***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2017 22:03
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

er Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.750.000 7.120.331 2.068.490 -196.547 163.294 3.294.850 572.532 6.401.111 9.502.424 54.676.485 -775.611 53.900.874
Transferler
89.510 9.412.914 -9.502.424
Dönem Karı (Zararı)
27 880.655 880.655 488.622 1.369.277
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.474 8.148 -2.526.052 -2.541.378 -12.397 -2.553.775
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-65.585 -65.585 -65.585
Dönem Sonu Bakiyeler
25.750.000 7.120.331 2.068.490 -220.021 171.442 768.798 662.042 15.748.440 880.655 52.950.177 -299.386 52.650.791
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 25.750.000 -128.060 7.120.331 -338.072 284.608 1.094.918 17.434.171 -19.397.339 31.820.557 -481.687 31.338.870
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 - 30 -76.173 1.738 773.223 698.788 684.678 1.383.466
Transferler
-19.397.339 19.397.339
Dönem Karı (Zararı)
27 -365.818 -365.818 -52.940 -418.758
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25 - 26 -207.910 378.956 171.046 -3.806 167.240
Dönem Sonu Bakiyeler
21 25.750.000 -128.060 7.120.331 -545.982 587.391 1.096.656 -1.189.945 -365.818 32.324.573 146.245 32.470.818


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.479.585 -25.997.253
Dönem Karı (Zararı)
-418.758 1.369.277
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.166.634 2.344.592
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 1.349.432 1.960.505
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.810.235 -136.278
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.729.811 1.641
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-80.424 -137.919
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.303.028 235.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -2.303.028 235.123
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-91.479 248.148
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-78.204
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
39.936 353.864
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
241.468 -76.523
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-372.883 49.011
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -103.778 37.094
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-207.546
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -207.546
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.077.032 -26.966.805
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -2.931 -4.730.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 17.276.534 5.630.067
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-13-14-20 -2.125.145 -7.081.086
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 7.348.911 -13.462.419
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.468.762 -1.435.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -1.532.521
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-13-18-20 -419.054 -5.887.895
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.491.640 -23.252.936
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.055 -2.744.317
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10.508.157 4.992.601
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
285.108 1.106.884
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 -1.610.490 -2.084.015
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.969.732
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -53.967
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.887.506
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.893.253 24.552.853
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.304.370
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -27.276.719 -2.669.251
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.383.466 -82.266
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.905.511 3.548.201
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
21 302.783 8.148
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.602.728 3.556.349
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.026.169 4.280.658
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 423.441 7.837.007


