***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 19:25
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 25.750.000 -128.060 7.120.331 -119.503 1.110.513 -548.347 -15.557.721 17.627.213 -240.307 17.386.906
Transferler
-15.557.721 15.557.721
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
135.838 1.746.249 1.882.087 -14.430 1.867.657
Dönem Karı (Zararı)
1.746.249 1.746.249 -19.125 1.727.124
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
135.838 135.838 4.695 140.533
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-232.500 -232.500 -232.500
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
6.709 -201.134 -194.425 194.425 0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 25.750.000 -360.560 7.120.331 16.335 1.117.222 -16.307.202 1.746.249 19.082.375 -60.312 19.022.063
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 25.750.000 -360.560 7.120.331 -69.595 1.117.222 -16.307.202 -486.832 16.763.364 -71.744 16.691.620
Transferler
-486.832 486.832
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-488.685 745.430 256.745 -14.619 242.126
Dönem Karı (Zararı)
745.430 745.430 -14.190 731.240
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-488.685 -488.685 -429 -489.114
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
360.560 360.560 360.560
Dönem Sonu Bakiyeler
17 25.750.000 7.120.331 -558.280 1.117.222 -16.794.034 745.430 17.380.669 -86.363 17.294.306


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.015.350 2.688.352
Dönem Karı (Zararı)
731.240 1.727.124
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
731.240 1.727.124
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.247.765 3.538.355
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 1.945.742 2.141.074
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7-8 65.676 1.216.580
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 83.926 373.523
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -18.250 843.057
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15-16 731.741 -740.154
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 661.915 155.953
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 69.826
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-896.107
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7 199.655 -7.022
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -27.723 24.265
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 227.378 -31.287
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 897.464
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
897.464
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-314.950 7.345
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -380.099 23.068
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -380.099 23.068
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.881.635 -2.577.127
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -9.737.563 1.761.643
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -10.473.557 1.257.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 735.994 503.945
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
44.861 235.045
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
157.758 235.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliy 12 3.084.151 -7.363.617
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -510.373 2.008.529
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -60.207 -157.559
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -450.166 2.166.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 684.742 264.574
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.261.018 -4.803.568
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.913 -4.885.667
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.263.931 82.099
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-739.955 5.077.667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-220.208 -24.057
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-359.304 -23.005
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
139.096 -1.052
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.902.630 2.688.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -112.720
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.754.088 58.090
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-23 2.050.601 401.444
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-23 2.050.601 401.444
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-11 -296.513 -343.354
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -296.513 -337.549
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -5.805
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.985.532 -3.377.331
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-232.500
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-232.500
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 360.560
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 360.560
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.907.122 81.440
Kredilerden Nakit Girişleri
11.907.122
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
81.440
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
724.992 -2.264.916
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.132.079 -2.133.240
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-407.087 -131.676
Ödenen Faiz
-7.142 -961.355
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.724.270 -630.889
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.724.270 -630.889
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.158.302 1.175.450
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.882.572 544.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.882.572 1.158.302
Ticari Alacaklar
6-7 14.155.226 4.728.967
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 11.318.591 1.054.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.836.635 3.674.764
Diğer Alacaklar
583.810 628.671
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 385.822 281.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
197.988 347.137
Stoklar
8 19.098.511 18.853.989
Peşin Ödenmiş Giderler
6-12 7.193.853 10.278.075
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 3.311.989 9.751.677
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.881.864 526.398
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
630.745 271.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
630.745 271.523
ARA TOPLAM
48.544.717 35.919.527
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
48.544.717 35.919.527
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 5.913.977 8.857.475
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
9 1.630.443
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 5.913.977 7.227.032
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 12.988 71.432
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 791.174 1.108.962
Diğer Haklar
11 307.566 397.060
Bilgisayar Yazılımları
11 119.550 149.449
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 364.058 562.453
Peşin Ödenmiş Giderler
12 165 95
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 165 95
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 2.191.902 1.718.004
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.910.206 11.755.968
TOPLAM VARLIKLAR
57.454.923 47.675.495
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 59.882 466.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 59.882 466.970
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 14.905 77.180
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 44.977 389.790
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 14.580.618 2.680.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 14.580.618 2.680.636
Banka Kredileri
14 14.580.618 2.680.636
Ticari Borçlar
6-7 12.173.537 12.711.633
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 62.785 122.852
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 12.110.752 12.588.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 822.029 137.287
Diğer Borçlar
263.085 4.524.103
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.915
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
260.170 4.524.103
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 552.596 1.292.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 552.596 1.292.551
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 20.910
Kısa Vadeli Karşılıklar
15-16 541.100 284.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 471.274 284.091
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 69.826
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
139.096
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
139.096
ARA TOPLAM
29.152.853 22.097.271
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.152.853 22.097.271
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 9.006.390 7.874.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 9.006.390 7.874.311
Banka Kredileri
14 9.006.390 7.874.311
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 2.001.374 1.012.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 2.001.374 1.012.293
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.007.764 8.886.604
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.160.617 30.983.875
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 17.380.669 16.763.364
Ödenmiş Sermaye
25.750.000 25.750.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-360.560
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.120.331 7.120.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-558.280 -69.595
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-558.280 -69.595
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-558.280 -69.595
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.117.222 1.117.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-16.794.034 -16.307.202
Net Dönem Karı veya Zararı
745.430 -486.832
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-86.363 -71.744
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.294.306 16.691.620
TOPLAM KAYNAKLAR
57.454.923 47.675.495


