***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 18:42
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.750.000 -128.060 7.120.331 -338.072 284.608 1.094.918 17.434.171 -19.397.339 31.820.557 -481.687 31.338.870
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-76.173 1.738 773.223 698.788 684.678 1.383.466
Transferler
-19.397.339 19.397.339
Dönem Karı (Zararı)
363.897 363.897 -72.288 291.609
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-164.643 434.512 269.869 -31.524 238.345
Dönem Sonu Bakiyeler
25.750.000 -128.060 7.120.331 -502.715 642.947 1.096.656 -1.189.945 363.897 33.153.111 99.179 33.252.290
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.750.000 -128.060 7.120.331 -184.469 728.575 1.049.885 -2.027.830 916.382 33.224.814 7.956 33.232.770
Transferler
69.574 846.808 -916.382
Dönem Karı (Zararı)
-7.758.238 -7.758.238 -174.185 -7.932.423
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
72.757 349.394 422.151 10.397 432.548
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
146.581 10.028 156.609 156.609
Dönem Sonu Bakiyeler
25.750.000 -128.060 7.120.331 -111.712 1.077.969 1.119.459 146.581 -1.170.994 -7.758.238 26.045.336 -155.832 25.889.504


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.183.547 9.534.281
Dönem Karı (Zararı)
-7.932.423 291.609
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.932.423 291.609
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.268.674 -3.816.255
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 2.443.152 2.112.377
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.055.981 -3.385.439
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.300.479 -2.675.083
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -340.823 -710.356
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
14 3.096.325
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-259.123 -2.338.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
641.496 -2.338.192
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.319.156
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.219.775
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.385 94.831
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21.298
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
92.925
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-154.955 289.404
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
141.042 -287.498
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-233.666
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-233.666
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 3.332 3.665
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
181.613 -303.497
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
181.613 -303.497
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10.070.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
22.396.964 13.058.927
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 177.636 -222.993
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.895.199 15.008.210
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 4.054.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-159.364
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.661.433 -1.731.273
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.066.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
594.762
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 5.284.853 7.223.767
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -7.967.226
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.164.246 -5.116.199
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -2.104.085
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.060.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.391.792
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.211.943 -710.793
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
16.105.497
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.106.446
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
297.372
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
42.598
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
254.774
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.733.215 9.534.281
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.549.668
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.868.951 10.009.114
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-12 1.030.658 1.404.727
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 510.128
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 520.530
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -4.899.609 -3.595.991
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -4.375.884
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -523.725
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-57.621
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12.257.999
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.373.009 -16.657.480
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.290.465
Kredilerden Nakit Girişleri
8.063.164
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
227.301
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.154.381 -18.040.946
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.972.464
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-181.917
Ödenen Faiz
-509.093
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.383.466
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-58.413 2.885.915
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
524.388 358.339
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
465.975 3.244.254
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 484.163 2.026.169
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 950.138 5.270.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 950.138 484.163
Finansal Yatırımlar
6 177.636
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
6 177.636
Ticari Alacaklar
7-8 12.046.129 17.446.478
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 139.581 4.194.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 11.906.548 13.252.334
Diğer Alacaklar
648.555 5.011.750
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 180.688 4.598.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
467.867 413.100
Stoklar
9 19.611.728 24.555.758
Peşin Ödenmiş Giderler
7-13 12.643.104 4.726.317
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7-13 6.303.464
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 6.339.640 4.726.317
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15-25 1.723 720
Diğer Dönen Varlıklar
2.076.565 2.612.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.076.565 2.612.083
ARA TOPLAM
47.977.942 55.014.905
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
19 10.070.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
47.977.942 65.084.905
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 8.176.500 8.221.655
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 8.176.500 8.221.655
Maddi Duran Varlıklar
10-11 17.805.844 15.309.128
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
10 6.032.081 6.032.081
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 11.773.763 9.277.047
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12-14 1.958.487 5.624.098
Şerefiye
14 3.096.325
Diğer Haklar
12 555.551 909.493
Bilgisayar Yazılımları
12 597.809 443.478
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 805.127 1.174.802
Peşin Ödenmiş Giderler
13 50.439
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 50.439
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 518.099 538.221
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.509.369 29.693.102
TOPLAM VARLIKLAR
76.487.311 94.778.007
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 1.488.176 6.534.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 1.488.176 6.534.718
Banka Kredileri
16 1.442.792 6.534.718
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 45.384
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 3.185.590 23.640.465
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 3.185.590 23.640.465
Banka Kredileri
16 3.185.590 3.131.372
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
16 20.509.093
Ticari Borçlar
7-8 10.140.413 13.183.535
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 2.104.085
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 10.140.413 11.079.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.025.469 484.033
Diğer Borçlar
7.770.701 1.337.844
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 6.471.663 267.601
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.299.038 1.070.243
Ertelenmiş Gelirler
7-13 11.192.605 2.088.976
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7-13 9.704.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 1.487.747 2.088.976
Kısa Vadeli Karşılıklar
17-18 2.444.656 3.056.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 456.538 330.801
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.988.118 2.726.179
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
866.094 130.882
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
866.094 130.882
ARA TOPLAM
38.113.704 50.457.433
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.113.704 50.457.433
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 11.551.999 10.402.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 11.551.999 10.402.293
Banka Kredileri
16 11.551.999 10.402.293
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 932.104 685.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 932.104 685.511
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.484.103 11.087.804
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
50.597.807 61.545.237
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20 26.045.336 33.224.814
Ödenmiş Sermaye
20 25.750.000 25.750.000
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -128.060 -128.060
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 7.120.331 7.120.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -111.712 -184.469
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -111.712 -184.469
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -111.712 -184.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 1.077.969 728.575
Yabancı Para Çevrim Farkları
20 1.077.969 728.575
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 1.119.459 1.049.885
Diğer Yedekler
20 146.581
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -1.170.994 -2.027.830
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -7.758.238 916.382
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 -155.832 7.956
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.889.504 33.232.770
TOPLAM KAYNAKLAR
76.487.311 94.778.007


