***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2017 18:51***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 110.132.468 65.784.639 -117.172 1.419.526 1.497.528 22.807.338 251.524.327 251.524.327
Transferler
2.223.401 20.583.937 -22.807.338 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-932.834 -13.914 932.834 11.753.326 11.739.412 11.739.412
Sermaye Arttırımı
10.000.000 -10.000.000 0 0
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 100.132.468 64.851.805 -131.086 3.642.927 13.014.299 11.753.326 253.263.739 253.263.739
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 100.132.468 63.918.971 -165.656 3.642.927 13.947.133 25.708.573 267.184.416 267.184.416
Transferler
3.085.855 22.622.718 -25.708.573 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.798.502 -11.446 2.798.502 12.252.280 12.240.834 12.240.834
Sermaye Arttırımı
20.000.000 -20.000.000 0 0
Kar Payları
-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 80.132.468 61.120.469 -177.102 6.728.782 19.368.353 12.252.280 259.425.250 259.425.250


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.100.652 -12.547.406
Dönem Karı (Zararı)
12.252.280 11.753.326
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.252.280 11.753.326
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.188.113 3.757.746
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,18 1.592.855 1.579.078
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.832.220 1.315.260
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.801.144 1.305.585
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 31.076 9.675
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
159.268 -73.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 159.268 -73.497
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-468.219 -2.004.442
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
846.444 -2.419.571
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.314.663 415.129
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.446 -13.914
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.446 -13.914
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41 3.080.095 2.942.840
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.340 12.421
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
55.461.506 -19.894.626
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
86.302.920 -22.932.770
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
260.029 -197.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
86.042.891 -22.735.270
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
49.440 72.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
49.440 72.329
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-734.844 -276.675
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.092.420 1.072.815
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-29.619.850 191.425
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.527.430 881.390
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.063.590 2.169.675
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.063.590 2.169.675
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
73.901.899 -4.383.554
Ödenen Temettüler
-20.000.000 -10.000.000
Alınan Faiz
38 2.132.345 3.207.400
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
41 -1.933.592 -1.371.252
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-80.494 -90.567
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.711
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.711
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-80.494 -96.278
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -77.095 -57.470
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -3.399 -38.808
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
138.036 129.664
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
138.036 129.664
Kredilerden Nakit Girişleri
138.036 129.664
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.158.194 -12.508.309
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.158.194 -12.508.309
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.223.681 81.558.812
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
86.381.875 69.050.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 86.381.875 32.223.681
Ticari Alacaklar
8 206.827.722 295.795.254
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 146.184 405.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
206.681.538 295.389.545
Diğer Alacaklar
33.934 8.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 33.934 8.029
Stoklar
11 2.411.812 1.734.070
Diğer Dönen Varlıklar
49.175 124.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 49.175 124.520
ARA TOPLAM
295.704.518 329.885.554
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
295.704.518 329.885.554
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 2.089.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 2.089.767
Diğer Alacaklar
3.335.101 3.335.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.335.101 3.335.101
Maddi Duran Varlıklar
99.295.419 100.720.627
Arazi ve Arsalar
15 124.000 124.000
Binalar
15 98.667.440 100.055.961
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 172.920 185.042
Mobilya ve Demirbaşlar
15 324.303 355.624
Yapılmakta Olan Yatırımlar
15 6.756 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
139.643 226.796
Bilgisayar Yazılımları
18 139.643 226.796
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
102.770.163 106.372.291
TOPLAM VARLIKLAR
398.474.681 436.257.845
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
138.036 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
138.036 0
Banka Kredileri
138.036 0
Ticari Borçlar
8 120.041.237 148.445.452
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 119.526.263 147.838.537
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
514.974 606.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28 610.746 959.773
Diğer Borçlar
119.959 120.206
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 119.959 120.206
Ertelenmiş Gelirler
676.824 907.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 676.824 907.422
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
41 730.862 2.734.008
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
548.791 309.947
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 548.791 309.947
ARA TOPLAM
122.866.455 153.476.808
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
122.866.455 153.476.808
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.475.502 2.301.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28 2.475.502 2.301.927
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
41 13.707.474 13.294.694
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.182.976 15.596.621
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
139.049.431 169.073.429
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
259.425.250 267.184.416
Ödenmiş Sermaye
30 80.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 80.132.468 100.132.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
60.943.367 63.753.315
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
61.120.469 63.918.971
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
61.120.469 63.918.971
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-177.102 -165.656
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.728.782 3.642.927
Yasal Yedekler
30 6.728.782 3.642.927
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 19.368.353 13.947.133
Net Dönem Karı veya Zararı
12.252.280 25.708.573
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
259.425.250 267.184.416
TOPLAM KAYNAKLAR
398.474.681 436.257.845


