***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

19.08.2016 17:56
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor  )


***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.250.000 7.120.331 2.068.490 -445.449 -15.205 380.837 5.408.000 4.802.254 41.569.258 41.569.258
Transferler
4.802.254 -4.802.254
Dönem Karı (Zararı)
2.610.661 2.610.661 78.144 2.688.805
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
89.278 -18.948 70.330 3.411 73.741
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
764.659 764.659
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
172.944 -117.448 55.496 55.496
Dönem Sonu Bakiyeler
22.250.000 7.120.331 2.068.490 -356.171 138.791 380.837 10.092.806 2.610.661 44.305.745 846.214 45.151.959
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.750.000 7.120.331 2.068.490 -196.547 3.294.850 163.294 572.532 6.401.111 9.502.424 54.676.485 -775.611 53.900.874
Transferler
89.510 9.412.914 -9.502.424
Dönem Karı (Zararı)
880.655 880.655 488.623 1.369.278
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.474 8.148 -2.526.052 -2.541.378 -12.398 -2.553.776
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-65.585 -65.585 -65.585
Dönem Sonu Bakiyeler
25.750.000 7.120.331 2.068.490 -220.021 171.442 768.798 662.042 15.748.440 880.655 52.950.177 -299.386 52.650.791


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.997.253 -20.338.749
Dönem Karı (Zararı)
1.369.277 2.688.805
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.344.592 767.388
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 1.960.505 1.073.727
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-136.278
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.641
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -137.919
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
235.123 -31.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 235.123 -31.353
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
248.148 -265.931
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6 -78.204
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7 353.864 -116.082
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 -76.523 -108.910
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 49.011 -40.939
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
37.094 -9.055
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.966.805 -23.192.044
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -4.730.000 733
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.630.067 -4.827.676
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.081.086 -11.512.121
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -13.462.419 -17.846.815
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.435.472 6.934.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.822.090
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.887.895 2.237.174
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.252.936 -19.735.851
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -2.744.317 -485.450
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-117.448
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.992.601 -16.445.713
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
16 -7.456.138
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 1.106.884 9.948
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -2.084.015 -8.997.908
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 5.969.732
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.615
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.552.853 17.274.681
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 27.304.370 22.069.302
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.669.251 -5.559.280
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-82.266 764.659
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.548.201 -19.509.781
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.148 153.996
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.556.349 -19.355.785
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.280.658 23.092.581
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.837.007 3.736.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 7.837.007 4.280.658
Finansal Yatırımlar
6 4.808.204
Ticari Alacaklar
28.667.371 34.222.556
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8-9 243.122 355.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 28.424.249 33.867.301
Diğer Alacaklar
5.350.438 527.798
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8-10 4.330.857 29.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.019.581 497.907
Stoklar
11 70.600.840 57.000.502
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.867.410 6.504.441
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.867.410 6.504.441
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 423.148 1.584.439
Diğer Dönen Varlıklar
8.749.702 2.702.629
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 8.749.702 2.702.629
ARA TOPLAM
130.304.120 106.823.023
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
25 2.777.955
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
133.082.075 106.823.023
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 32.044 11.937.296
Diğer Alacaklar
13.082 12.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 13.082 12.775
Maddi Duran Varlıklar
29.173.972 29.723.328
Arazi ve Arsalar
14 1.378.964 1.376.422
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 605.143 279.529
Binalar
14 14.268.217 14.503.212
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 10.990.173 10.810.515
Taşıtlar
14 538.629 480.985
Mobilya ve Demirbaşlar
14 1.103.600 1.070.704
Özel Maliyetler
14 105.595 127.442
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 183.651 1.074.519
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.736.280 15.170.298
Şerefiye
16 12.249.067 12.249.067
Diğer Haklar
15 12.650 14.439
Bilgisayar Yazılımları
15 541.137 682.940
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.933.426 2.223.852
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 719.288 757.596
Diğer Duran Varlıklar
9.388
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
19 9.388
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
44.684.054 57.601.293
TOPLAM VARLIKLAR
177.766.129 164.424.316
