***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2017 18:21***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 110.132.468 65.784.639 -117.172 1.419.526 1.497.528 22.807.338 251.524.327 251.524.327
Transferler
2.223.401 20.583.937 -22.807.338 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.399.250 -42.802 1.399.250 17.351.126 17.308.324 17.308.324
Sermaye Arttırımı
10.000.000 -10.000.000 0 0
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 100.132.468 64.385.389 -159.974 3.642.927 13.480.715 17.351.126 258.832.651 258.832.651
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 100.132.468 63.918.971 -165.656 3.642.927 13.947.133 25.708.573 267.184.416 267.184.416
Transferler
3.085.855 22.622.718 -25.708.573 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.264.919 -25.447 3.264.919 18.129.307 18.103.860 18.103.860
Sermaye Arttırımı
20.000.000 -20.000.000 0 0
Kar Payları
-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 80.132.468 60.654.052 -191.103 6.728.782 19.834.770 18.129.307 265.288.276 265.288.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.735.215 -13.266.772
Dönem Karı (Zararı)
18.129.307 17.351.126
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18.129.307 17.351.126
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.945.789 5.224.615
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,18 2.383.784 2.378.468
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.380.448 1.928.871
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.350.388 1.932.111
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 30.060 -3.240
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
296.749 -112.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 296.749 -112.565
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.618.845 -3.288.699
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-625.922 -2.545.397
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.992.923 -743.302
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-25.447 -42.802
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-25.447 -42.802
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41 4.553.403 4.344.389
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-24.303 16.953
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.132.723 -27.476.555
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
126.376.522 7.789.117
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
215.732 -38.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
126.160.790 7.828.053
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
54.072 100.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
54.072 100.321
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-553.228 -326.559
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-112.664.109 -35.307.435
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-116.572.964 -36.938.269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.908.855 1.630.834
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.080.534 268.001
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.080.534 268.001
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.207.819 -4.900.814
Ödenen Temettüler
-20.000.000 -10.000.000
Alınan Faiz
38 3.386.441 4.530.234
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
41 -2.859.045 -2.896.192
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-175.952 -179.473
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1 5.712
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1 5.712
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-175.953 -185.185
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -99.072 -72.440
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -76.881 -112.745
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 169.953
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 169.953
Kredilerden Nakit Girişleri
0 169.953
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.559.263 -13.276.292
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.559.263 -13.276.292
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.223.681 81.558.812
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 47.782.944 68.282.520


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 47.782.944 32.223.681
Ticari Alacaklar
8 166.771.545 295.795.254
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 190.446 405.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
166.581.099 295.389.545
Diğer Alacaklar
59.475 8.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 59.475 8.029
Stoklar
11 1.903.583 1.734.070
Diğer Dönen Varlıklar
19.002 124.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 19.002 124.520
ARA TOPLAM
216.536.549 329.885.554
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
216.536.549 329.885.554
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 2.089.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 2.089.767
Diğer Alacaklar
3.335.101 3.335.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.335.101 3.335.101
Maddi Duran Varlıklar
98.565.896 100.720.627
Arazi ve Arsalar
15 124.000 124.000
Binalar
15 97.973.181 100.055.961
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 160.998 185.042
Mobilya ve Demirbaşlar
15 286.922 355.624
Yapılmakta Olan Yatırımlar
15 20.795 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
173.695 226.796
Bilgisayar Yazılımları
18 173.695 226.796
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
102.074.692 106.372.291
TOPLAM VARLIKLAR
318.611.241 436.257.845
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8 33.784.415 148.445.452
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 33.259.697 147.838.537
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
524.718 606.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28 684.101 959.773
Diğer Borçlar
154.486 120.206
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 154.486 120.206
Ertelenmiş Gelirler
762.237 907.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 762.237 907.422
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
41 1.478.785 2.734.008
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
324.551 309.947
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 324.551 309.947
ARA TOPLAM
37.188.575 153.476.808
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.188.575 153.476.808
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.630.485 2.301.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28 2.630.485 2.301.927
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
41 13.503.905 13.294.694
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.134.390 15.596.621
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
53.322.965 169.073.429
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
265.288.276 267.184.416
Ödenmiş Sermaye
30 80.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 80.132.468 100.132.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
60.462.949 63.753.315
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
60.654.052 63.918.971
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
60.654.052 63.918.971
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-191.103 -165.656
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.728.782 3.642.927
Yasal Yedekler
30 6.728.782 3.642.927
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 19.834.770 13.947.133
Net Dönem Karı veya Zararı
18.129.307 25.708.573
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
265.288.276 267.184.416
TOPLAM KAYNAKLAR
318.611.241 436.257.845


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 582.550.794 627.649.655 166.621.078 180.016.165
Satışların Maliyeti
31 -567.402.789 -612.608.157 -161.590.711 -175.719.702
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.148.005 15.041.498 5.030.367 4.296.463
BRÜT KAR (ZARAR)
15.148.005 15.041.498 5.030.367 4.296.463
Genel Yönetim Giderleri
33,34 -5.112.850 -4.608.309 -1.860.865 -1.464.319
Pazarlama Giderleri
33,34 -9.649.360 -9.261.322 -3.252.309 -2.952.376
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 42.365.341 34.448.889 6.646.997 7.685.456
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -24.634.445 -20.649.893 -1.278.451 -2.744.898
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.116.691 14.970.863 5.285.739 4.820.326
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.116.691 14.970.863 5.285.739 4.820.326
Finansman Gelirleri
38 7.414.655 9.036.222 2.515.345 2.647.326
Finansman Giderleri
38 -2.848.636 -2.311.570 -450.749 -468.303
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.682.710 21.695.515 7.350.335 6.999.349
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.553.403 -4.344.389 -1.473.308 -1.401.549
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
41 -4.337.830 -4.080.698 -1.673.376 -1.386.363
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41 -215.573 -263.691 200.068 -15.186
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.129.307 17.351.126 5.877.027 5.597.800
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.129.307 17.351.126 5.877.027 5.597.800
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.129.307 17.351.126 5.877.027 5.597.800
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 42 0,23000000 0,22000000 0,07000000 0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-25.447 -42.802 -14.001 -28.888
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39 -31.809 -53.502 -17.502 -36.110
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.362 10.700 3.501 7.222
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39,41 6.362 10.700 3.501 7.222
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-25.447 -42.802 -14.001 -28.888
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.103.860 17.308.324 5.863.026 5.568.912
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.103.860 17.308.324 5.863.026 5.568.912http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637386


BIST
18:051.530
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.550  
Önceki Kapanış :  1.530  
En Yüksek
1.554
En Düşük
1.527
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKFYO 8,91 49.515.899 % 10,00  
FADE 11,55 74.342.113 % 10,00  
ISATR 250.459,00 250.459 % 10,00  
ISBTR 49.500,00 1.876.250 % 10,00  
SNKRN 30,80 1.692.337 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7788 7,7822 % 0,38  
Euro 9,2181 9,2279 % 0,35  
Sterlin 10,6670 10,7205 % 2,59  
Frank 8,2370 8,2866 % 2,22  
Riyal 2,0563 2,0667 % 2,73  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.685 1.686 4,82  
Altın Gr. 418 418 6,77  
Cumhuriyet 2.778 2.820 39,00  
Tam 2.764 2.834 36,87  
Yarım 1.336 1.371 17,84  
Çeyrek 670 686 8,92  
Gümüş.Ons 25,18 25,21 0,08  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 0,03  
B. Petrol 68,52 68,52 0,51