***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 18:28
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.750.000 -360.560 7.120.331 -69.595 1.117.222 -16.307.202 -486.832 16.763.364 -71.744 16.691.620
Transferler
-486.832 486.832
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-488.685 745.430 256.745 -14.619 242.126
Dönem Karı (Zararı)
745.430 745.430 -14.190 731.240
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-488.685 -488.685 -429 -489.114
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
360.560 360.560 360.560
Dönem Sonu Bakiyeler
25.750.000 7.120.331 -558.280 1.117.222 -16.794.034 745.430 17.380.669 -86.363 17.294.306
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 25.750.000 7.120.331 -499.147 1.117.222 -16.953.059 18.645.391 35.180.738 -49.096 35.131.642
Transferler
1.092.830 17.552.561 -18.645.391
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.725 0 43.276.082 43.286.807 35.032 43.321.839
Dönem Karı (Zararı)
43.276.082 43.276.082 34.948 43.311.030
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.725 10.725 84 10.809
Dönem Sonu Bakiyeler
18 25.750.000 7.120.331 -488.422 2.210.052 599.502 43.276.082 78.467.545 -14.064 78.453.481


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.121.701 -9.015.350
Dönem Karı (Zararı)
43.311.030 731.240
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
43.311.030 731.240
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.000.349 2.247.765
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 2.175.861 1.945.742
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6-8-12 109.702 65.676
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 240.951 83.926
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -131.249 -18.250
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15-16 697.831 731.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 697.631 661.915
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 200 69.826
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6 207.910 199.655
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13-25 671.957
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 9.978 -27.723
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 -474.025 227.378
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.182.480 -314.950
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -373.435 -380.099
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -373.435 -380.099
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.987.440 -11.881.635
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 -11.094.919 -9.737.563
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -20.971.500 -10.473.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 9.876.581 735.994
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-7 3.934.532 44.861
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 104.799 157.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 3.829.733 -112.897
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 17.013.162 -226.272
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 3.062.558 3.084.151
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 5.080.412 -510.373
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.037.583 -60.207
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 4.042.829 -450.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 187.708 684.742
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-7 -10.345.404 -4.261.018
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 31.702 2.913
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -10.377.106 -4.263.931
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -16.006.637 -739.955
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.181.148 -220.208
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 1.258.548 -359.304
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 -77.400 139.096
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
52.323.939 -8.902.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -195.146 -112.720
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.007.092
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.937.583 1.754.088
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-24 506.886 2.050.601
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-24 506.886 2.050.601
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-24 -8.444.469 -296.513
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-24 -8.331.225 -296.513
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -113.244
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.701.979 12.985.532
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
360.560
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
360.560
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 13.956.747 11.907.122
Kredilerden Nakit Girişleri
13 13.956.639 11.907.122
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
13 108
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -24.998.599 724.992
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -24.998.599 1.132.079
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
13 0 -407.087
Ödenen Faiz
25 -660.127 -7.142
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.482.139 5.724.270
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.482.139 5.724.270
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.801.710 1.158.302
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.283.849 6.882.572


