***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2017 18:38
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.750.000 7.120.331 2.068.490 -196.547 3.294.850 163.294 572.532 6.401.111 9.502.424 54.676.485 -775.611 53.900.874
Transferler
522.211 8.980.213 -9.502.424
Dönem Karı (Zararı)
537.344 537.344 509.001 1.046.345
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-84.053 95.492 -3.294.850 -3.283.411 -38.684 -3.322.095
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-128.060 -128.060 -128.060
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-68.786 -68.786 -68.786
Dönem Sonu Bakiyeler
25.750.000 -128.060 7.120.331 2.068.490 -280.600 258.786 1.094.743 15.312.538 537.344 51.733.572 -305.294 51.428.278
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 25.750.000 -128.060 7.120.331 -338.072 284.608 1.094.918 17.434.171 -19.397.339 31.820.557 -481.687 31.338.870
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2-30 -76.173 1.738 773.223 698.788 684.678 1.383.466
Transferler
-19.397.339 19.397.339
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 363.897 363.897 -72.288 291.609
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25-26 -164.643 434.512 269.869 -31.524 238.345
Dönem Sonu Bakiyeler
21 25.750.000 -128.060 7.120.331 -502.715 642.947 1.096.656 -1.189.945 363.897 33.153.111 99.179 33.252.290


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.534.281 -8.400.735
Dönem Karı (Zararı)
291.609 1.046.345
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.816.255 3.052.956
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 2.112.377 2.868.130
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.385.439 22.710
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.675.083 130.639
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-710.356 -107.929
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.338.192 310.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -2.338.192 310.223
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
94.831 -245.391
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
92.925 -152.301
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
289.404 -137.899
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-287.498 44.809
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 3.665 97.284
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-303.497
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -303.497
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.058.927 -9.804.860
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -222.993
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 15.008.210 12.496.412
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-13-14-20 -1.731.273 -5.874.109
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 7.223.767 -13.956.112
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -5.116.199 -1.796.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -1.391.792
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-13-18-20 -710.793 -674.339
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.534.281 -5.705.559
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.695.176
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10.009.114 5.863.629
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.404.727 1.157.721
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 -3.595.991 -3.079.217
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.785.125
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -57.621
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12.257.999
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.657.480 -635.950
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-128.060
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.270.102
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -18.040.946 -7.667.480
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.383.466 -110.512
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.885.915 -3.173.056
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
21 358.339 95.492
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.244.254 -3.077.564
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.026.169 4.280.658
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.270.423 1.203.094


