***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

20.05.2021 19:01
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 25.750.000 -360.560 7.120.331 -69.595 1.117.222 -16.307.202 -486.832 16.763.364 -71.744 16.691.620
Transferler
-486.832 486.832
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-60.372 -65.073 -125.445 -7.616 -133.061
Dönem Karı (Zararı)
-65.073 -65.073 -8.478 -73.551
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-60.372 -60.372 862 -59.510
Dönem Sonu Bakiyeler
15 25.750.000 -360.560 7.120.331 -129.967 1.117.222 -16.794.034 -65.073 16.637.919 -79.360 16.558.559
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.750.000 7.120.331 -499.147 1.117.222 -16.953.059 18.645.391 35.180.738 -49.096 35.131.642
Transferler
18.645.391 -18.645.391
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.749 15.755.790 15.733.041 -10.932 15.722.109
Dönem Karı (Zararı)
15.755.790 15.755.790 -11.074 15.744.716
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.749 -22.749 142 -22.607
Dönem Sonu Bakiyeler
25.750.000 7.120.331 -521.896 1.117.222 1.692.332 15.755.790 50.913.779 -60.028 50.853.751


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.095.059 503.191
Dönem Karı (Zararı)
15.744.716 -73.551
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.744.716 -73.551
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.663.168 1.369.208
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 598.962 711.187
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6-8 22.210 77.775
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 36.203 -53.562
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -13.993 131.337
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13-14 507.915 625.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 507.915 611.241
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 14.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6 -264.810 68.404
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
221.402
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 -12.393 7.417
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 -473.819 60.987
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-5.152.940 -96.956
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -374.505 -16.443
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -374.505 -16.443
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
43.715 -783.306
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 5.473.525 -6.787.637
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -9.768.797 -8.375.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 15.242.322 1.587.373
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-7 -344.575 -70.861
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -3.634 143
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -340.941 -71.004
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 16.526.262 4.836.913
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -6.548.135 -815.424
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 8.454.564 7.392.065
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 495.887 -87.563
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 7.958.677 7.479.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 274.152 641.431
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-7 -7.139.871 -4.331.386
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.131
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -7.141.002 -4.331.386
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -18.312.710 -833.848
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.660.503 -814.559
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.737.903 -814.559
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-77.400 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.125.263 512.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -30.204 -9.160
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.604 -73.886
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-21 503.981 16.443
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-21 503.981 16.443
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -523.585 -90.329
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -523.585 -90.329
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.759.410 -44.678
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 3.312.797 239.923
Kredilerden Nakit Girişleri
12 3.312.797 239.923
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -1.340.831 -281.540
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -1.335.880 -43.632
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
12 -4.951 -237.908
Ödenen Faiz
-212.556 -3.061
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.834.865 384.627
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.834.865 384.627
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.801.710 1.158.302
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.636.575 1.542.929


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.636.575 4.801.710
Ticari Alacaklar
5-6 44.339.315 49.375.224
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 28.350.750 18.111.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 15.988.565 31.263.504
Diğer Alacaklar
5-7 5.420.671 5.079.303
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 298.805 295.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.121.866 4.784.132
Stoklar
8 47.325.443 63.837.712
Peşin Ödenmiş Giderler
5-11 18.327.097 11.776.584
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 2.144.868 5.744.820
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 16.182.229 6.031.764
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 0 20.999
Diğer Dönen Varlıklar
567.591 2.284.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
567.591 2.284.495
ARA TOPLAM
133.616.692 137.176.027
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
133.616.692 137.176.027
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 3.207
Maddi Duran Varlıklar
9 6.891.807 7.017.366
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 6.891.807 7.017.366
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 627.289 706.582
Diğer Haklar
10 282.508 289.739
Bilgisayar Yazılımları
10 112.986 118.916
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 231.795 297.927
Peşin Ödenmiş Giderler
11 562 2.940
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 562 2.940
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 2.216.435 2.354.561
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.739.300 10.081.449
TOPLAM VARLIKLAR
143.355.992 147.257.476
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 26.695.714 24.589.263
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 26.695.714 24.589.263
Banka Kredileri
12 26.423.280 24.321.330
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 253.111 243.659
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 19.323 24.274
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 2.010.967 1.853.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 2.010.967 1.853.205
Banka Kredileri
12 2.010.967 1.853.205
Ticari Borçlar
5-6 29.190.341 20.748.170
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 542.359 62.435
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 28.647.982 20.685.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.287.586 1.013.434
Diğer Borçlar
5-7 3.894.576 11.034.447
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 1.464 333
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.893.112 11.034.114
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11 11.998.428 33.397.632
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 11.998.428 33.397.632
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 4.931.437 1.844.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 4.931.437 1.844.943
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 5.296.715
Kısa Vadeli Karşılıklar
13-14 631.593 505.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 585.593 459.045
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 46.000 46.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
77.400
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
77.400
ARA TOPLAM
80.640.642 100.360.254
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.640.642 100.360.254
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 9.663.654 9.947.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 9.663.654 9.947.056
Banka Kredileri
12 8.833.508 9.049.974
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 830.146 897.082
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.197.945 1.818.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.197.945 1.818.524
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.861.599 11.765.580
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
92.502.241 112.125.834
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15 50.913.779 35.180.738
Ödenmiş Sermaye
25.750.000 25.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.120.331 7.120.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-521.896 -499.147
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-521.896 -499.147
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-521.896 -499.147
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.117.222 1.117.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.692.332 -16.953.059
Net Dönem Karı veya Zararı
15.755.790 18.645.391
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-60.028 -49.096
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.853.751 35.131.642
TOPLAM KAYNAKLAR
143.355.992 147.257.476


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 101.282.186 32.249.583
Satışların Maliyeti
16 -79.082.423 -29.064.235
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16 22.199.763 3.185.348
BRÜT KAR (ZARAR)
16 22.199.763 3.185.348
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.003.624 -819.650
Pazarlama Giderleri
18 -3.226.386 -693.150
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -593.050 -247.979
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 10.258.857 1.244.636
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -8.184.532 -1.880.761
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.451.028 788.444
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 375.419 20.948
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -914 -4.505
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.825.533 804.887
Finansman Gelirleri
22 6.102.474 270.136
Finansman Giderleri
22 -6.906.705 -1.245.530
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.021.302 -170.507
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 -3.276.586 96.956
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.132.809 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -143.777 96.956
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.744.716 -73.551
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.744.716 -73.551
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 -11.074 -8.478
Ana Ortaklık Payları
24 15.755.790 -65.073
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-22.607 -59.512
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.258 -76.297
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 5.651 16.785
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 5.651 16.785
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.607 -59.512
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.722.109 -133.063
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-10.932 -31.295
Ana Ortaklık Payları
15.733.041 -101.768http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937063


BIST
'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66