***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2022 18:13
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.750.000 7.120.331 -499.147 1.117.222 -16.953.059 18.645.391 35.180.738 -49.096 35.131.642
Transferler
18.645.391 -18.645.391
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.749 15.755.790 15.733.041 -10.932 15.722.109
Dönem Karı (Zararı)
15.755.790 15.755.790 -11.074 15.744.716
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.749 -22.749 142 -22.607
Dönem Sonu Bakiyeler
25.750.000 7.120.331 -521.896 1.117.222 1.692.332 15.755.790 50.913.779 -60.028 50.853.751
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.750.000 7.120.331 -686.234 2.210.052 599.502 66.443.579 101.437.230 -16.366 101.420.864
Transferler
66.443.579 -66.443.579
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-162.026 31.023.099 30.861.073 -2.997 30.858.076
Dönem Karı (Zararı)
31.023.099 31.023.099 -5.037 31.018.062
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-162.026 -162.026 2.040 -159.986
Dönem Sonu Bakiyeler
18 25.750.000 7.120.331 -848.260 2.210.052 67.043.081 31.023.099 132.298.303 -19.363 132.278.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.073.308 11.095.059
Dönem Karı (Zararı)
31.018.062 15.744.716
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
31.018.062 15.744.716
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.098.775 -4.663.168
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 571.344 598.962
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6-8-12 51.231 22.210
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6-12 199.817 36.203
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -148.586 -13.993
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 1.270.308 507.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.270.308 507.915
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6-13-14-25 317.930 -264.810
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13-14-25 334.286 221.402
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 -15.088 -12.393
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 -1.268 -473.819
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.887.986 -5.152.940
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kaz -374.505
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -24 -374.505
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.975.362 43.715
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 -30.162.258 5.473.525
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -10.123.699 -9.768.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -20.038.559 15.242.322
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-7 187.417 -344.575
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -2.448.729 -3.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 2.636.146 -340.941
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -2.038.966 16.526.262
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 4.416.037 -6.548.135
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 13.210.524 8.454.564
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -1.694.501 495.887
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 14.905.025 7.958.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 1.613.669 274.152
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-7 -9.763.114 -7.139.871
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.462 1.131
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -9.764.576 -7.141.002
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -6.086.982 -18.312.710
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 -2.351.689 1.660.503
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -2.350.647 1.737.903
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 -1.042 -77.400
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.141.475 11.125.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -183.822 -30.204
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.884.345 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.353.403 -19.604
Maddi ve Maddiışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-24 0 503.981
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-24 0 503.981
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-11-24 -1.353.403 -523.585
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-24 -1.344.075 -523.585
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -9.328
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.657.406 1.759.410
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 29.565.328 3.312.797
Kredilerden Nakit Girişleri
13 29.524.060 3.312.797
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
13 41.268 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -7.587.022 -1.340.831
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -7.587.022 -1.335.880
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
13 0 -4.951
Ödenen Faiz
25 -326.322 -212.556
Alınan Faiz
24 5.422
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.377.311 12.834.865
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.377.311 12.834.865
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.653.466 4.801.710
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 48.030.777 17.636.575