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 25.809.235 34.388.998 13.017.362 11.524.704
Satışların Maliyeti
21 -20.031.846 -21.585.965 -10.161.881 -7.023.808
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.777.389 12.803.033 2.855.481 4.500.896
BRÜT KAR (ZARAR)
5.777.389 12.803.033 2.855.481 4.500.896
Genel Yönetim Giderleri
22 -4.846.805 -8.075.657 -1.814.577 -2.464.918
Pazarlama Giderleri
22 -1.776.798 -3.039.588 -462.634 -1.060.779
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -313.928 -370.419 -137.507 -99.654
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.962.348 4.891.680 1.690.653 1.997.552
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.511.275 -2.161.439 -2.034.698 -429.110
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
290.931 4.047.610 96.718 2.443.987
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 1.366.056 446.185 473.759 156.391
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -3.145.213 9.710
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.488.226 4.493.795 580.187 2.600.378
Finansman Gelirleri
24 348.870 449.079 271.852 174.955
Finansman Giderleri
24 -6.796.399 -4.647.600 -3.043.121 -1.957.523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.935.755 295.274 -2.191.082 817.810
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.332 -3.665 117.679 -107.443
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.224 17.073
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 3.332 -441 117.679 -124.516
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.932.423 291.609 -2.073.403 710.367
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.932.423 291.609 -2.073.403 710.367
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-174.185 -72.288 -41.873 -19.348
Ana Ortaklık Payları
-7.758.238 363.897 -2.031.530 729.715
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
83.152 -196.167 58.750 15.550
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
106.606 -245.209 75.320 19.437
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 -23.454 49.042 -16.570 -3.887
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-23.454 49.042 -16.570 -3.887
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
349.394 434.512 110.408 55.556
Yabancı Para Çevrim Farkları
349.394 434.512 110.408 55.556
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
349.394 434.512 110.408 55.556
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
432.546 238.345 169.158 71.106
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.499.877 529.954 -1.904.245 781.473
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-163.788 -103.812 -38.937 -47.066
Ana Ortaklık Payları
-7.336.089 633.766 -1.865.308 828.539http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719054


BIST
'
13:449.550
Değişim :  -1,34% |  -129,88
Açılış :  9.645  
Önceki Kapanış :  9.680  
En Düşük
9.513
En Yüksek
9.646
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:44
UFUK 379,50 24.179.950 % 10,00  
UZERB 543,50 3.865.916 % 9,96  
AKENR 21,94 258.118.639 % 9,92  
RYGYO 33,16 224.040.541 % 8,22  
KLNMA 16,69 989.489 % 7,61  
13:44 Alış Satış %  
Dolar 32,4953 32,5013 % 0,28  
Euro 34,5685 34,5843 % 0,26  
Sterlin 40,3716 40,5739 % 0,25  
Frank 35,5201 35,6981 % 0,05  
Riyal 8,6480 8,6914 % 0,25  
13:44 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,25 28,28 % 0,66  
Platin 966,75 967,88 % 0,66  
Paladyum 1.017,48 1.019,56 % 0,66  
Brent Pet. 89,88 89,88 % 0,66  
Altın Ons 2.371,20 2.371,57 % 0,66