***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 18:20
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 25.750.000 -128.060 7.120.331 -184.469 728.575 1.049.885 -2.027.830 916.382 33.224.814 7.956 33.232.770
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-70.414 -70.414 -70.414
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.750.000 -128.060 7.120.331 -184.469 728.575 1.049.885 -2.098.244 916.382 33.154.400 7.956 33.162.356
Transferler
69.574 846.808 -916.382
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
64.966 -15.557.721 -15.492.755 -248.263 -15.741.018
Dönem Karı (Zararı)
-15.557.721 -15.557.721 -253.251 -15.810.972
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
64.966 64.966 4.988 69.954
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-728.575 -8.946 703.089 -34.432 -34.432
Dönem Sonu Bakiyeler
20 25.750.000 -128.060 7.120.331 -119.503 1.110.513 -548.347 -15.557.721 17.627.213 -240.307 17.386.906
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 25.750.000 -128.060 7.120.331 -119.503 1.110.513 -548.347 -15.557.721 17.627.213 -240.307 17.386.906
Transferler
-15.557.721 15.557.721
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
49.908 -486.832 -436.924 -25.862 -462.786
Dönem Karı (Zararı)
-486.832 -486.832 -30.434 -517.266
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
49.908 49.908 4.572 54.480
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-232.500 -232.500 -232.500
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
6.709 -201.134 -194.425 194.425 0
Dönem Sonu Bakiyeler
20 25.750.000 -360.560 7.120.331 -69.595 1.117.222 -16.307.202 -486.832 16.763.364 -71.744 16.691.620


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.394.579 29.113.150
Dönem Karı (Zararı)
-517.266 -15.810.972
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-517.266 -15.810.972
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.017.485 13.682.722
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-14 2.844.562 2.583.061
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8-10 1.209.929 897.142
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.327.069 1.140.010
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -117.140 -242.868
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17-18 -705.794 1.110.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 291.395 316.982
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -165.078 -38.120
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 -832.111 832.111
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 -439 -28.061
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 75.885 -248.531
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -76.324 220.470
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -393.718 -822.531
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
6.062.945 -127.862
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 30.864 -127.862
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 6.032.081
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10.070.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.108.965 34.677.548
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8.399.291
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 -1.932.804 13.350.907
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 236.775 3.012.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -2.169.579 10.338.709
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7-9 359.330 4.023.749
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -85.208 4.402.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 444.538 -378.575
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -5.149.612 10.968.521
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -342.449 -5.209.404
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 9.025.279 -9.524.403
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 113.945 -2.094.516
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 8.911.334 -7.429.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -788
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7-9 -3.520.917 6.706.907
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -7.873.435 7.605.835
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 4.352.518 -898.928
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -4.884.445 4.088.020
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19-28 337.441 1.873.960
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19-28 337.441 2.004.842
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-130.882
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.391.254 32.549.298
Alınan Faiz
3.325 19.749
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.455.897
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
104.392 -2.146.710
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 538.283 1.047.533
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -433.891 -5.334.616
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -433.891 -5.334.616
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.140.373
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.516.119 -26.275.153
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
20 -232.500
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -232.500
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 77.180 4.047.085
Kredilerden Nakit Girişleri
3.257.181
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 77.180 789.904
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.121.246 -27.149.104
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.968.509 -26.901.727
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -152.737 -247.377
Ödenen Faiz
26 -239.553 -3.173.134
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.148 691.287
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.148 691.287
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.175.450 484.163
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.158.302 1.175.450


