***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

30.12.2016 21:00
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı


***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

İlgili Şirketler [SAYAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Bina ve Arsalar
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Ansızca Mahallesi, 830 Parsel No'lu 10.100m2 yüzölçümlü tapuda "İçinde Fabrika Binası Olan Zeytinli Bağ" vasıflı ve 842 No'lu 6.875 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde, içerisinde 2 adet ticari depo olan bağ ve tarla 840 Parsel No'lu 5.100 m2 yüzölçümlü tarla, bağ, bahçe 841 Parsel No'lu 8050 m2 yüzölçümlü tarla, bağ, bahçe 152 Parsel No'lu 8850 m2 tarla, bağ, bahçe
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/12/2016
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Satış Bedeli
15.145.000.-TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
26,74
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
58,82
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
9,72
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
51,67
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
8,80
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
11,92
Satış Koşulları
Diğer (Other)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.12.2016
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Satış ile eşzamanlı kiralama sözleşmesi yapıldığından ortaklığın faaliyetlerine etkisi bulunmamaktadır. Satışın amacı maddi duran varlık etkinliğinin arttırılması, imalat teşkilatımıza yatay esneklik kazandırılması ve proje bazlı finansman teminidir.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
1.434.771 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Satış karı bağlı ortaklıklarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve tekemmül eden projelerin kredi ve cari hesapların ifasında değerlendirilecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Bulunmamaktadır.
Karşı Taraf
ATEŞ ÇELİK İNŞ. TAAH. PROJE MÜH. SAN. TİC. A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili Şirket
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
30/12/2016
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
27.12.2016 – 2016SAY00002
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
ARVES GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DAN. A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
15.145.000.-TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlem değerleme raporundaki sonuçlara uygun gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar

Değerleme sonucu bulunan 15.145.000.-TL tutarın 12.900.000.-TL'si tahsil edilmiş olup, kalan 2.245.000.-TL taşınmazların üzerindeki ipoteklerin kaldırılması üzerine  gerçekleştirilecektir. 
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.
 
-                 Arves Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun şekilde hazırlanan 27/12/2016 tarih ve 2016SAY00002 sayılı gayrimenkul değerleme raporuna göre İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Ansızca Mahallesi, 830 Parsel No'lu 10.100 m2 yüzölçümlü tapuda "İçinde Fabrika Binası Olan Zeytinli Bağ" vasıflı gayrimenkulün mevcut durum değerinin 6.145.000,00 Türk Lirası,  842 No'lu 6.875 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde, içerisinde iki adet ticari depo olan bağ ve tarla vasıflı gayrimenkulün mevcut durum değeri 5.750.000,00 Türk Lirası, 840 Parsel No'lu 5.100 m2 yüzölçümlü tarla, bağ, bahçe vasıflı gayrimenkulün mevcut durum değeri 1.020.000,00 Türk Lirası, 841 Parsel No'lu 8050 m2 yüzölçümlü tarla, bağ, bahçe vasıflı gayrimenkulün mevcut durum değeri 1.610.000,00 Türk Lirası ve 152 Parsel No'lu 8850 m2 tarla, bağ, bahçe vasıflı gayrimenkulün mevcut durum değeri 620.000,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiş olup bahse konu gayrimenküllerin toplam mevcut durum değeri olan 15.145.000,00 Türk Lirası üzerinden Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne satılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
 
-                 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğin (II-23.1) "Önemlilik Kriteri" başlıklı 6/1'inci maddesi açısından yapılan inceleme sonucunda:
(i)       6/1'inci maddenin a) bendine göre hesaplanan oranın %8,8
(ii)     6/1'inci maddenin b) bendine göre hesaplanan oranın %26,74 ve
(iii)   6/1'inci maddenin c) bendine göre hesaplanan oranın %11,92
olduğu tespit edilmiş olup mal varlığı satış işleminin önemlilik kriterlerini karşılamadığı ve dolayısıyla önemli nitelikte işlem statüsünde olmadığına oybirliğiyle karar verilmiştir.
 
-                 Kurumsal Yönetim Tebliğinin (II-17.1) 9'uncu maddesi kapsamında mal varlığı satış işleminin bir ilişkili tarafla gerçekleştirilmekte olduğu, işlem tutarının 9/2'nci maddenin b) bentlerinde belirtilen ilgili oranların %10'undan fazla olduğu, nitekim bu çerçevede değerleme yaptırılmış olduğu hususunda Yönetim Kurulu bilgi edinmiştir.  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri işleme onay vermiştir.
 
-                 Arves Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun şekilde hazırlanan 27/12/2016 tarih ve 2016SAY00002 sayılı gayrimenkul değerleme raporuna göre 830 parsele ilişkin mevcut durum aylık kira değerinin 65.000,00 Türk Lirası ve 842 parsele ilişkin mevcut durum aylık kira değerinin 40.000,00 Türk Lirası olduğu dikkate alınarak Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile şirketimiz tarafından tek taraflı uzatma opsiyonu ile 60 aylık kira sözleşmesi yapılmasına oybirliğiyle onay verilmiştir.
 
-                 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğin (II-23.1) "Önemlilik Kriteri" başlıklı 6/2'nci maddesinin "Kiralama halinde, varlığın kullanım ömrü dikkate alınarak kira tutarlarının indirgenmiş nakit akışı yöntemine göre hesaplanan net bugünkü değeri dikkate alınır." hükmü açısından yapılan inceleme sonucunda, Arves Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından 830 parsele ilişkin mevcut durum aylık kira değerinin net bugünkü değeri 8.472.005 Türk Lirası ve 842 parsele ilişkin mevcut durum aylık kira değerinin net bugünkü değeri 5.054.340 Türk Lirası olarak tespit edilmiş olduğundan kiralama işleminin önemli nitelikte işlem statüsünde olmadığına oybirliğiyle karar verilmiştir.
 
-                 Kurumsal Yönetim Tebliğinin (II-17.1) 9'uncu maddesi kapsamında kiralama işleminin hizmet alımı olup bir ilişkili tarafla gerçekleştirilmekte olduğu, işlem tutarının 9/2'nci maddenin b) bentlerinde belirtilen ilgili oranların %10'undan fazla olduğu, nitekim bu çerçevede değerleme yaptırılmış olduğu hususunda Yönetim Kurulu bilgi edinmiştir.  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri işleme onay vermiştir.
 
                                    
-                 Kiralanan taşınmazlara ilişkin olarak T.C. Kemalpaşa Tapu Müdürlüğü tapu kütüğüne kira şerhi yapılmasına yer olmadığına oybirliğiyle karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/575073


BIST
'
18:059.530
Değişim :  -0,18% |  -17,62
Açılış :  9.617  
Önceki Kapanış :  9.548  
En Düşük
9.504
En Yüksek
9.717
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ATSYH 52,25 6.766.016 % 10,00  
BURCE 237,90 132.381.870 % 9,99  
KTLEV 155,20 299.708.358 % 9,99  
ORMA 225,70 6.230.243 % 9,99  
ATATP 142,00 234.007.339 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4678 32,5122 % 0,20  
Euro 34,6950 34,8434 % 0,35  
Sterlin 40,4645 40,6673 % 0,01  
Frank 35,6900 35,8689 % 0,06  
Riyal 8,6633 8,7067 % 0,02  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,21 28,25 % 0,66  
Platin 941,71 943,50 % 0,66  
Paladyum 1.026,81 1.033,24 % 0,66  
Brent Pet. 87,44 87,44 % 0,66  
Altın Ons 2.365,56 2.365,88 % 0,66