***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 18:31
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.750.000 -128.060 7.120.331 -119.503 1.110.513 -548.347 -15.557.721 17.627.213 -240.307 17.386.906
Transferler
-15.557.721 15.557.721
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
224.882 190.882 415.764 -45.396 370.368
Dönem Karı (Zararı)
190.882 190.882 -46.913 143.969
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
224.882 224.882 1.517 226.399
Dönem Sonu Bakiyeler
25.750.000 -128.060 7.120.331 105.379 1.110.513 -16.106.068 190.882 18.042.977 -285.703 17.757.274
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 25.750.000 -360.560 7.120.331 -69.595 1.117.222 -16.307.202 -486.832 16.763.364 -71.744 16.691.620
Transferler
-486.832 486.832
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-60.372 -65.073 -125.445 -7.616 -133.061
Dönem Karı (Zararı)
-65.073 -65.073 -8.478 -73.551
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-60.372 -60.372 862 -59.510
Dönem Sonu Bakiyeler
18 25.750.000 -360.560 7.120.331 -129.967 1.117.222 -16.794.034 -65.073 16.637.919 -79.360 16.558.559


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
503.191 712.206
Dönem Karı (Zararı)
-73.551 143.969
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-73.551 143.969
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.369.208 583.712
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11-24 711.187 648.544
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7-8 77.775 7.320
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -53.562 7.320
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 131.337 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16-17 625.241 -155.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 611.241 260.392
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 14.000 -416.056
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7 68.404 8.174
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 7.417 -29.837
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 60.987 38.011
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-96.956 42.845
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -16.443 32.493
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -16.443 32.493
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-783.306 -645.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -6.787.637 3.448.606
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -8.375.010 1.138.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.587.373 2.310.294
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.861 -613.653
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
143
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-71.004 -613.653
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 4.836.913 -1.306.538
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -815.424 -2.912.986
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 7.392.065 447.977
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -87.563
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 7.479.628 447.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 641.431 273.461
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.331.386 144.335
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 205.226
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.331.386 -60.891
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-833.848 -399.042
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-814.559 272.840
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-814.559 -240.950
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
513.790
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
512.351 82.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -9.160 -6.035
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-725.580
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.361.140
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-73.886 174.826
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 16.443 402.827
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 16.443 402.827
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-11 -90.329 -228.001
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -90.329 -220.321
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -7.680
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.678 -907.194
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
239.923
Kredilerden Nakit Girişleri
239.923
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-281.540 -719.884
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-43.632 -576.811
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-237.908 -143.073
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.800
Ödenen Faiz
-3.061 -164.510
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
384.627 -20.162
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
384.627 -20.162
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.158.302 1.175.450
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.542.929 1.155.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.542.929 1.158.302
Ticari Alacaklar
6-7 11.509.178 4.728.967
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7 9.370.282 1.054.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.138.896 3.674.764
Diğer Alacaklar
699.532 628.671
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 352.538 281.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
346.994 347.137
Stoklar
8 13.885.739 18.853.989
Peşin Ödenmiş Giderler
6-12 11.093.499 10.278.075
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 10.041.616 9.751.677
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.051.883 526.398
Diğer Dönen Varlıklar
1.086.082 271.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.086.082 271.523
ARA TOPLAM
39.816.959 35.919.527
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.816.959 35.919.527
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 8.363.971 8.857.475
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
9 0 1.630.443
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 8.363.971 7.227.032
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 51.951 71.432
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.001.092 1.108.962
Diğer Haklar
11 366.774 397.060
Bilgisayar Yazılımları
11 137.997 149.449
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 496.321 562.453
Peşin Ödenmiş Giderler
12 95 95
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 95 95
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.831.745 1.718.004
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.248.854 11.755.968
TOPLAM VARLIKLAR
51.065.813 47.675.495
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 229.062 466.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 229.062 466.970
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 57.244 77.180
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 171.818 389.790
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 2.917.499 2.680.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 2.917.499 2.680.636
Banka Kredileri
15 2.917.499 2.680.636
Ticari Borçlar
6-7 20.111.115 12.711.633
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 35.908 122.852
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 20.075.207 12.588.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 778.718 137.287
Diğer Borçlar
192.715 4.524.103
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
192.715 4.524.103
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 458.703 1.292.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 458.703 1.292.551
Kısa Vadeli Karşılıklar
16-17 455.067 284.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 441.067 284.091
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 14.000
ARA TOPLAM
25.142.879 22.097.271
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.142.879 22.097.271
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 7.830.679 7.874.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 7.830.679 7.874.311
Banka Kredileri
15 7.830.679 7.874.311
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.533.696 1.012.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.533.696 1.012.293
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.364.375 8.886.604
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.507.254 30.983.875
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.637.919 16.763.364
Ödenmiş Sermaye
18 25.750.000 25.750.000
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -360.560 -360.560
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 7.120.331 7.120.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -129.967 -69.595
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -129.967 -69.595
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -129.967 -69.595
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.117.222 1.117.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -16.794.034 -16.307.202
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -65.073 -486.832
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -79.360 -71.744
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.558.559 16.691.620
TOPLAM KAYNAKLAR
51.065.813 47.675.495


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 32.249.583 6.926.938
Satışların Maliyeti
19 -29.064.235 -5.369.626
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19 3.185.348 1.557.312
BRÜT KAR (ZARAR)
19 3.185.348 1.557.312
Genel Yönetim Giderleri
21 -819.650 -743.264
Pazarlama Giderleri
21 -693.150 -259.226
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -247.979 -126.990
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 1.244.636 744.958
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -1.880.761 -849.804
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
788.444 322.986
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 20.948 434.784
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -4.505 -4.505
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
804.887 753.265
Finansman Gelirleri
25 270.136 82.484
Finansman Giderleri
25 -1.245.530 -734.625
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-170.507 101.124
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26 96.956 42.845
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 96.956 42.845
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-73.551 143.969
DÖNEM KARI (ZARARI)
-73.551 143.969
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -8.478 -46.913
Ana Ortaklık Payları
27 -65.073 190.882
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-59.512 226.399
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-76.297 290.255
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 16.785 -63.856
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 16.785 -63.856
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-59.512 226.399
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-133.063 370.368
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-31.295 -45.395
Ana Ortaklık Payları
-101.768 415.763http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850236


BIST
'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3524 32,3565 % 0,17  
Euro 34,3983 34,4292 % -0,71  
Sterlin 40,3487 40,5509 % -0,84  
Frank 35,4520 35,6297 % -0,48  
Riyal 8,6402 8,6835 % -0,01  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,84 27,90 % 0,66  
Platin 975,34 978,32 % 0,66  
Paladyum 1.049,74 1.055,49 % 0,66  
Brent Pet. 90,10 90,10 % 0,66  
Altın Ons 2.343,36 2.344,21 % 0,66