***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2017 20:41
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.250.000 7.120.331 2.068.490 -445.449 -15.205 380.837 5.408.000 4.802.254 41.569.258 0 41.569.258
Transferler
3.500.000 191.695 1.110.559 -4.802.254
Dönem Karı (Zararı)
9.502.424 9.502.424 15.040 9.517.464
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
248.902 178.499 3.294.850 3.722.251 66.665 3.788.916
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-857.316 -857.316
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-117.448 -117.448 -117.448
Dönem Sonu Bakiyeler
25.750.000 7.120.331 2.068.490 -196.547 163.294 3.294.850 572.532 6.401.111 9.502.424 54.676.485 -775.611 53.900.874
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.750.000 7.120.331 2.068.490 -196.547 163.294 3.294.850 572.532 6.401.111 9.502.424 54.676.485 -775.611 53.900.874
Transferler
-2.068.490 522.386 11.048.528 -9.502.424
Dönem Karı (Zararı)
-19.397.339 -19.397.339 405.766 -18.991.573
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-141.525 121.314 -3.294.850 -3.315.061 -111.842 -3.426.903
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-128.060 -128.060 -128.060
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-15.468 -15.468 -15.468
Dönem Sonu Bakiyeler
25.750.000 -128.060 7.120.331 0 -338.072 284.608 0 1.094.918 17.434.171 -19.397.339 31.820.557 -481.687 31.338.870


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.172.329 -16.930.769
Dönem Karı (Zararı)
-18.991.573 9.695.645
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.277.188 2.463.592
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19-22 3.894.628 2.740.646
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-157.667 -149.175
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -157.667 -149.175
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-180.294 254.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 -180.294 254.292
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-188.424 -148.729
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8 -133.872 -65.157
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -47.990 -61.763
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -6.562 -21.809
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-91.055 -233.442
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.299.568 -30.456.844
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 733
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 9.348.077 -21.770.065
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.096.115 -5.190.335
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 5.766.637 -28.311.867
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -712.126 12.959.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.307.842
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.006.905 9.547.069
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.414.817 -18.297.607
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
41 -2.757.512 1.484.286
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-117.448
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
14.279.282 -29.196.409
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19-22 17.475.270 -423.511
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19-22 -10.977.622 -20.066.587
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 450.000
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 7.781.634
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -9.156.311
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.482.756 27.136.756
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-128.060
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 -56.890.589 20.712.825
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 52.667.850 7.392.764
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-131.957 -968.833
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.375.803 -18.990.422
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
121.314 178.499
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.254.489 -18.811.923
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.280.658 23.092.581
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.026.169 4.280.658


