***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2021 22:17
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 25.750.000 -128.060 7.120.331 -119.503 1.110.513 -548.347 -15.557.721 17.627.213 -240.307 17.386.906
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-15.557.721 15.557.721
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
49.908 -486.832 -436.924 -25.862 -462.786
Dönem Karı (Zararı)
-486.832 -486.832 -30.434 -517.266
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
49.908 49.908 4.572 54.480
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-232.500 -232.500 -232.500
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
6.709 -201.134 -194.425 194.425 0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.750.000 -360.560 7.120.331 -69.595 1.117.222 -16.307.202 -486.832 16.763.364 -71.744 16.691.620
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 25.750.000 -360.560 7.120.331 -69.595 1.117.222 -16.307.202 -486.832 16.763.364 -71.744 16.691.620
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
3.315 -159.025 -155.710 -472 -156.182
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
3.315 -159.025 -155.710 -472 -156.182
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2 -66.280 1.117.222 -16.466.227 -486.832 16.607.654 -72.216 16.535.438
Transferler
-486.832 486.832
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-432.867 18.645.391 18.212.524 23.120 18.235.644
Dönem Karı (Zararı)
18.645.391 18.645.391 23.460 18.668.851
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-432.867 -432.867 -340 -433.207
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
360.560 360.560 360.560
Dönem Sonu Bakiyeler
25.750.000 0 7.120.331 -499.147 1.117.222 -16.953.059 18.645.391 35.180.738 -49.096 35.131.642


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.316.628 2.394.579
Dönem Karı (Zararı)
18.668.851 -517.266
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18.668.851 -517.266
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.035.889 9.017.485
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13-22 2.563.563 2.844.562
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7-9 365.988 1.209.929
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 102.931 1.327.069
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 263.057 -117.140
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15-16 613.562 -705.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 567.562 291.395
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 46.000 -165.078
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-832.111
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7 1.347.981 -439
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
985.971 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -106.761 75.885
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 468.771 -76.324
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.612.277 -393.718
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -467.482 6.062.945
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -467.482 30.864
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 6.032.081
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-48.872.484 -6.108.965
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -45.217.959 -1.932.804
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -17.522.768 236.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -27.695.191 -2.169.579
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-8 -4.450.632 359.330
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -13.637 359.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -4.436.995 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -45.246.780 -5.149.612
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -1.501.354 -342.449
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 8.143.298 9.025.279
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -60.669 113.945
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 8.203.967 8.911.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 876.147 -788
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
10 33.397.632 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
10 33.397.632 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-8 6.510.344 -3.520.917
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 333 -7.873.435
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 6.510.011 4.352.518
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 552.392 -4.884.445
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.935.572 337.441
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -2.012.972 337.441
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 77.400 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-21.167.744 2.391.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -127.885 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-20.999 3.325
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
217.841 104.392
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-22 2.030.281 538.283
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-22 2.030.281 538.283
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-13 -1.812.440 -433.891
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.805.772 -433.891
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -6.668 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.742.195 -2.516.119
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -232.500
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -232.500
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
360.560 0
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
360.560 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 36.559.068 77.180
Kredilerden Nakit Girişleri
5 36.559.068 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5 0 77.180
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -11.480.626 -2.121.246
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -11.115.110 -1.968.509
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 -365.516 -152.737
Ödenen Faiz
-697.501 -239.553
Alınan Faiz
694 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.643.408 -17.148
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.643.408 -17.148
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.158.302 1.175.450
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.801.710 1.158.302


