***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 18:38***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 9.892.621.300 7.852.908.268 3.346.338.348 2.612.899.032
Satışların Maliyeti
28 -9.116.353.893 -7.224.200.226 -3.125.036.831 -2.432.779.619
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
776.267.407 628.708.042 221.301.517 180.119.413
BRÜT KAR (ZARAR)
776.267.407 628.708.042 221.301.517 180.119.413
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -75.383.590 -63.516.717 -24.630.507 -20.766.542
Pazarlama Giderleri
29-30 -399.385.745 -316.609.958 -135.857.298 -104.888.213
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 637.139.703 293.130.689 315.694.779 95.840.363
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -520.092.096 -225.840.270 -264.217.087 -80.989.528
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
418.545.679 315.871.786 112.291.404 69.315.493
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 27.676.462 9.485.446 16.659.861 2.677.315
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -214.727 -86.769 -110.767 -9.967
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
446.007.414 325.270.463 128.840.498 71.982.841
Finansman Giderleri
33 -69.288.204 -19.658.344 -48.852.618 -8.785.839
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
376.719.210 305.612.119 79.987.880 63.197.002
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-83.978.412 -61.484.058 -17.843.635 -12.740.748
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -93.004.232 -64.498.632 -27.021.329 -12.021.333
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 9.025.820 3.014.574 9.177.694 -719.415
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
292.740.798 244.128.061 62.144.245 50.456.254
DÖNEM KARI (ZARARI)
292.740.798 244.128.061 62.144.245 50.456.254
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.508 1.324 218 243
Ana Ortaklık Payları
292.739.290 244.126.737 62.144.027 50.456.011
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 36 0,47100000 0,39300000 0,10000000 0,08100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -35.503.495 121.838.094 953.984.837 243.615.801 1.904.935.237 11.400 1.904.946.637
Transferler
12.317.680 179.755.121 -192.072.801 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.137.686 244.126.737 236.989.051 1.280 236.990.331
Kar Payları
-51.543.000 -51.543.000 -51.543.000
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -42.641.181 134.155.774 1.133.739.958 244.126.737 2.090.381.288 12.680 2.090.393.968
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -40.079.304 134.155.774 1.133.739.958 301.098.488 2.149.914.916 13.013 2.149.927.929
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.460.236 -1.460.236 -1.460.236
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
621.000.000 -40.079.304 134.155.774 1.132.279.722 301.098.488 2.148.454.680 13.013 2.148.467.693
Transferler
7.925.602 231.072.886 -238.998.488 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.544.554 0 292.739.290 287.194.736 1.479 287.196.215
Kar Payları
27 -62.100.000 -62.100.000 -62.100.000
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -45.623.858 142.081.376 1.363.352.608 292.739.290 2.373.549.416 14.492 2.373.563.908


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-176.417.923 60.013.395
Dönem Karı (Zararı)
292.740.798 244.128.061
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
292.740.798 244.128.061
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
278.584.883 160.948.175
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 29.151.284 20.594.435
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-11 14.578.687 9.657.612
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22-24 8.039.717 3.788.206
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
48.382.296 15.943.627
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -20.905.908 -3.714.717
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 69.288.204 19.658.344
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 44.081.654 17.050.728
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 83.978.412 61.484.058
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -2.139.207 -2.318.281
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24-26 52.512.040 34.747.790
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-585.954.186 -257.141.208
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -986.555.316 -423.060.052
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-26 3.402.369 -23.594.650
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -174.721.311 -53.754.412
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -10.066.387 -1.623.688
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 624.583.878 261.028.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 -16.101.974 -13.091.334
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 -1.084.328 -983.771
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-22-26 -25.411.117 -2.061.732
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.628.505 147.935.028
Ödenen Faiz
33 -69.288.204 -19.658.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -11.119.203 -9.243.463
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -81.382.011 -59.019.826
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-70.030.645 -64.820.134
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 2.805.139 2.837.934
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18-19 -94.013.540 -71.372.785
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 271.848 0
Alınan Faiz
32 20.905.908 3.714.717
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
507.819.873 -59.294.877
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 617.944.740 35.595.146
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -48.024.867 -43.347.023
Ödenen Temettüler
27 -62.100.000 -51.543.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
261.371.305 -64.101.616
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
261.371.305 -64.101.616
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 217.439.028 210.218.198
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 478.810.333 146.116.582


