***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

15.08.2016 19:03***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 4.300.589.455 3.674.501.524 2.147.364.352 1.859.899.166
Satışların Maliyeti
28 -3.951.196.899 -3.422.189.066 -1.983.200.571 -1.735.128.655
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
349.392.556 252.312.458 164.163.781 124.770.511
BRÜT KAR (ZARAR)
349.392.556 252.312.458 164.163.781 124.770.511
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -37.811.998 -31.344.844 -20.193.453 -16.467.606
Pazarlama Giderleri
29-30 -175.947.666 -144.225.751 -92.934.187 -73.483.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 149.715.950 129.298.929 72.733.097 76.660.935
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -104.072.626 -96.270.866 -48.867.677 -55.976.184
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
181.276.216 109.769.926 74.901.561 55.503.880
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 7.587.677 11.819.807 3.143.960 5.985.457
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -199.296 -1.004.445 -94.577 -55.199
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
188.664.597 120.585.288 77.950.944 61.434.138
Finansman Giderleri
33 -3.415.845 -906.876 -2.169.199 -486.281
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
185.248.752 119.678.412 75.781.745 60.947.857
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-37.389.350 -24.249.006 -15.351.651 -12.213.109
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -35.766.602 -24.602.450 -12.991.642 -11.272.281
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.622.748 353.444 -2.360.009 -940.828
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
147.859.402 95.429.406 60.430.094 48.734.748
DÖNEM KARI (ZARARI)
147.859.402 95.429.406 60.430.094 48.734.748
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 833 484 372 222
Ana Ortaklık Payları
147.858.569 95.428.922 60.429.722 48.734.526
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 36 0,23800000 0,15400000 0,09700000 0,07800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -23.215.565 104.547.259 695.566.982 165.392.514 1.563.291.190 9.195 1.563.300.385
Transferler
6.952.659 120.558.855 -127.511.514
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.101.611 95.428.922 92.327.311 466 92.327.777
Kar Payları
-37.881.000 -37.881.000 -37.881.000
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -26.317.176 111.499.918 816.125.837 95.428.922 1.617.737.501 9.661 1.617.747.162
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -28.374.086 111.499.918 816.125.837 190.697.176 1.710.948.845 10.077 1.710.958.922
Transferler
10.338.176 137.859.000 -148.197.176
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.499.093 147.858.569 143.359.476 815 143.360.291
Kar Payları
-42.500.000 -42.500.000 -42.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -32.873.179 121.838.094 953.984.837 147.858.569 1.811.808.321 10.892 1.811.819.213


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.881.932 3.815.526
Dönem Karı (Zararı)
147.859.402 95.429.406
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
147.859.402 95.429.406
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
74.991.456 54.065.522
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 9.942.043 8.200.415
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10-11-22-24 13.711.675 7.562.065
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.009.390 -7.067.474
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -4.425.235 -7.974.350
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 3.415.845 906.876
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 11.524.276 14.285.505
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 37.389.350 24.249.006
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -1.202.561 -1.163.384
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24-26 4.636.063 7.999.389
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-189.452.919 -119.288.436
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -299.398.441 -287.305.096
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-26 -4.628.190 -978.733
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -60.604.417 46.887.701
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -4.076.108 -2.432.225
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 191.755.645 143.428.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 -12.809.909 -9.543.909
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 1.151.137 908.137
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-842.636 -10.252.950
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
11-22-26 -842.636 -10.252.950
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
33.397.939 30.206.492
Ödenen Faiz
33 -3.415.845 -906.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -7.002.500 -4.200.803
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -33.861.526 -21.283.287
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.145.797 -41.864.797
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 2.772.394 2.595.345
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18-19 -37.683.426 -52.674.026
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 340.000 239.534
Alınan Faiz
32 4.425.235 7.974.350
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.191.242 -34.524.304
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 81.415.905 38.386.335
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -89.107.147 -35.029.639
Ödenen Temettüler
27 -42.500.000 -37.881.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-91.218.971 -72.573.575
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-91.218.971 -72.573.575
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 176.620.719 253.155.251
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 85.401.748 180.581.676


