***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 21:25
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.750.000 7.120.331 2.068.490 -196.547 3.294.850 163.294 572.532 6.401.111 9.502.424 54.676.485 -775.611 53.900.874
Transferler
-2.068.490 522.386 11.048.528 -9.502.424
Dönem Karı (Zararı)
-19.397.339 -19.397.339 405.766 -18.991.573
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-141.525 121.314 -3.294.850 -3.315.061 -111.842 -3.426.903
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-128.060 -128.060 -128.060
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-15.468 -15.468 -15.468
Dönem Sonu Bakiyeler
25.750.000 -128.060 7.120.331 -338.072 284.608 1.094.918 17.434.171 -19.397.339 31.820.557 -481.687 31.338.870
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32 25.750.000 -128.060 7.120.331 -338.072 284.608 1.094.918 17.434.171 -19.397.339 31.820.557 -481.687 31.338.870
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
85.015 -76.173 -45.033 -64.662 -100.853 684.676 583.823
Transferler
-19.397.339 19.397.339
Dönem Karı (Zararı)
916.382 916.382 -189.513 726.869
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
68.588 520.140 588.728 -5.520 583.208
Dönem Sonu Bakiyeler
32 25.750.000 -128.060 7.120.331 -184.469 728.575 1.049.885 -2.027.830 916.382 33.224.814 7.956 33.232.770


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.732.777 -12.172.329
Dönem Karı (Zararı)
726.869 -18.991.573
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
726.869 -18.991.573
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.435.178 3.331.740
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19-22 2.747.098 3.894.628
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.890.760 -157.667
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.522.204 -157.667
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-368.556
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.830.434 -180.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 -2.830.434 -180.294
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
141.258 -133.872
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
141.258 -133.872
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41 -190.748 -91.055
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-411.592
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-411.592
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.441.806 6.245.016
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -8.362.192
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 10.155.862 9.341.515
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.963.207 -1.096.115
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 25.905.868 5.766.637
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.460.633 -760.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
29 -1.532.473
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-301.419 -7.006.905
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.733.497 -9.414.817
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
41 -720 -2.757.512
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.845.127 14.279.282
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19-22 1.591.715 17.475.270
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.066.260 -10.977.622
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.781.634
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.319.672
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.563.877 -4.482.756
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-128.060
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-128.060
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-56.890.589
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -22.147.700 52.667.850
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
583.823 -131.957
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.985.973 -2.375.803
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
443.967 121.314
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.542.006 -2.254.489
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.026.169 4.280.658
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 484.163 2.026.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 484.163 2.026.169
Finansal Yatırımlar
177.636
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
7 177.636
Ticari Alacaklar
17.446.478 25.080.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-11 3.965.983 584.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 13.480.495 24.495.690
Diğer Alacaklar
4.763.682 1.179.838
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10-13 4.598.650 125.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 165.032 1.054.507
Stoklar
14 24.555.758 56.227.390
Peşin Ödenmiş Giderler
4.726.317 2.891.605
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 4.726.317 2.891.605
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 720 15.042
Diğer Dönen Varlıklar
2.860.151 3.287.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
31 2.860.151 3.287.266
ARA TOPLAM
55.014.905 90.707.446
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
40 10.070.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
65.084.905 90.707.446
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.221.655 37.099
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7 8.221.655 37.099
Diğer Alacaklar
13.912
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 13.912
Maddi Duran Varlıklar
15.309.128 17.485.205
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
18 6.032.081
Diğer Maddi Duran Varlıklar
19 9.277.047 17.485.205
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.624.098 17.016.145
Şerefiye
23 3.096.325 12.249.067
Diğer Haklar
22 909.493 10.862
Bilgisayar Yazılımları
22 443.478 529.524
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22 1.174.802 4.226.692
Ertelenmiş Vergi Varlığı
41 538.221 488.100
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.693.102 35.040.461
TOPLAM VARLIKLAR
94.778.007 125.747.907
