***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2017 23:24
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.750.000 7.120.331 5.166.793 163.294 572.532 6.401.111 9.502.424 54.676.485 -775.611 53.900.874
Transferler
9.502.424 -9.502.424
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
286.496 11.763 1.672.960 1.972.119 451.570 2.422.789
Dönem Sonu Bakiyeler
25.750.000 7.120.331 5.453.289 175.057 572.532 15.903.535 1.672.960 56.647.704 -324.041 56.323.663
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.750.000 -128.060 7.120.331 -338.072 284.608 1.094.918 17.434.171 -19.397.339 31.820.557 -481.687 31.338.870
Transferler
-19.397.339 19.397.339
Dönem Karı (Zararı)
-27.206 -27.206 -238.415 -265.621
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
925.916 -724.660 97.865 585.346 814.467 814.467
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
1.354.441 1.354.441 1.354.441
Dönem Sonu Bakiyeler
25.750.000 -128.060 7.120.331 587.844 -440.052 97.865 1.680.264 -608.727 -27.206 34.032.259 -720.102 33.312.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.393.440 -570.793
Dönem Karı (Zararı)
-265.621 2.132.023
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-96.508 1.553.116
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 919.172
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
344.201 -13.210
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
344.201 -13.210
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-440.709 647.154
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-440.709 647.154
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.810.784 -2.013.114
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -4.053.699 10.281.740
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.153.587 -1.563.266
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -559.083 -11.017.266
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.357.123 553.475
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.539.800
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
2.739.718
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-366.662 -267.797
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.448.655 1.672.025
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -55.215 -2.242.818
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-900.644 -1.139.370
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 81.977
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -1.204.752
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 -305
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-900.644 -16.290
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.040.034 3.494.463
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 -6.500.234 3.494.463
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.539.800
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-547.238 1.784.300
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
11.763
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-547.238 1.796.063
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.026.169 4.280.658
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.478.931 6.076.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.478.931 2.026.169
Finansal Yatırımlar
7 379.324
Ticari Alacaklar
21.026.437 25.080.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8-9 317.864 584.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 20.708.573 24.495.690
Diğer Alacaklar
8.333.425 1.179.838
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8-10 6.948.460 125.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.384.965 1.054.507
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
2.739.718
Stoklar
11 52.546.988 51.233.865
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.314.563 7.885.130
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 6.836 62.051
Diğer Dönen Varlıklar
19 3.644.716 3.287.266
ARA TOPLAM
91.470.938 90.754.455
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
91.470.938 90.754.455
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
12.414.191 37.099
Diğer Alacaklar
13.912
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 13.912
Maddi Duran Varlıklar
14 7.899.601 17.485.205
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.782.617 17.016.145
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.782.617
Peşin Ödenmiş Giderler
11 513
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 571.524 540.373
Diğer Duran Varlıklar
63.226
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.731.672 35.092.734
TOPLAM VARLIKLAR
115.202.610 125.847.189
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 11.507.654 18.007.888
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.264.409
Ticari Borçlar
22.001.291 19.644.168
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8-9 1.616.993
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 20.384.298 19.644.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 2.016.506
Diğer Borçlar
7.778.657 366.662
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 7.778.657 366.662
Ertelenmiş Gelirler
12 5.667.954 2.128.154
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 690.218 47.009
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.206.481 3.159.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 416.616 857.325
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.789.865 2.302.212
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 3.718.230 1.520.671
ARA TOPLAM
53.570.485 50.155.004
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.570.485 50.155.004
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 26.572.246 41.311.621
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.229.423 2.989.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.229.423 2.989.421
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 518.299 52.273
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.319.968 44.353.315
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
81.890.453 94.508.319
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.032.259 31.820.557
Ödenmiş Sermaye
20 25.750.000 25.750.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-128.060 -128.060
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 7.120.331 7.120.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
147.792 -338.072
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 587.844 -338.072
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
20 -440.052
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
97.865 284.608
Yabancı Para Çevrim Farkları
20 284.608
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 1.680.264 1.094.918
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -608.727 17.434.171
Net Dönem Karı veya Zararı
-27.206 -19.397.339
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 -720.102 -481.687
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.312.157 31.338.870
TOPLAM KAYNAKLAR
115.202.610 125.847.189


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 15.938.869 32.643.807
Satışların Maliyeti
21 -11.129.567 -20.400.237
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.809.302 12.243.570
BRÜT KAR (ZARAR)
4.809.302 12.243.570
Genel Yönetim Giderleri
-3.146.615 -4.670.682
Pazarlama Giderleri
-1.023.853 -3.163.600
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-111.316 -83.205
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.555.988 861.664
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.511.684 -474.033
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.571.822 4.713.714
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 83.531 136.284
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.655.353 4.849.998
Finansman Gelirleri
23 17.030
Finansman Giderleri
23 -1.928.582 -2.401.908
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-273.229 2.465.120
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.608 -333.097
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -69.868 -414.069
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 77.476 80.972
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-265.621 2.132.023
DÖNEM KARI (ZARARI)
-265.621 2.132.023
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-238.415 459.064
Ana Ortaklık Payları
-27.206 1.672.960
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 26 -0,00100000 0,06500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
822.525 295.293
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 3.131 369.116
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 819.394 -73.823
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
437.701 -9.966
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 437.701 -9.966
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.260.226 285.327
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
994.605 2.417.350
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.018.680 463.345
Ana Ortaklık Payları
-24.075 1.954.005http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606795


BIST'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66