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.270.423 2.026.169
Ticari Alacaklar
13.034.507 25.080.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9-10 1.578.737 584.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 11.455.770 24.495.690
Diğer Alacaklar
458.971 1.179.838
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9-11 139.528 125.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 319.443 1.054.507
Stoklar
12 49.713.979 56.227.390
Peşin Ödenmiş Giderler
4.569.895 2.891.605
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 4.569.895 2.891.605
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 27.630 15.042
Diğer Dönen Varlıklar
4.062.440 3.287.266
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 4.062.440 3.287.266
ARA TOPLAM
77.137.845 90.707.446
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7 8.176.500
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
85.314.345 90.707.446
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 260.092 37.099
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 260.092 37.099
Diğer Alacaklar
13.912
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 13.912
Maddi Duran Varlıklar
9.235.340 17.485.205
Arazi ve Arsalar
15 351.915
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
15 521.193
Binalar
15 1.884.948
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 6.583.486 12.423.464
Taşıtlar
15 284.806 511.258
Mobilya ve Demirbaşlar
15 645.166 1.499.214
Özel Maliyetler
15 1.663.710 83.749
Yapılmakta Olan Yatırımlar
15 58.172 209.464
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.531.146 17.016.145
Şerefiye
17 3.208.752 12.249.067
Diğer Haklar
16 354.651 10.862
Bilgisayar Yazılımları
16 504.574 529.524
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.463.169 4.226.692
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 493.889 488.100
Diğer Duran Varlıklar
57.621
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
20 57.621
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.578.088 35.040.461
TOPLAM VARLIKLAR
100.892.433 125.747.907
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.895.155 18.007.888
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.895.155 18.007.888
Banka Kredileri
8 7.895.155 18.007.888
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24.340.870 3.264.409
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24.340.870 3.264.409
Banka Kredileri
8 3.886.381 2.867.731
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 20.454.489 396.678
Ticari Borçlar
14.817.373 19.644.168
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9-10 2.144.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 12.673.156 19.644.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 624.714 2.016.506
Diğer Borçlar
368.050 366.662
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
201.488
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 166.562 366.662
Ertelenmiş Gelirler
2.961.369 2.128.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 2.961.369 2.128.154
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.615.519 3.159.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 389.540 857.325
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.225.979 2.302.212
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.252.996 1.520.671
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 1.252.996 1.520.671
ARA TOPLAM
53.876.046 50.107.995
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.876.046 50.107.995
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.399.872 41.311.621
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.399.872 41.311.621
Banka Kredileri
8 12.399.872 21.311.621
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 20.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.364.225 2.989.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.364.225 2.989.421
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.764.097 44.301.042
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
67.640.143 94.409.037
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.153.111 31.820.557
Ödenmiş Sermaye
21 25.750.000 25.750.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-128.060 -128.060
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 7.120.331 7.120.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-502.715 -338.072
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-502.715 -338.072
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -502.715 -338.072
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
642.947 284.608
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 642.947 284.608
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 1.096.656 1.094.918
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -1.189.945 17.434.171
Net Dönem Karı veya Zararı
363.897 -19.397.339
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 99.179 -481.687
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.252.290 31.338.870
TOPLAM KAYNAKLAR
100.892.433 125.747.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 34.388.998 93.596.844 11.524.704 28.287.807
Satışların Maliyeti
22 -21.585.965 -68.024.752 -7.483.980 -17.857.416
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.803.033 25.572.092 4.040.724 10.430.391
BRÜT KAR (ZARAR)
12.803.033 25.572.092 4.040.724 10.430.391
Genel Yönetim Giderleri
-8.075.657 -12.945.911 -2.464.918 -3.962.241
Pazarlama Giderleri
-3.039.588 -8.218.259 -1.060.779 -2.228.684
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-370.419 -195.630 -99.654 -44.748
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.891.680 8.465.186 1.997.552 6.617.728
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.161.439 -11.650.569 -429.110 -10.371.372
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.047.610 1.026.909 1.983.815 441.074
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 446.185 7.430.247 156.391 1.708.289
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.493.795 8.457.156 2.140.206 2.149.363
Finansman Gelirleri
24 449.079 76.002 174.955 24.609
Finansman Giderleri
24 -4.647.600 -7.278.070 -1.957.523 -2.385.768
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
295.274 1.255.088 357.638 -211.796
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.665 -208.743 -15.409 -111.136
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -3.224 -109.345 17.073 -49.141
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -441 -99.398 -32.482 -61.995
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
291.609 1.046.345 342.229 -322.932
DÖNEM KARI (ZARARI)
291.609 1.046.345 342.229 -322.932
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 -72.288 509.001 -19.348 20.379
Ana Ortaklık Payları
363.897 537.344 361.577 -343.311
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-196.167 -81.010 15.550 -61.820
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -245.209 -101.263 19.437 -77.275
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
49.042 20.253 -3.887 15.455
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 49.042 20.253 -3.887 15.455
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
434.512 -3.034.008 55.556 -499.423
Yabancı Para Çevrim Farkları
25 434.512 260.842 55.556 269.375
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-4.118.563 -960.998
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 823.713 192.200
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
823.713 192.200
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
238.345 -3.115.018 71.106 -561.243
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
529.954 -2.068.673 413.335 -884.175
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-103.812 470.317 -47.066 -5.908
Ana Ortaklık Payları
633.766 -2.538.990 460.401 -878.267http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640360


BIST
'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66