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.801.710 1.158.302
Ticari Alacaklar
6-7 49.375.224 4.728.967
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 18.111.720 1.054.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 31.263.504 3.674.764
Diğer Alacaklar
6-8 5.079.303 628.671
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 295.171 281.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.784.132 347.137
Stoklar
9 63.837.712 18.853.989
Peşin Ödenmiş Giderler
6-10 11.776.584 10.278.075
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 5.744.820 9.751.677
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.031.764 526.398
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 20.999 0
Diğer Dönen Varlıklar
17 2.284.495 271.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 2.284.495 271.523
ARA TOPLAM
137.176.027 35.919.527
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
137.176.027 35.919.527
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 7.017.366 8.857.475
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
11 0 1.630.443
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 7.017.366 7.227.032
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 0 71.432
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 706.582 1.108.962
Diğer Haklar
13 289.739 397.060
Bilgisayar Yazılımları
13 118.916 149.449
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 297.927 562.453
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.940 95
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.940 95
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 2.354.561 1.718.004
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.081.449 11.755.968
TOPLAM VARLIKLAR
147.257.476 47.675.495
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 24.589.263 466.970
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 24.589.263 466.970
Banka Kredileri
5 24.321.330
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 243.659 77.180
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 24.274 389.790
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.853.205 2.680.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.853.205 2.680.636
Banka Kredileri
5 1.853.205 2.680.636
Ticari Borçlar
6-7 20.748.170 12.711.633
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 62.435 122.852
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 20.685.735 12.588.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.013.434 137.287
Diğer Borçlar
6-8 11.034.447 4.524.103
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 333 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 11.034.114 4.524.103
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 33.397.632 0
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 33.397.632 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.844.943 1.292.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.844.943 1.292.551
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 5.296.715 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
15-16 505.045 284.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 459.045 284.091
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 46.000 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 77.400 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 77.400 0
ARA TOPLAM
100.360.254 22.097.271
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
100.360.254 22.097.271
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 9.947.056 7.874.311
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 9.947.056 7.874.311
Banka Kredileri
5 9.049.974 7.874.311
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 897.082 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.818.524 1.012.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.818.524 1.012.293
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.765.580 8.886.604
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
112.125.834 30.983.875
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 35.180.738 16.763.364
Ödenmiş Sermaye
25.750.000 25.750.000
Geri Alınmış Paylar (-)
0 -360.560
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.120.331 7.120.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-499.147 -69.595
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-499.147 -69.595
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-499.147 -69.595
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.117.222 1.117.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-16.953.059 -16.307.202
Net Dönem Karı veya Zararı
18.645.391 -486.832
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-49.096 -71.744
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
35.131.642 16.691.620
TOPLAM KAYNAKLAR
147.257.476 47.675.495


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 151.666.873 70.384.229
Satışların Maliyeti
19 -116.183.838 -62.683.355
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.483.035 7.700.874
BRÜT KAR (ZARAR)
35.483.035 7.700.874
Genel Yönetim Giderleri
20 -3.425.299 -2.728.250
Pazarlama Giderleri
20 -3.919.330 -1.151.100
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -1.629.851 -601.701
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 6.475.987 4.476.958
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -8.099.501 -6.476.826
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.885.041 1.219.955
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 1.853.386 52.010
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -14.496 -18.020
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.723.931 1.253.945
Finansman Gelirleri
24 2.627.212 831.694
Finansman Giderleri
24 -6.070.015 -2.996.623
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.281.128 -910.984
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.612.277 393.718
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -5.296.715 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 684.438 393.718
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.668.851 -517.266
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.668.851 -517.266
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 23.460 -30.434
Ana Ortaklık Payları
18.645.391 -486.832
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,72410000 -0,01890000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18 -433.207 54.482
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-541.508 69.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 108.301 -15.367
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 108.301 -15.367
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-433.207 54.482
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.235.644 -462.784
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.800 -30.451
Ana Ortaklık Payları
18.211.844 -432.333http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916387


BIST'
18:059.680
Değişim :  -1,37% |  -134,39
Açılış :  9.759  
Önceki Kapanış :  9.814  
En Düşük
9.680
En Yüksek
9.824
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PAPIL 154,00 140.521.015 % 10,00  
LUKSK 122,10 41.399.694 % 10,00  
FLAP 10,68 159.156.930 % 9,99  
GOLTS 534,00 1.011.747.331 % 9,99  
TGSAS 69,45 26.633.505 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4051 32,4383 % 0,08  
Euro 34,4411 34,5110 % 0,05  
Sterlin 40,2658 40,4676 % -0,01  
Frank 35,4910 35,6689 % -0,03  
Riyal 8,6272 8,6704 % 0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,85 28,91 % 0,66  
Platin 966,11 970,30 % 0,66  
Paladyum 1.037,39 1.038,61 % 0,66  
Brent Pet. 90,42 90,42 % 0,66  
Altın Ons 2.382,54 2.383,43 % 0,66