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 415.929.716 447.633.490 192.684.525 245.208.428
Satışların Maliyeti
31 -405.812.078 -436.888.455 -188.070.279 -239.146.974
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.117.638 10.745.035 4.614.246 6.061.454
BRÜT KAR (ZARAR)
10.117.638 10.745.035 4.614.246 6.061.454
Genel Yönetim Giderleri
33,34 -3.251.985 -3.143.990 -1.735.363 -1.555.685
Pazarlama Giderleri
33,34 -6.397.051 -6.308.946 -3.374.737 -3.103.207
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 35.718.344 26.763.433 7.389.708 7.521.581
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -23.355.994 -17.904.995 -2.644.428 -3.610.470
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.830.952 10.150.537 4.249.426 5.313.673
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.830.952 10.150.537 4.249.426 5.313.673
Finansman Gelirleri
38 4.899.310 6.388.896 1.991.991 4.041.810
Finansman Giderleri
38 -2.397.887 -1.843.267 -883.074 -1.243.279
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.332.375 14.696.166 5.358.343 8.112.204
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.080.095 -2.942.840 -1.073.290 -1.507.709
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
41 -2.664.454 -2.694.335 -928.545 -1.583.633
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41 -415.641 -248.505 -144.745 75.924
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.252.280 11.753.326 4.285.053 6.604.495
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.252.280 11.753.326 4.285.053 6.604.495
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.252.280 11.753.326 4.285.053 6.604.495
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 42 0,15000000 0,15000000 0,05000000 0,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.446 -13.914 -19.253 -7.032
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39 -14.307 -17.392 -24.066 -8.790
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.861 3.478 4.813 1.758
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39,41 2.861 3.478 4.813 1.758
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.446 -13.914 -19.253 -7.032
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.240.834 11.739.412 4.265.800 6.597.463
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.240.834 11.739.412 4.265.800 6.597.463http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623729


BIST
18:051.531
Değişim :  0,15% |  2,23
Açılış :  1.539  
Önceki Kapanış :  1.529  
En Yüksek
1.554
En Düşük
1.527
BIST En Aktif Hisseler18:05
DGATE 17,82 60.351.091 % 10,00  
INDES 27,72 298.706.428 % 10,00  
KRONT 61,60 42.899.349 % 10,00  
ISBIR 6.655,00 5.749.920 % 10,00  
BOSSA 24,42 30.433.154 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4262 7,4319 % 0,98  
Euro 8,9660 8,9779 % 0,84  
Sterlin 10,3575 10,4095 % 1,09  
Frank 8,0662 8,1148 % 0,64  
Riyal 1,9746 1,9845 % 0,96  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.720 1.721 -12,64  
Altın Gr. 411 411 1,25  
Cumhuriyet 2.714 2.755 -2,00  
Tam 2.701 2.771 0,35  
Yarım 1.305 1.340 0,17  
Çeyrek 655 670 0,08  
Gümüş.Ons 26,35 26,38 -0,34  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 -0,00  
B. Petrol 64,13 64,13 1,43