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 23.283.849 4.801.710
Ticari Alacaklar
5-6 60.703.894 49.375.224
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 39.553.597 18.111.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 21.150.297 31.263.504
Diğer Alacaklar
5-7 1.141.564 5.079.303
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 190.372 295.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 951.192 4.784.132
Stoklar
8 46.955.799 63.837.712
Peşin Ödenmiş Giderler
5-12 8.676.055 11.776.584
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 5.009.786 5.744.820
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.666.269 6.031.764
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 4 20.999
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.046.942 2.284.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 1.046.942 2.284.495
ARA TOPLAM
141.808.107 137.176.027
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
141.808.107 137.176.027
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 3.207 0
Maddi Duran Varlıklar
9 12.735.886 7.017.366
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 543.232 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 579.987 706.582
Diğer Haklar
11 376.533 289.739
Bilgisayar Yazılımları
11 103.923 118.916
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 99.531 297.927
Peşin Ödenmiş Giderler
12 40.234 2.940
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 40.234 2.940
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 2.551.084 2.354.561
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.453.630 10.081.449
TOPLAM VARLIKLAR
158.261.737 147.257.476
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 13.880.681 24.589.263
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 13.880.681 24.589.263
Banka Kredileri
13 13.405.340 24.321.330
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 450.959 243.659
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 24.382 24.274
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 2.124.557 1.853.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 2.124.557 1.853.205
Banka Kredileri
13 2.124.557 1.853.205
Ticari Borçlar
5-6 25.838.560 20.748.170
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.070.029 62.435
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 24.768.531 20.685.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.201.142 1.013.434
Diğer Borçlar
5-7 689.043 11.034.447
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 32.035 333
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 657.008 11.034.114
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
12 17.637.289 33.397.632
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
12 17.637.289 33.397.632
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.598.649 1.844.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.598.649 1.844.943
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 4.671.328 5.296.715
Kısa Vadeli Karşılıklar
15-16 557.777 505.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 511.577 459.045
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 46.200 46.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 0 77.400
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 0 77.400
ARA TOPLAM
68.199.026 100.360.254
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.199.026 100.360.254
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 9.354.265 9.947.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 9.354.265 9.947.056
Banka Kredileri
13 8.241.889 9.049.974
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 1.112.376 897.082
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 2.254.965 1.818.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 2.254.965 1.818.524
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.609.230 11.765.580
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
79.808.256 112.125.834
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 78.467.545 35.180.738
Ödenmiş Sermaye
25.750.000 25.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.120.331 7.120.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-488.422 -499.147
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-488.422 -499.147
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-488.422 -499.147
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.210.052 1.117.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
599.502 -16.953.059
Net Dönem Karı veya Zararı
43.276.082 18.645.391
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-14.064 -49.096
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
78.453.481 35.131.642
TOPLAM KAYNAKLAR
158.261.737 147.257.476


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 263.813.155 92.220.264 73.444.689 29.632.484
Satışların Maliyeti
19 -196.357.088 -83.287.007 -53.654.658 -27.044.672
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19 67.456.067 8.933.257 19.790.031 2.587.812
BRÜT KAR (ZARAR)
67.456.067 8.933.257 19.790.031 2.587.812
Genel Yönetim Giderleri
21 -3.789.424 -2.360.747 -1.524.027 -879.148
Pazarlama Giderleri
21 -9.478.891 -2.407.936 -2.138.887 -389.516
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -1.352.661 -842.625 -131.907 -364.161
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 20.174.336 3.737.680 3.057.086 1.241.824
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -15.527.154 -4.376.990 -2.413.218 -1.427.113
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.482.273 2.682.639 16.639.078 769.698
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 376.195 1.765.022 12 1.394.612
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -2.737 -13.515 -913 -4.505
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.855.731 4.434.146 16.638.177 2.159.805
Finansman Gelirleri
25 9.465.233 973.184 1.645.713 429.341
Finansman Giderleri
25 -10.827.455 -4.991.041 -1.320.636 -2.722.439
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
56.493.509 416.289 16.963.254 -133.293
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26 -13.182.479 314.951 -4.115.895 51.104
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -13.381.705 -20.992 -4.671.327 -20.992
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 199.226 335.943 555.432 72.096
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
43.311.030 731.240 12.847.359 -82.189
DÖNEM KARI (ZARARI)
43.311.030 731.240 12.847.359 -82.189
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 34.948 -14.190 32.103 707
Ana Ortaklık Payları
27 43.276.082 745.430 12.815.256 -82.896
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.809 -489.114 -56.665 -386.884
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.512 -627.069 -70.833 -496.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 -2.703 137.955 14.168 109.121
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 -2.703 137.955 14.168 109.121
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.809 -489.114 -56.665 -386.884
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.321.839 242.126 12.790.694 -469.073
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.033 -13.761 32.823 816
Ana Ortaklık Payları
43.286.806 255.887 12.757.871 -469.889http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976419


BIST'
18:059.722
Değişim :  0,80% |  77,07
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.668
En Yüksek
9.767
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BURCE 258,50 246.466.441 % 10,00  
EDIP 23,76 11.400.951 % 10,00  
VAKBN 18,59 2.543.228.297 % 10,00  
SNKRN 40,26 4.902.534 % 10,00  
KENT 1.408,00 21.600.128 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5105 32,5258 % -0,04  
Euro 34,8556 35,0039 % 0,50  
Sterlin 40,2868 40,4887 % -0,02  
Frank 35,3496 35,5268 % 0,06  
Riyal 8,6193 8,6625 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,24 27,28 % 0,66  
Platin 905,65 907,20 % 0,66  
Paladyum 998,38 1.001,49 % 0,66  
Brent Pet. 87,98 87,98 % 0,66  
Altın Ons 2.319,03 2.319,44 % 0,66