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 92.220.264 39.940.242 29.632.484 20.813.250
Satışların Maliyeti
18 -83.287.007 -33.884.219 -27.044.672 -19.047.206
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.933.257 6.056.023 2.587.812 1.766.044
BRÜT KAR (ZARAR)
8.933.257 6.056.023 2.587.812 1.766.044
Genel Yönetim Giderleri
20 -2.360.747 -2.120.732 -879.148 -701.860
Pazarlama Giderleri
20 -2.407.936 -803.097 -389.516 -277.068
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -842.625 -426.211 -364.161 -156.846
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 3.737.680 2.567.741 1.241.824 1.027.012
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -4.376.990 -3.190.995 -1.427.113 -969.440
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.682.639 2.082.729 769.698 687.842
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 1.765.022 1.017.083 1.394.612 279.529
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -13.515 -13.515 -4.505 -4.505
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.434.146 3.086.297 2.159.805 962.866
Finansman Gelirleri
24 973.184 727.996 429.341 577.396
Finansman Giderleri
24 -4.991.041 -2.079.824 -2.722.439 -611.774
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
416.289 1.734.469 -133.293 928.488
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
314.951 -7.345 51.104 12.172
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -20.992 -20.992
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 335.943 -7.345 72.096 12.172
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
731.240 1.727.124 -82.189 940.660
DÖNEM KARI (ZARARI)
731.240 1.727.124 -82.189 940.660
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-14.190 -19.125 707 60.477
Ana Ortaklık Payları
745.430 1.746.249 -82.896 880.183
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-489.114 140.533 -386.884 -165.298
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-627.069 180.171 -496.005 -211.920
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 137.955 -39.638 109.121 46.622
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
137.955 -39.638 109.121 46.622
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-489.114 140.533 -386.884 -165.298
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
242.126 1.867.657 -469.073 775.362
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13.761 -18.985 816 59.004
Ana Ortaklık Payları
255.887 1.886.642 -469.889 716.358http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887365


BIST
'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5184 32,5619 % 0,19  
Euro 34,6559 34,8285 % 0,40  
Sterlin 40,0532 40,2540 % 0,03  
Frank 35,5663 35,7446 % 0,03  
Riyal 8,6286 8,6718 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,38 87,38 % 0,66  
Altın Ons 2.390,67 2.391,67 % 0,66