***SAYAS***SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

20.07.2016 18:21
***SAYAS***SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşleml


***SAYAS***SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İle İlgili Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SAYAS

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.07.2016
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2016
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki şirket ana sözleşmesinin 6. Maddesi ile 23. maddesinin tadil edilmesini,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
YENİ ŞEKİL
MADDE-6 SERMAYE VE PAYLAR:
Şirket SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirket'in kayıtlı sermayesi 100.000.000,-(yüzmilyon) TL olup, her biri 1,-(bir) TL itibari değerde 100.000.000 adet paya ayrılmıştır.
SPK'ca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan için SPK'dan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 25.750.000,-TL'dir. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1,-(bir) TL itibari değerde 25.750.000 adet paya ayrılmış olup, bu payların 11.573.033,71 adedi (A) grubu nama yazılı, 14.176.966,29 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.
(A) grubu paylar işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesi ve oy hakkında imtiyaza sahiptir.
Yönetim kurulu, 2016-2020 yılları arasında, SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları SPK düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Ayrıca yönetim kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İşbu yetki çerçevesinde Şirket yönetim kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uygun olarak ilan edilir.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu pay karşılığında A grubu, B grubu pay karşılığında B grubu, pay ihraç edilecektir. Ancak yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.
YENİ ŞEKİL
Madde-23 İlan
Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların TTK 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel yapılması zorunludur.
Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır. İlan ile ilgili konularda Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uyulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/546942


BIST
'
18:059.722
Değişim :  0,80% |  77,07
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.668
En Yüksek
9.767
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BURCE 258,50 246.466.441 % 10,00  
EDIP 23,76 11.400.951 % 10,00  
VAKBN 18,59 2.543.228.297 % 10,00  
SNKRN 40,26 4.902.534 % 10,00  
KENT 1.408,00 21.600.128 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5487 32,5596 % 0,04  
Euro 34,8147 34,8450 % -0,06  
Sterlin 40,2447 40,4465 % -0,16  
Frank 35,3593 35,5365 % -0,42  
Riyal 8,6192 8,6624 % -0,15  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,22 27,25 % 0,66  
Platin 905,52 907,77 % 0,66  
Paladyum 1.001,79 1.005,40 % 0,66  
Brent Pet. 87,80 87,80 % 0,66  
Altın Ons 2.322,42 2.322,74 % 0,66