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 423.441 2.026.169
Ticari Alacaklar
10.906.296 25.080.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9-10 475.572 584.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 10.430.724 24.495.690
Diğer Alacaklar
336.135 1.179.838
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9-11 137.560 125.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 198.575 1.054.507
Stoklar
12 48.958.903 56.227.390
Peşin Ödenmiş Giderler
5.480.359 2.891.605
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 5.480.359 2.891.605
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 7.001 15.042
Diğer Dönen Varlıklar
3.689.313 3.287.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 3.689.313 3.287.266
ARA TOPLAM
69.801.448 90.707.446
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7 8.176.500
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
77.977.948 90.707.446
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
40.030 37.099
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 40.030 37.099
Diğer Alacaklar
405.920 13.912
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
405.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 13.912
Maddi Duran Varlıklar
8.660.185 17.485.205
Arazi ve Arsalar
15 351.915
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
15 413.362 521.193
Binalar
15 1.884.948
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 6.409.506 12.423.464
Taşıtlar
15 170.248 511.258
Mobilya ve Demirbaşlar
15 528.410 1.499.214
Özel Maliyetler
15 974.331 83.749
Yapılmakta Olan Yatırımlar
15 164.328 209.464
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.910.505 17.016.145
Şerefiye
17 3.208.752 12.249.067
Diğer Haklar
16 150.201 10.862
Bilgisayar Yazılımları
16 495.391 529.524
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 2.056.161 4.226.692
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 622.292 488.100
Diğer Duran Varlıklar
53.967
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
20 53.967
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.692.899 35.040.461
TOPLAM VARLIKLAR
93.670.847 125.747.907
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.810.512 18.007.888
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.810.512 18.007.888
Banka Kredileri
8 7.810.512 18.007.888
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21.226.872 3.264.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21.226.872 3.264.409
Banka Kredileri
8 788.322 2.867.731
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 20.438.550 396.678
Ticari Borçlar
17.416.874 19.644.168
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9-10 1.874.494
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 15.542.380 19.644.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 483.985 2.016.506
Diğer Borçlar
479.962 366.662
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
236.782
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 243.180 366.662
Ertelenmiş Gelirler
3.873.077 2.128.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 3.873.077 2.128.154
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 8.242
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.113.118 3.159.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 452.815 857.325
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 660.303 2.302.212
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.122.085 1.520.671
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 1.122.085 1.520.671
ARA TOPLAM
53.534.727 50.107.995
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.534.727 50.107.995
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.309.751 41.311.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.309.751 41.311.621
Banka Kredileri
8 6.309.751 21.311.621
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 20.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.355.551 2.989.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.355.551 2.989.421
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.665.302 44.301.042
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
61.200.029 94.409.037
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.324.573 31.820.557
Ödenmiş Sermaye
21 25.750.000 25.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 -128.060 -128.060
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 7.120.331 7.120.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-545.982 -338.072
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-545.982 -338.072
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -545.982 -338.072
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
587.391 284.608
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 587.391 284.608
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 1.096.656 1.094.918
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -1.189.945 17.434.171
Net Dönem Karı veya Zararı
-365.818 -19.397.339
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 146.245 -481.687
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.470.818 31.338.870
TOPLAM KAYNAKLAR
93.670.847 125.747.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 22.864.294 65.309.037 6.925.425 32.665.230
Satışların Maliyeti
22 -14.562.157 -50.167.336 -3.432.590 -29.767.099
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.302.137 15.141.701 3.492.835 2.898.131
BRÜT KAR (ZARAR)
8.302.137 15.141.701 3.492.835 2.898.131
Genel Yönetim Giderleri
-5.610.739 -8.983.670 -2.464.124 -4.312.988
Pazarlama Giderleri
-1.978.809 -5.989.575 -954.956 -2.825.975
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-270.765 -150.882 -159.449 -67.677
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.894.128 1.847.458 338.140 985.794
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.732.329 -1.279.197 -220.645 -805.164
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.603.623 585.835 31.801 -4.127.879
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 289.794 5.721.958 206.263 5.585.674
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.893.417 6.307.793 238.064 1.457.795
Finansman Gelirleri
24 274.124 51.393 274.124 34.363
Finansman Giderleri
24 -2.690.077 -4.892.302 -761.495 -2.490.394
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-522.536 1.466.884 -249.307 -998.236
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
103.778 -97.607 96.170 235.490
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -20.297 -60.204 49.571 353.865
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 124.075 -37.403 46.599 -118.375
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-418.758 1.369.277 -153.137 -762.746
DÖNEM KARI (ZARARI)
-418.758 1.369.277 -153.137 -762.746
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 -52.940 488.622 185.475 29.559
Ana Ortaklık Payları
-365.818 880.655 -338.612 -792.305
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-211.717 -19.190 -1.034.242 -314.483
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -264.646 -23.988 -267.777 -393.104
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52.929 4.798 -766.465 78.621
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 52.929 4.798 -766.465 78.621
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
378.956 -2.534.585 -58.745 -2.524.619
Yabancı Para Çevrim Farkları
378.956 -8.533 -58.745 1.433
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
25 378.956 -8.533 -58.745 1.433
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-3.157.565 -3.157.565
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-3.157.565 -3.157.565
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 631.513 0 631.513
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
631.513 631.513
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
167.239 -2.553.775 -1.092.987 -2.839.102
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-251.519 -1.184.498 -1.246.124 -3.601.848
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-56.746 476.225 -1.075.426 12.880
Ana Ortaklık Payları
-194.773 -1.660.723 -170.698 -3.614.728http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626907


BIST'
18:059.548
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.645  
Önceki Kapanış :  9.548  
En Düşük
9.513
En Yüksek
9.650
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MAGEN 18,37 576.507.472 % 10,00  
KCAER 63,25 1.832.055.682 % 10,00  
UFUK 379,50 27.577.234 % 10,00  
OYAYO 42,94 10.178.594 % 9,99  
DNISI 19,61 79.764.082 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5269 32,5627 % 0,34  
Euro 34,5536 34,7123 % 0,48  
Sterlin 40,3384 40,5406 % -0,05  
Frank 35,5910 35,7694 % 0,04  
Riyal 8,6602 8,7036 % 0,02  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,19 28,21 % 0,66  
Platin 951,09 952,47 % 0,66  
Paladyum 1.015,54 1.017,32 % 0,66  
Brent Pet. 89,92 89,92 % 0,66  
Altın Ons 2.375,21 2.375,65 % 0,66