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
292.740.798 244.128.061 62.144.245 50.456.254
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.544.583 -7.137.730 -1.995.290 -2.764.409
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -6.930.729 -8.922.162 -2.494.112 -3.455.511
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.386.146 1.784.432 498.822 691.102
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.386.146 1.784.432 498.822 691.102
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.544.583 -7.137.730 -1.995.290 -2.764.409
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
287.196.215 236.990.331 60.148.955 47.691.845
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 1.479 1.280 207 224
Ana Ortaklık Payları
287.194.736 236.989.051 60.148.748 47.691.621


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 478.810.333 217.439.028
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
4.005.598.191 3.191.284.775
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 495.476 3.039.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 4.005.102.715 3.188.244.944
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
105.054.230 73.113.324
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 6.167 512.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 105.048.063 72.600.402
Stoklar
13 1.187.765.992 1.013.044.681
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 15.331.054 5.264.667
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 23.648.542 40.359.201
ARA TOPLAM
5.816.208.342 4.540.505.676
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.816.208.342 4.540.505.676
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 1.288.594 638.342
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 60.063.545 60.926.107
Maddi Duran Varlıklar
18 549.521.692 484.512.957
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.207.646 32.429.343
Şerefiye
20 31.194.401 31.194.401
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.013.245 1.234.942
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 81.587.611 48.905.871
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
724.669.088 627.412.620
TOPLAM VARLIKLAR
6.540.877.430 5.167.918.296
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 617.944.740 48.024.867
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
3.305.282.089 2.792.407.673
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 88.806.884 62.860.018
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 3.216.475.205 2.729.547.655
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
12 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 30.986.047 31.552.404
Diğer Borçlar
26.721.225 39.959.047
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 19.783 15.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 26.701.442 24.959.047
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 4.867.725 5.952.053
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 25.618.836 13.996.615
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.774.898 2.660.932
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.774.898 2.660.932
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 57.372.369 13.286.373
ARA TOPLAM
4.071.567.929 2.947.839.964
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.071.567.929 2.947.839.964
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10-37 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
36.117.311 32.380.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 36.117.311 32.380.034
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 59.628.282 37.770.369
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
95.745.593 70.150.403
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.167.313.522 3.017.990.367
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.373.549.416 2.149.914.916
Ödenmiş Sermaye
27 621.000.000 621.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-45.623.858 -40.079.304
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-45.623.858 -40.079.304
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -45.623.858 -40.079.304
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 142.081.376 134.155.774
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 1.363.352.608 1.133.739.958
Net Dönem Karı veya Zararı
292.739.290 301.098.488
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 14.492 13.013
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.373.563.908 2.149.927.929
TOPLAM KAYNAKLAR
6.540.877.430 5.167.918.296http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719020


BIST
18:051.454
Değişim :  -0,45% |  -6,61
Açılış :  1.467  
Önceki Kapanış :  1.461  
En Yüksek
1.469
En Düşük
1.451
BIST En Aktif Hisseler18:05
GSRAY 3,96 377.437.863 % 10,00  
VAKKO 13,75 46.991.483 % 10,00  
KUTPO 35,38 188.729.013 % 9,94  
OYYAT 24,78 86.977.280 % 9,94  
MERIT 22,58 652.720 % 9,91  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4598 8,4727 % 0,04  
Euro 10,2563 10,2779 % 0,10  
Sterlin 11,9123 11,9720 % 0,89  
Frank 9,3763 9,4328 % 0,71  
Riyal 2,2518 2,2631 % 0,91  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.867 1.867 0,94  
Altın Gr. 508 508 1,37  
Cumhuriyet 3.331 3.382 -24,00  
Tam 3.318 3.404 -17,60  
Yarım 1.604 1.647 -8,51  
Çeyrek 804 823 -4,26  
Gümüş.Ons 27,84 27,87 0,00  
Gümüş Gr. 7,59 7,59 0,00  
B. Petrol 73,11 73,11 -0,01