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.236.108 21.568.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.236.108 21.568.876
Banka Kredileri
7 26.236.108 21.568.876
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32.162.703 31.635.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32.162.703 31.635.609
Banka Kredileri
7 1.273.006 1.100.364
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 30.889.697 30.535.245
Ticari Borçlar
18.976.395 20.362.856
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8-9 194.824
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 18.976.395 20.168.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.991.888 1.424.361
Diğer Borçlar
60.506 226.822
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-10 120.434
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 60.506 106.388
Ertelenmiş Gelirler
3.257.241 10.726.237
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12-10 273.095 8.545.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 2.984.146 2.181.073
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 60.204 2.804.521
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.678.591 2.225.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 858.284 865.463
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.820.307 1.359.590
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.323.271 1.604.098
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 1.323.271 1.604.098
ARA TOPLAM
87.746.907 92.578.433
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
87.746.907 92.578.433
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.530.701 13.736.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.530.701 13.736.044
Banka Kredileri
7 13.530.701 13.736.044
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 20.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.256.772 2.990.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 3.256.772 2.990.482
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 580.958 1.218.483
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.368.431 17.945.009
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
125.115.338 110.523.442
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
52.950.177 54.676.485
Ödenmiş Sermaye
20 25.750.000 25.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 7.120.331 7.120.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.848.469 1.871.943
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.848.469 1.871.943
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.068.490 2.068.490
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -220.021 -196.547
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
940.240 3.458.144
Yabancı Para Çevrim Farkları
20 171.442 163.294
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
768.798 3.294.850
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
20 768.798 3.294.850
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 662.042 572.532
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 15.748.440 6.401.111
Net Dönem Karı veya Zararı
880.655 9.502.424
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 -299.386 -775.611
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.650.791 53.900.874
TOPLAM KAYNAKLAR
177.766.129 164.424.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 65.309.037 46.103.004 32.665.230 26.104.396
Satışların Maliyeti
21 -50.167.336 -30.330.598 -29.767.099 -16.486.020
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.141.701 15.772.406 2.898.131 9.618.376
BRÜT KAR (ZARAR)
15.141.701 15.772.406 2.898.131 9.618.376
Genel Yönetim Giderleri
-8.983.670 -6.242.262 -4.312.988 -3.178.624
Pazarlama Giderleri
-5.989.575 -3.756.795 -2.825.975 -2.306.027
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-150.882 -129.784 -67.677 -71.546
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.847.458 1.032.387 985.794 483.737
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.279.197 -964.672 -805.164 103.950
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
585.835 5.711.280 -4.127.879 4.649.866
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 5.721.958 294.765 5.585.674 89.778
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.307.793 6.006.045 1.457.795 4.739.644
Finansman Gelirleri
23 51.393 230.133 34.363 126.313
Finansman Giderleri
23 -4.892.302 -2.721.643 -2.490.394 -1.361.919
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.466.884 3.514.535 -998.236 3.504.038
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-97.607 -825.730 235.490 -563.307
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -60.204 -834.785 353.865 -535.287
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -37.403 9.055 -118.375 -28.020
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.369.277 2.688.805 -762.746 2.940.731
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.369.277 2.688.805 -762.746 2.940.731
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
488.622 78.144 29.559 240.734
Ana Ortaklık Payları
880.655 2.610.661 -792.305 2.699.997
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.190 89.278 -314.483 117.260
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -23.988 111.597 -393.104 146.574
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.798 -22.319 78.621 -29.314
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 4.798 -22.319 78.621 -29.314
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.534.585 -15.537 -2.524.619 13.450
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 -8.533 -15.537 1.433 13.450
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-3.157.565 -3.157.565
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
24 -3.157.565 -3.157.565
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
631.513 631.513
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 631.513 631.513
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.553.775 73.741 -2.839.102 130.710
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.184.498 2.762.546 -3.601.848 3.071.441
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
476.225 81.555 12.880 244.145
Ana Ortaklık Payları
-1.660.723 2.680.991 -3.614.728 2.827.296http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/554084


BIST
'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66