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
147.859.402 95.429.406 60.430.094 48.734.748
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.499.111 -3.101.629 -1.012.798 -1.206.361
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -5.623.888 -3.877.036 -1.265.997 -1.507.951
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.124.777 775.407 253.199 301.590
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.499.111 -3.101.629 -1.012.798 -1.206.361
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
143.360.291 92.327.777 59.417.296 47.528.387
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
815 466 365 214
Ana Ortaklık Payları
143.359.476 92.327.311 59.416.931 47.528.173


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 85.401.748 176.620.719
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
2.548.669.086 2.296.674.254
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 464.415 225.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 2.548.204.671 2.296.449.199
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
60.166.879 45.726.269
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 533.499 13.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 59.633.380 45.712.756
Stoklar
13 917.324.926 856.720.509
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 9.802.980 5.726.872
Diğer Dönen Varlıklar
26 40.766.706 32.682.268
ARA TOPLAM
3.662.132.325 3.414.150.891
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.662.132.325 3.414.150.891
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 352.199 346.937
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 24.519.127 24.377.444
Maddi Duran Varlıklar
18 388.308.845 362.483.029
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.331.045 32.466.994
Şerefiye
20 31.194.401 31.194.401
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.136.644 1.272.593
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 39.199.996 24.533.049
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
484.711.212 444.207.453
TOPLAM VARLIKLAR
4.146.843.537 3.858.358.344
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 81.415.905 89.107.147
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
2.124.261.046 1.961.220.537
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 47.549.400 35.243.388
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.076.711.646 1.925.977.149
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
12 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 25.855.601 23.967.873
Diğer Borçlar
16.115.881 11.719.120
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 16.115.881 11.719.120
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 4.130.554 2.979.417
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 12.358.158 10.453.082
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.477.481 2.042.091
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.477.481 2.042.091
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 8.523.645 5.357.886
ARA TOPLAM
2.274.138.271 2.106.847.153
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.274.138.271 2.106.847.153
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10-37 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
29.471.647 24.302.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 29.471.647 24.302.781
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 31.414.406 16.249.488
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.886.053 40.552.269
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.335.024.324 2.147.399.422
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.811.808.321 1.710.948.845
Ödenmiş Sermaye
27 621.000.000 621.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-32.873.179 -28.374.086
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.873.179 -28.374.086
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -32.873.179 -28.374.086
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 121.838.094 111.499.918
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 953.984.837 816.125.837
Net Dönem Karı veya Zararı
147.858.569 190.697.176
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 10.892 10.077
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.811.819.213 1.710.958.922
TOPLAM KAYNAKLAR
4.146.843.537 3.858.358.344http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553046


BIST
18:051.454
Değişim :  -0,45% |  -6,61
Açılış :  1.467  
Önceki Kapanış :  1.461  
En Yüksek
1.469
En Düşük
1.451
BIST En Aktif Hisseler18:05
GSRAY 3,96 377.437.863 % 10,00  
VAKKO 13,75 46.991.483 % 10,00  
KUTPO 35,38 188.729.013 % 9,94  
OYYAT 24,78 86.977.280 % 9,94  
MERIT 22,58 652.720 % 9,91  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4625 8,4744 % 0,06  
Euro 10,2564 10,2766 % 0,09  
Sterlin 11,9123 11,9720 % 0,89  
Frank 9,3763 9,4328 % 0,71  
Riyal 2,2518 2,2631 % 0,91  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.866 1.866 -0,34  
Altın Gr. 508 508 1,37  
Cumhuriyet 3.331 3.382 -24,00  
Tam 3.318 3.404 -17,60  
Yarım 1.604 1.647 -8,51  
Çeyrek 804 823 -4,26  
Gümüş.Ons 27,84 27,86 -0,01  
Gümüş Gr. 7,58 7,59 0,00  
B. Petrol 73,11 73,11 -0,01