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.026.169 4.280.658
Ticari Alacaklar
25.080.136 34.222.556
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-11 584.446 355.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 24.495.690 33.867.301
Diğer Alacaklar
1.179.838 527.798
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10-13 125.331 29.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 1.054.507 497.907
Stoklar
14 51.233.865 57.000.502
Peşin Ödenmiş Giderler
7.885.130 6.504.441
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 7.885.130 6.504.441
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 62.051 1.584.439
Diğer Dönen Varlıklar
3.287.266 2.702.629
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
31 3.287.266 2.702.629
ARA TOPLAM
90.754.455 106.823.023
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
90.754.455 106.823.023
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 37.099 11.937.296
Diğer Alacaklar
13.912 12.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 13.912 12.775
Maddi Duran Varlıklar
17.485.205 29.723.328
Arazi ve Arsalar
19 351.915 1.376.422
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
19 521.193 279.529
Binalar
19 1.884.948 14.503.212
Tesis, Makine ve Cihazlar
19 12.423.464 10.810.515
Taşıtlar
19 511.258 480.985
Mobilya ve Demirbaşlar
19 1.499.214 1.070.704
Özel Maliyetler
19 83.749 127.442
Yapılmakta Olan Yatırımlar
19 209.464 1.074.519
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.016.145 15.170.298
Şerefiye
23 12.249.067 12.249.067
Diğer Haklar
22 10.862 14.439
Bilgisayar Yazılımları
22 529.524 682.940
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22 4.226.692 2.223.852
Ertelenmiş Vergi Varlığı
41 540.373 757.596
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.092.734 57.601.293
TOPLAM VARLIKLAR
125.847.189 164.424.316
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.007.888 21.568.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.007.888 21.568.876
Banka Kredileri
8 18.007.888 21.568.876
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.264.409 31.635.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.264.409 31.635.609
Banka Kredileri
8 2.867.731 1.100.364
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 396.678 30.535.245
Ticari Borçlar
19.644.168 20.362.856
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-11 194.824
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 19.644.168 20.168.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
29 2.016.506 1.424.361
Diğer Borçlar
366.662 226.822
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10-13 120.434
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 366.662 106.388
Ertelenmiş Gelirler
2.128.154 10.726.237
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10-16 8.545.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
16 2.128.154 2.181.073
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
41 47.009 2.804.521
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.159.537 2.225.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
29 857.325 865.463
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.302.212 1.359.590
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.520.671 1.604.098
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
31 1.520.671 1.604.098
ARA TOPLAM
50.155.004 92.578.433
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.155.004 92.578.433
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
41.311.621 13.736.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
41.311.621 13.736.044
Banka Kredileri
8 21.311.621 13.736.044
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 20.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.989.421 2.990.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
29 2.989.421 2.990.482
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
41 52.273 1.218.483
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.353.315 17.945.009
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
94.508.319 110.523.442
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.820.557 54.676.485
Ödenmiş Sermaye
32 25.750.000 25.750.000
Geri Alınmış Paylar (-)
32 -128.060
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
32 7.120.331 7.120.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-338.072 1.871.943
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-338.072 1.871.943
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
32 2.068.490
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32 -338.072 -196.547
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
284.608 3.458.144
Yabancı Para Çevrim Farkları
32 284.608 163.294
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.294.850
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
32 3.294.850
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
32 1.094.918 572.532
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
32 17.434.171 6.401.111
Net Dönem Karı veya Zararı
-19.397.339 9.502.424
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 -481.687 -775.611
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.338.870 53.900.874
TOPLAM KAYNAKLAR
125.847.189 164.424.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
33 124.146.163 127.042.890
Satışların Maliyeti
33 -108.672.425 -84.733.264
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.473.738 42.309.626
BRÜT KAR (ZARAR)
15.473.738 42.309.626
Genel Yönetim Giderleri
30-35 -18.224.704 -14.996.716
Pazarlama Giderleri
30-35 -11.060.803 -9.926.657
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30-35 -360.157 -274.778
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36 14.855.661 2.957.768
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
36 -18.771.308 -1.723.362
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-18.087.573 18.345.881
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37 8.982.942 871.342
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.104.631 19.217.223
Finansman Gelirleri
38 70.665 328.079
Finansman Giderleri
38 -9.958.723 -7.329.696
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-18.992.689 12.215.606
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.116 -2.519.961
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
41 -83.797 -2.652.342
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41 84.913 132.381
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.991.573 9.695.645
DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.991.573 9.695.645
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
405.766 193.221
Ana Ortaklık Payları
-19.397.339 9.502.424
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1 Adet Pay Başına Kazanç 42 -0,75330000 0,36900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-136.876 233.862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39 -171.095 292.328
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
34.219 -58.466
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
39 34.219 -58.466
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.682.715 3.289.818
Yabancı Para Çevrim Farkları
612.135 -5.032
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
39 -4.118.563 4.118.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
823.713 -823.713
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
39 823.713 -823.713
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.819.591 3.523.680
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.811.164 13.219.325
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
293.924 176.400
Ana Ortaklık Payları
-22.105.088 13.042.925http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592907


BIST'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66