***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2021 18:14***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 57.396 54.442.401 124.943 -19.412.607 2.279.247 69.783.605 371.433 70.155.038
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.279.247 -2.279.247 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.281 7.045.686 -688.684 6.361.283 859 6.362.142
Dönem Karı (Zararı)
-688.684 -688.684 859 -687.825
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.281 7.045.686 7.049.967 7.049.967
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2 2
Dönem Sonu Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 61.677 61.488.087 124.943 -17.133.360 -688.684 76.144.888 372.294 76.517.182
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 25.407 71.943.777 492.908 -17.500.194 -1.984.474 85.269.649 371.618 85.641.267
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.984.474 1.984.474 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.654 12.231.700 2.478.999 14.697.045 -2.217 14.694.828
Dönem Karı (Zararı)
2.478.999 2.478.999 -2.217 2.476.782
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.654 12.231.700 12.218.046 12.218.046
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 11.753 84.175.477 492.908 -19.484.668 2.478.999 99.966.694 369.401 100.336.095


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.267.988 10.027.968
Dönem Karı (Zararı)
2.476.782 -687.825
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.476.782 -687.825
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.125.891 4.165.219
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.736.791 1.957.052
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-84.742 -173.710
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-84.742 -173.710
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
80.943 -1.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
80.943 -1.312
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.611.647 1.716.383
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.690 -127.702
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.647.185 1.841.882
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
11.402 733.702
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-39.250 -731.499
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
799.252 666.806
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.306.768 8.246.515
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.348.520 363.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.348.520 363.822
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-215.143 363.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-215.143 363.822
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.223.670 821.041
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.607.165 -536.068
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.334.447 7.349.055
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.334.447 7.349.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
139.158 9.831
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
180.572 -1.253.601
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
180.572 -1.253.601
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.864.281 1.128.613
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.864.281 1.128.613
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.909.441 11.723.909
Ödenen Faiz
-1.639.495 -1.714.180
Alınan Faiz
7.690 127.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-9.648 -109.463
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.023.769 -923.933
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.023.769 -923.933
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.023.769 -923.933
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.717.091 -7.625.803
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.717.091 -7.625.803
Kredilerden Nakit Girişleri
23.717.091 -7.625.803
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.961.310 1.478.232
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.874.947 -577.901
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.086.363 900.331
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.825.741 6.075.246
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.912.104 6.975.577


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6.912.104 5.825.741
Ticari Alacaklar
73.483.783 72.036.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
73.483.783 72.036.969
Diğer Alacaklar
815.470 526.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
815.470 526.390
Stoklar
36.673.586 21.555.921
Peşin Ödenmiş Giderler
1.350.502 3.399.301
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.350.502 3.399.301
Diğer Dönen Varlıklar
2.155.447 927.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.155.447 927.431
ARA TOPLAM
121.390.892 104.271.753
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
121.390.892 104.271.753
DURAN VARLIKLAR

Diğer11:341.427
Değişim :  -0,30% |  -4,33
Açılış :  1.423  
Önceki Kapanış :  1.431  
En Yüksek
1.429
En Düşük
1.422
BIST En Aktif Hisseler11:34
IDGYO 5,50 1.491.310 % 10,00  
TKURU 126,60 4.547.688 % 9,99  
UZERB 50,55 806.576 % 9,94  
UMPAS 1,45 76.508 % 9,85  
RALYH 3,44 904.176 % 8,52  
11:34 Alış Satış %  
Dolar 8,6308 8,6347 % 0,22  
Euro 10,3223 10,3288 % -0,13  
Sterlin 12,0319 12,0923 % 0,16  
Frank 9,4147 9,4714 % -0,32  
Riyal 2,2937 2,3052 % 0,14  
11:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.808 -3,97  
Altın Gr. 501 502 -0,48  
Cumhuriyet 3.383 3.434 -11,00  
Tam 3.364 3.449 -10,72  
Yarım 1.626 1.668 -5,19  
Çeyrek 816 834 -2,60  
Gümüş.Ons 26,82 26,84 -0,17  
Gümüş Gr. 7,45 7,46 -0,02  
B. Petrol 74,12 74,12 -0,27