218.635 -6.045.996
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-223.575 -387.736
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.711 1.102
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.711 1.102
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-229.286 -388.838
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -111.800 -159.175
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -117.486 -229.663
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-49.335.131 8.325.586
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-49.335.131 8.325.586
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
81.558.812 73.233.226
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 32.223.681 81.558.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 32.223.681 81.558.812
Ticari Alacaklar
295.795.254 271.679.428
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 405.709 102.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 295.389.545 271.576.436
Diğer Alacaklar
8.029 8.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 8.029 8.829
Stoklar
11 1.734.070 470.767
Diğer Dönen Varlıklar
124.520 129.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 124.520 129.154
ARA TOPLAM
329.885.554 353.846.990
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
329.885.554 353.846.990
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
2.089.767 6.923.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.089.767 6.923.916
Diğer Alacaklar
3.335.101 3.335.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.335.101 3.335.101
Maddi Duran Varlıklar
100.720.627 103.616.335
Arazi ve Arsalar
15 124.000 124.000
Binalar
15 100.055.961 102.833.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 185.042 191.882
Taşıtlar
15 0 7.500
Mobilya ve Demirbaşlar
15 355.624 459.953
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
226.796 283.783
Bilgisayar Yazılımları
18 226.796 283.783
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
106.372.291 114.159.135
TOPLAM VARLIKLAR
436.257.845 468.006.125
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
148.445.452 198.782.197
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 147.838.537 198.350.302
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 606.915 431.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28 959.773 370.361
Diğer Borçlar
120.206 118.090
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 120.206 118.090
Ertelenmiş Gelirler
907.422 376.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 907.422 376.731
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
41 2.734.008 664.522
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
309.947 265.094
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 309.947 265.094
ARA TOPLAM
153.476.808 200.576.995
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
153.476.808 200.576.995
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.301.927 2.095.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28 2.301.927 2.095.856
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
41 13.294.694 13.808.947
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.596.621 15.904.803
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
169.073.429 216.481.798
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
267.184.416 251.524.327
Ödenmiş Sermaye
30 60.000.000 50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 100.132.468 110.132.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
63.753.315 65.667.467
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
63.918.971 65.784.639
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
63.918.971 65.784.639
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-165.656 -117.172
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.642.927 1.419.526
Yasal Yedekler
30 3.642.927 1.419.526
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 13.947.133 1.497.528
Net Dönem Karı veya Zararı
25.708.573 22.807.338
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
267.184.416 251.524.327
TOPLAM KAYNAKLAR
436.257.845 468.006.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 869.893.806 828.488.156
Satışların Maliyeti
31 -849.153.315 -809.065.284
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.740.491 19.422.872
BRÜT KAR (ZARAR)
20.740.491 19.422.872
Genel Yönetim Giderleri
33,34 -6.104.575 -5.336.380
Pazarlama Giderleri
33,34 -12.595.824 -12.122.009
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 53.681.960 51.869.674
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -33.291.958 -32.389.095
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.430.094 21.445.062
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.430.094 21.445.062
Finansman Gelirleri
38 12.082.268 8.831.410
Finansman Giderleri
38 -2.353.278 -1.341.521
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.159.084 28.934.951
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.450.511 -6.127.613
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
41 -6.952.643 -6.710.518
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41 502.132 582.905
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.708.573 22.807.338
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.708.573 22.807.338
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.708.573 22.807.338
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,43000000 0,46000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-48.484 22.358.909
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
39 0 27.577.079
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39 -60.605 2.379
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.121 -5.220.549
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39,41 12.121 -5.220.549
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-48.484 22.358.909
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.660.089 45.166.247
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.660.089 45.166.247http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/588929


BIST
18:051.531
Değişim :  0,15% |  2,23
Açılış :  1.539  
Önceki Kapanış :  1.529  
En Yüksek
1.554
En Düşük
1.527
BIST En Aktif Hisseler18:05
DGATE 17,82 60.351.091 % 10,00  
INDES 27,72 298.706.428 % 10,00  
KRONT 61,60 42.899.349 % 10,00  
ISBIR 6.655,00 5.749.920 % 10,00  
BOSSA 24,42 30.433.154 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4443 7,4481 % 1,20  
Euro 8,9942 9,0044 % 1,14  
Sterlin 10,3513 10,4032 % 1,03  
Frank 8,0632 8,1118 % 0,60  
Riyal 1,9758 1,9857 % 1,02  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.718 1.718 -15,44  
Altın Gr. 411 411 0,43  
Cumhuriyet 2.714 2.755 -2,00  
Tam 2.701 2.771 0,35  
Yarım 1.305 1.340 0,17  
Çeyrek 655 670 0,08  
Gümüş.Ons 26,27 26,31 -0,42  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 -0,02  
B. Petrol 64,56 64,56 1,86