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 48.151.126 24.653.466
Ticari Alacaklar
5-6 107.002.906 78.703.702
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 65.489.227 55.372.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 41.513.679 23.331.290
Diğer Alacaklar
5-7 3.155.809 3.343.226
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.643.645 194.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 512.164 3.148.310
Stoklar
8 65.604.657 63.417.105
Peşin Ödenmiş Giderler
5-12 9.451.299 12.220.458
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 0 1.505.156
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 9.451.299 10.715.302
Diğer Dönen Varlıklar
17 3.800.259 1.569.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 3.800.259 1.569.961
ARA TOPLAM
237.166.056 183.907.918
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
237.166.056 183.907.918
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 3.207 3.207
Maddi Duran Varlıklar
9 12.364.359 11.477.336
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.551.270 1.629.212
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 623.248 650.246
Diğer Haklar
11 435.311 444.751
Bilgisayar Yazılımları
11 152.611 156.417
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 35.326 49.078
Peşin Ödenmiş Giderler
12 94.842 77.215
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 94.842 77.215
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.875.396 1.872.689
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.512.322 15.709.905
TOPLAM VARLIKLAR
253.678.378 199.617.823
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 29.096.181 6.528.844
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 29.096.181 6.528.844
Banka Kredileri
13 28.550.900 6.045.560
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 492.481 471.752
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 52.800 11.532
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 3.318.305 3.077.281
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 3.318.305 3.077.281
Banka Kredileri
13 3.318.305 3.077.281
Ticari Borçlar
5-6 47.029.576 33.834.140
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 2.557.564 4.246.989
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 44.472.012 29.587.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.995.076 381.407
Diğer Borçlar
5-7 1.629.385 11.392.500
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 12.432 10.970
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.616.953 11.381.530
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
12 12.196.261 16.204.399
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
12 12.196.261 16.204.399
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 529.861 2.608.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 529.861 2.608.705
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 8.850.424 7.884.073
Kısa Vadeli Karşılıklar
15-16 1.066.726 696.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.035.326 665.078
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 31.400 31.400
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 840 1.882
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 840 1.882
ARA TOPLAM
105.712.635 82.609.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
105.712.635 82.609.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 12.180.263 12.996.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 12.180.263 12.996.932
Banka Kredileri
13 11.325.810 12.010.508
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 854.453 986.424
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.506.540 2.590.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.506.540 2.590.318
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.686.803 15.587.250
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
121.399.438 98.196.959
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 132.298.303 101.437.230
Ödenmiş Sermaye
25.750.000 25.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.120.331 7.120.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-848.260 -686.234
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-848.260 -686.234
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-848.260 -686.234
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.210.052 2.210.052
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
67.043.081 599.502
Net Dönem Karı veya Zararı
31.023.099 66.443.579
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-19.363 -16.366
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
132.278.940 101.420.864
TOPLAM KAYNAKLAR
253.678.378 199.617.823


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 127.735.634 101.282.186
Satışların Maliyeti
19 -84.165.999 -79.082.423
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
43.569.635 22.199.763
BRÜT KAR (ZARAR)
43.569.635 22.199.763
Genel Yönetim Giderleri
20 -2.371.155 -1.003.624
Pazarlama Giderleri
20 -6.395.821 -3.226.386
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -188.185 -593.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 13.759.609 10.258.857
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -7.461.788 -8.184.532
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.912.295 19.451.028
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 5.446 375.419
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 -914
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.917.741 19.825.533
Finansman Gelirleri
25 4.050.133 6.102.474
Finansman Giderleri
25 -5.061.826 -6.906.705
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.906.048 19.021.302
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.887.986 -3.276.586
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -8.850.696 -3.132.809
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -37.290 -143.777
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.018.062 15.744.716
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.018.062 15.744.716
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -5.037 -11.074
Ana Ortaklık Payları
31.023.099 15.755.790
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-159.986 -22.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-199.983 -28.258
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 39.997 5.651
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 39.997 5.651
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-159.986 -22.607
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.858.076 15.722.109
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.997 -10.932
Ana Ortaklık Payları
30.861.073 15.733.041http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025775


BIST
'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MAGEN 19,58 356.127.434 % 10,00  
TTKOM 39,16 1.459.592.450 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5818 32,5913 % 0,36  
Euro 34,8273 34,8635 % 0,38  
Sterlin 40,2183 40,4199 % -0,02  
Frank 35,6113 35,7898 % 0,44  
Riyal 8,6285 8,6717 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,53 28,56 % 0,66  
Platin 933,67 934,43 % 0,66  
Paladyum 1.023,61 1.029,45 % 0,66  
Brent Pet. 87,37 87,37 % 0,66  
Altın Ons 2.393,18 2.393,53 % 0,66