***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

21.09.2016 17:08
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İliş


***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SAYAS

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 20.07.2016
Genel Kurul Tarihi 17.08.2016
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.08.2016
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KEMALPAŞA
Adres Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu (Ansızca Devecihavlısı) No:318 Kemalpaşa İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturularak Toplantı Başkanına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
2 - 2015 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi,
3 - 2015 Yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve kabulü veya reddi hakkında karar alınması,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
6 - Yönetim kurulu ücretleri konusunda karar oluşturulması,
7 - 21.08.2015 tarihi itibarıyla değişen yönetim kurulu yapısı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
8 - Yönetim Kurulunun 09.09.2015 tarihli kararı uyarınca şirketimiz Bilgilendirme Politika'sına onaylanması,
9 - Yönetim Kurulunun 01.07.2016 tarihinde aldığı Geri Alım Programı'nın görüşülmesi
10 - Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2016 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması,
11 - 2015 yılı Kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi hakkında karar alınması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2015 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2015 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14 - Şirketin, ana sözleşmesinin 6 maddesi ile 23 maddesi tadil metninin kabul ve tesciline karar verilmesini,
15 - Dilek ve temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2015.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş.'nin 2015 yılına, ait Genel kurul Toplantısı 17/08/2016 tarihinde saat 10:30'da şirket merkez adresi olan Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu No:318(Ansızca Devecihavlısı) Kemalpaşa - İZMİR adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İzmir Ticaret İl Müdürlüğünün 15.08.2016 tarih ve 52101085-431.03-E-18051531 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Aylin SİLİVRİ ve A. Serdar TÜRKÖZÜ'nün gözetiminde toplanmıştır.
Bakanlık Temsilcilerinin yaptığı incelemede şirket ana sözleşmesi ile şirket ortak pay defteri toplantı yerinde olduğunu tespit etmiştir.
Toplantıya ilişkin davet, TTK, SPKn ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25.07.2016 tarih ve 9122 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketin internet sitesinde ve Dünya Gazetesi'nin 22.07.2016 tarihli sayısında ilan edilmiştir.
Fiziki ve Elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 25.750.000 TL sermayesine tekabül eden 25.750.000 adet hisseden 13.412.411,93 adet hissenin asaleten 4.539.565,832 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 17.951.977,762 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Toplantı Başkanlığına Murat ÖZEL'in, Katipliğe M. Levent HACIİSLAMOĞLU'nun, Oy Toplayıcılığına Evren GÜLDOĞAN'ın seçilmelerine ve Toplantı Başkanı'na Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine 178.483.833,078 oy ve oy birliği ile karar verildi.
Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Harun YILDIZHAN'ı görevlendirmiştir.
2. 2015 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı bağımsız denetim standartlarına uygun olarak hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı ve konuya ilişkin olarak yapılan oylamada 178.483.833,078 oy ve oy birliği ile kabul edildi.
3. 2015 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okundu ve müzakere edildi. Konuya ilişkin olarak yapılan oylamada 178.483.833,078 oy ile birliğiyle kabul edildi.
4. Yönetim kurulu ibrasına geçildi. Yönetim kurulu kendileri için yapılan ibra oylamasına katılmayarak, diğer ortakların katılımı ile yönetim kurulu kalan oyların oy birliği ile ibra edildi. Aksi yönde görüş bildiren olmadı.
5. Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 (bir) yıl için görev yapmak üzere toplantı mahallinde hazır bulunan
Evren GÜLDOĞAN (TC Kimlik No: 42667044294 183 Sok. 14/3 Murat Reis Mah. Konak/İZMİR adresinde mukim)
Murat ÖZEL (TC Kimlik No: 24506593262 116/8 SOK. No:5/12 Bornova İzmir adresinde mukim)
Hüsamettin ENDER (TC Kimlik No: 53569154288 1420 sok. No:72/11 Kahramanlar İzmir adresinde mukim)
Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU (TC Kimlik No: 19151751280 Dumlupınar Caddesi No: 375, A Blok D: 83 Etimesgut / ANKARA adresinde mukim)
Önder KOÇ (TC Kimlik No: 28978495024 Cengiz Kocatoros Sok. No:30 D:13 Karşıyaka İzmir)
‘nun seçilmeleri hususu oya sunuldu, söz konusu kişilerin 178.483.833,078 oy ve oy birliği ile seçilmelerine karar verildi.
6. Şirket yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 2.500,00-TL ödenmesine 178.483.833,078 oy ve oy birliği ile karar verildi.
7. 21.08.2015 tarihi itibarıyla degˆis¸en yo¨netim kurulu yapısı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
8. Yönetim Kurulu'nun 09.09.2015 tarihli kararı uyarınca Şirketimiz Bilgilendirme Politikası'nda yapılması öngörülen değişiklik metni okundu ve yeni metin 178.483.833,078 oy ve oy birliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu'nun 01.07.2016 tarihinde aldığı Şirket'in kendi paylarını geri almasına ilişkin program hakkında ortaklara bilgi verildi. Konuya ilişkin olarak M. Levent HACIİSLAMOĞLU söz aldı ve söz konusu programın toplamda 1.000.000 adete tamamlanmak üzere aynı şartlarda bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar devam ettirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması yönünde fikir beyan etti. Toplantı Başkanı tarafından konu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 178.483.833,078 oy ve oy birliği ile kabul edildi.
10. 2016 yılı bağımsız dış denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına 178.483.833,078 oy ve oy birliği ile karar verildi.
11. 2015 yılı kar dağıtımı konusuna ilişkin olarak, Yönetim Kurulu'nun Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolara göre hesaplanan 9.263.858,78 TL ve vergi mevzuatına göre hesaplanan 8.203.938,14 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karı'nın dağıtılmayarak "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına eklenmesi suretiyle Şirket bünyesinde tutulmasına ilişkin önerisi 178.483.833,078 oy ve oy birliği ile kabul edildi
12. 2015 yılı içinde 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipoteklerin 31 Aralık 2015 tarihli bağımsız denetim raporunun 27. dipnotunda detaylı olarak açıklamış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2015 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırı 50.000 TL olarak belirlenmesine 178.483.833,078 oy ve oy birliği ile karar verildi.
14. S¸irketin, ana so¨zles¸mesinin 6'ncı maddesi ile 23'üncü maddelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.08.2016 tarih ve 298337736-110.03.02-E.8518 sayılı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 09.08.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları çerçevesinde önizinleri alınan tadil metinlerinin kabul ve tesciline karar verilmesi hususu Genel Kurul onayına sunuldu.
14.1.6'ncı maddeye ilişkin değişiklik önerisi 178.483.833,078 oy ve oy birliği ile kabul edildi.
14.2.23'üncü maddeye ilişkin değişiklik önerisi 178.483.833,078 oy ve oy birliği ile kabul edildi.
15. Dilekler görüşüldükten sonra, gündeme müzakere edilecek başka madde kalmadığından Divan Başkanı saat 11:12'de toplantıyı kapattı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 21.09.2016

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı 2015.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Genel Kurul tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/557762


BIST
'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3524 32,3565 % 0,17  
Euro 34,3983 34,4292 % -0,71  
Sterlin 40,3487 40,5509 % -0,84  
Frank 35,4520 35,6297 % -0,48  
Riyal 8,6402 8,6835 % -0,01  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,84 27,90 % 0,66  
Platin 975,34 978,32 % 0,66  
Paladyum 1.049,74 1.055,49 % 0,66  
Brent Pet. 90,10 90,10 % 0,66  
Altın Ons 2.343,36 2.344,21 % 0,66