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.534.718 18.007.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.534.718 18.007.888
Banka Kredileri
8 6.534.718 18.007.888
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23.640.465 3.264.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23.640.465 3.264.409
Banka Kredileri
8 3.131.372 2.867.731
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 20.509.093 396.678
Ticari Borçlar
13.183.535 19.644.168
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-11 2.003.903
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 11.179.632 19.644.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
29 484.033 2.016.506
Diğer Borçlar
346.871 366.662
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10-13 267.601
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 79.270 366.662
Ertelenmiş Gelirler
2.088.976 2.128.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
16 2.088.976 2.128.154
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.056.980 3.159.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
29 330.801 857.325
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
27 2.726.179 2.302.212
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.121.855 1.520.671
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
31 1.121.855 1.520.671
ARA TOPLAM
50.457.433 50.107.995
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.457.433 50.107.995
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.402.293 41.311.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.402.293 41.311.621
Banka Kredileri
8 10.402.293 21.311.621
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 20.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
685.511 2.989.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
29 685.511 2.989.421
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.087.804 44.301.042
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
61.545.237 94.409.037
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.224.814 31.820.557
Ödenmiş Sermaye
32 25.750.000 25.750.000
Geri Alınmış Paylar (-)
32 -128.060 -128.060
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
32 7.120.331 7.120.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-184.469 -338.072
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-184.469 -338.072
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32 -184.469 -338.072
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
728.575 284.608
Yabancı Para Çevrim Farkları
32 728.575 284.608
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
32 1.049.885 1.094.918
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
32 -2.027.830 17.434.171
Net Dönem Karı veya Zararı
42 916.382 -19.397.339
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 7.956 -481.687
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.232.770 31.338.870
TOPLAM KAYNAKLAR
94.778.007 125.747.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
33 50.438.800 124.146.163
Satışların Maliyeti
33 -32.912.149 -108.672.425
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.526.651 15.473.738
BRÜT KAR (ZARAR)
17.526.651 15.473.738
Genel Yönetim Giderleri
35 -10.067.659 -18.224.704
Pazarlama Giderleri
35 -4.083.496 -11.060.803
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
35 -335.248 -360.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36 6.097.461 14.855.661
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
36 -3.638.058 -18.771.308
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.499.651 -18.087.573
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37 616.937 8.982.942
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.116.588 -9.104.631
Finansman Gelirleri
38 635.659 70.665
Finansman Giderleri
38 -6.216.126 -9.958.723
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
536.121 -18.992.689
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
190.748 1.116
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
41 -3.321 -83.797
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41 194.069 84.913
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
726.869 -18.991.573
DÖNEM KARI (ZARARI)
726.869 -18.991.573
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 -189.513 405.766
Ana Ortaklık Payları
42 916.382 -19.397.339
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
63.067 -136.876
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39 80.855 -171.095
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.788 34.219
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
39 -17.788 34.219
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
520.140 -2.682.715
Yabancı Para Çevrim Farkları
520.140 612.135
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
39 520.140 612.135
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 -4.118.563
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-4.118.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
823.713
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
39 823.713
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
583.207 -2.819.591
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.310.076 -21.811.164
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-195.033 293.924
Ana Ortaklık Payları
1.505.109 -22.105.088http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668012


BIST
'
18:059.722
Değişim :  0,80% |  77,07
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.668
En Yüksek
9.767
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BURCE 258,50 246.466.441 % 10,00  
EDIP 23,76 11.400.951 % 10,00  
VAKBN 18,59 2.543.228.297 % 10,00  
SNKRN 40,26 4.902.534 % 10,00  
KENT 1.408,00 21.600.128 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5493 32,5769 % 0,11  
Euro 34,9378 35,0288 % 0,57  
Sterlin 40,2754 40,4773 % -0,04  
Frank 35,3496 35,5268 % 0,06  
Riyal 8,6191 8,6623 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,18 27,20 % 0,66  
Platin 903,51 905,78 % 0,66  
Paladyum 996,58 999,74 % 0,66  
Brent Pet. 87,91 87,91 % 0,66  
Altın Ons 2.316,71 2.317,09 % 0,66