***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 18:15
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.750.000 -360.560 7.120.331 -69.595 1.117.222 -16.307.202 -486.832 16.763.364 -71.744 16.691.620
Transferler
-486.832 486.832
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-101.910 828.326 726.416 -15.216 711.200
Dönem Karı (Zararı)
828.326 828.326 -14.897 813.429
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-101.910 -101.910 -319 -102.229
Dönem Sonu Bakiyeler
25.750.000 -360.560 7.120.331 -171.505 1.117.222 -16.794.034 828.326 17.489.780 -86.960 17.402.820
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 25.750.000 7.120.331 -499.147 1.117.222 -16.953.059 18.645.391 35.180.738 -49.096 35.131.642
Transferler
1.092.830 17.552.561 -18.645.391
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
67.345 30.460.826 30.528.171 2.975 30.531.146
Dönem Karı (Zararı)
30.460.826 30.460.826 2.844 30.463.670
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
67.345 67.345 131 67.476
Dönem Sonu Bakiyeler
17 25.750.000 7.120.331 -431.802 2.210.052 599.502 30.460.826 65.708.909 -46.121 65.662.788


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.212.623 -1.600.135
Dönem Karı (Zararı)
30.463.671 813.429
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30.463.671 813.429
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.203.966 1.262.511
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 1.272.771 1.299.203
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6-8 319.599 -55.182
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 265.904 -7.998
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 53.695 -47.184
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14-15 673.409 548.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 673.209 525.437
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 200 23.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6 -43.671 95.299
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
426.323 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 1.799 17.460
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 -471.793 77.839
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
356.206 -263.846
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -374.348 -361.400
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -374.348 -361.400
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.344.927 -3.601.287
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 -15.423.497 -3.331.083
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -32.657.651 -5.992.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 17.234.154 2.661.533
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-7 3.455.712 -83.005
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 107.926 -147
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 3.347.786 -82.858
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 18.186.270 4.339.958
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 2.735.571 6.633.100
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 6.839.381 -6.351.260
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 534.300 -58.706
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 6.305.081 -6.292.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 298.774 554.720
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-7 -10.162.832 -4.346.157
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 10.868 1.776
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -10.173.700 -4.347.933
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -23.738.590 -844.706
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16 464.284 -172.854
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 541.684 -172.854
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 -77.400
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.322.710 -1.525.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -79.658 -74.788
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-30.429
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.963.124 1.877.195
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-23 507.797 2.033.247
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-23 507.797 2.033.247
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-23 -7.470.921 -156.052
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-23 -7.470.921 -156.052
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.572.711 -865.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 13.740.241 -957.967
Kredilerden Nakit Girişleri
12 13.734.542 -957.967
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
12 5.699 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -14.896.791 99.180
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -14.896.791 491.656
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
12 0 -392.476
Ödenen Faiz
-416.161 -6.213
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.676.788 -587.940
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.676.788 -587.940
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.801.710 1.158.302
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.478.498 570.362


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.478.498 4.801.710
Ticari Alacaklar
5-6 65.004.610 49.375.224
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 51.239.689 18.111.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 13.764.921 31.263.504
Diğer Alacaklar
5-7 1.620.384 5.079.303
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 187.245 295.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.433.139 4.784.132
Stoklar
8 45.597.747 63.837.712
Peşin Ödenmiş Giderler
5-11 9.042.999 11.776.584
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 3.305.019 5.744.820
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.737.980 6.031.764
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 20.999
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.763.810 2.284.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 1.763.810 2.284.495
ARA TOPLAM
134.508.048 137.176.027
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
134.508.048 137.176.027
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 3.207 0
Maddi Duran Varlıklar
9 13.239.589 7.017.366
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 549.060 706.582
Diğer Haklar
10 275.278 289.739
Bilgisayar Yazılımları
10 108.118 118.916
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 165.664 297.927
Peşin Ödenmiş Giderler
11 954 2.940
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 954 2.940
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.981.486 2.354.561
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.774.296 10.081.449
TOPLAM VARLIKLAR
150.282.344 147.257.476
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 23.048.605 24.589.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 23.048.605 24.589.263
Banka Kredileri
12 22.755.700 24.321.330
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 262.932 243.659
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 29.973 24.274
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 2.125.602 1.853.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 2.125.602 1.853.205
Banka Kredileri
12 2.125.602 1.853.205
Ticari Borçlar
5-6 27.589.350 20.748.170
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 581.693 62.435
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 27.007.657 20.685.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.312.208 1.013.434
Diğer Borçlar
5-7 871.615 11.034.447
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 11.201 333
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 860.414 11.034.114
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11 5.751.251 33.397.632
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 5.751.251 33.397.632
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 5.752.734 1.844.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 5.752.734 1.844.943
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 5.266.286 5.296.715
Kısa Vadeli Karşılıklar
14-15 618.223 505.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 572.023 459.045
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 46.200 46.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 0 77.400
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 0 77.400
ARA TOPLAM
'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AKYHO 6,90 29.290.868 % 0,00  
ATAGY 14,00 14.293.674 % 0,00  
ATSYH 50,75 3.390.693 % 0,00  
CEMAS 3,39 123.161.396 % 0,00  
BASCM 15,02 2.767.702 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5812 32,5863 % 0,23  
Euro 34,8403 34,8510 % 0,54  
Sterlin 39,9479 40,1481 % 0,34  
Frank 35,4939 35,6718 % 0,41  
Riyal 8,6207 8,6639 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,91 26,95 % 0,66  
Platin 915,48 916,99 % 0,66  
Paladyum 1.002,04 1.006,53 % 0,66  
Brent Pet. 87,84 87,84 % 0,66  
Altın Ons 2.307,77 2.308,13 % 0,66