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.158.302 1.175.450
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
7-8 4.728.967 4.095.571
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.054.203 1.269.408
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 3.674.764 2.826.163
Diğer Alacaklar
7-9 628.671 988.001
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 281.534 196.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 347.137 791.675
Stoklar
10 18.853.989 13.587.237
Peşin Ödenmiş Giderler
7-11 10.278.075 9.935.721
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 9.751.677 6.274.142
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 526.398 3.661.579
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 1.723
Diğer Dönen Varlıklar
19 271.523 607.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 271.523 607.241
ARA TOPLAM
35.919.527 30.390.944
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.919.527 30.390.944
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 8.857.475 17.414.755
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
12 1.630.443 7.885.770
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 7.227.032 9.528.985
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 71.432
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.108.962 1.535.925
Diğer Haklar
14 397.060 515.505
Bilgisayar Yazılımları
14 149.449 149.859
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 562.453 870.561
Peşin Ödenmiş Giderler
11 95
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 95
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 1.718.004 1.339.653
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.755.968 20.290.333
TOPLAM VARLIKLAR
47.675.495 50.681.277
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 466.970 542.527
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 466.970 542.527
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 77.180
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 389.790 542.527
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.680.636 2.972.806
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.680.636 2.972.806
Banka Kredileri
6 2.680.636 2.972.806
Ticari Borçlar
7-8 12.711.633 3.659.132
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 122.852 9.569
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 12.588.781 3.649.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 137.287 138.075
Diğer Borçlar
7-9 4.524.103 8.045.020
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 7.873.435
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.524.103 171.585
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7-11 1.292.551 6.176.996
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 5.507.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.292.551 669.755
Kısa Vadeli Karşılıklar
17-18 284.091 1.201.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 284.091 204.090
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 997.189
ARA TOPLAM
22.097.271 22.735.835
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.097.271 22.735.835
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 7.874.311 9.687.788
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 7.874.311 9.687.788
Banka Kredileri
6 7.874.311 9.687.788
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.012.293 870.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.012.293 870.748
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.886.604 10.558.536
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.983.875 33.294.371
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.763.364 17.627.213
Ödenmiş Sermaye
20 25.750.000 25.750.000
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -360.560 -128.060
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 7.120.331 7.120.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -69.595 -119.503
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -69.595 -119.503
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -69.595 -119.503
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 1.117.222 1.110.513
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -16.307.202 -548.347
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -486.832 -15.557.721
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 -71.744 -240.307
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.691.620 17.386.906
TOPLAM KAYNAKLAR
47.675.495 50.681.277


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 70.384.229 36.496.686
Satışların Maliyeti
21 -62.683.355 -28.785.494
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21 7.700.874 7.711.192
BRÜT KAR (ZARAR)
7.700.874 7.711.192
Genel Yönetim Giderleri
22 -2.728.250 -4.141.748
Pazarlama Giderleri
22 -1.151.100 -1.733.129
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -601.701 -429.027
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 4.476.958 7.354.489
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -6.476.826 -7.505.215
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.219.955 1.256.562
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 52.010 501.103
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -18.020 -12.700.793
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.253.945 -10.943.128
Finansman Gelirleri
26 831.694 1.778.775
Finansman Giderleri
26 -2.996.623 -7.469.150
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-910.984 -16.633.503
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
393.718 822.531
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 393.718 822.531
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-517.266 -15.810.972
DÖNEM KARI (ZARARI)
-517.266 -15.810.972
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 -30.434 -253.251
Ana Ortaklık Payları
-486.832 -15.557.721
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20 54.482 74.801
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
69.849 95.900
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28 -15.367 -21.099
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 -15.367 -21.099
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.482 74.801
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-462.784 -15.736.171
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-30.451 -243.413
Ana Ortaklık Payları
-432.333 -15.492.758http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826412


BIST
'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONKA 59,40 226.066.049 % 10,00  
REEDR 47,54 1.389.861.758 % 10,00  
ISGSY 34,32 129.557.024 % 10,00  
KLGYO 5,61 191.853.035 % 10,00  
SNICA 47,30 289.234.773 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5392 32,5673 % 0,17  
Euro 34,6593 34,7380 % 0,21  
Sterlin 39,8202 40,0198 % 0,02  
Frank 35,3500 35,5272 % 0,01  
Riyal 8,5954 8,6385 % -0,03  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,21 27,24 % 0,66  
Platin 920,96 922,86 % 0,66  
Paladyum 1.011,48 1.013,93 % 0,66  
Brent Pet. 87,19 87,19 % 0,66  
Altın Ons 2.328,39 2.328,77 % 0,66