***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

22.05.2020 18:54***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 5.516.116.254 4.163.079.176
Satışların Maliyeti
28 -5.019.859.602 -3.703.653.824
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
496.256.652 459.425.352
BRÜT KAR (ZARAR)
496.256.652 459.425.352
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -33.265.853 -29.771.143
Pazarlama Giderleri
29-30 -186.341.290 -161.937.301
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 125.848.478 237.876.654
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -112.452.257 -195.017.859
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
290.045.730 310.575.703
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 47.427.489 17.242.997
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -70.944 -217.734
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
337.402.275 327.600.966
Finansman Giderleri
33 -20.428.230 -2.472.053
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
316.974.045 325.128.913
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-70.127.769 -71.804.380
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -77.588.768 -79.931.222
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 7.460.999 8.126.842
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
246.846.276 253.324.533
DÖNEM KARI (ZARARI)
246.846.276 253.324.533
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.167 1.375
Ana Ortaklık Payları
246.845.109 253.323.158
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,39700000 0,40800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-99.930.916 315.712.229
Dönem Karı (Zararı)
246.846.276 253.324.533
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
246.846.276 253.324.533
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
125.041.438 147.879.901
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 17.310.605 11.879.076
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-11 2.001.631 8.796.342
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22-24 4.691.610 4.093.629
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-24.558.422 -12.091.932
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -43.453.693 -14.563.985
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 18.895.271 2.472.053
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 333.226 16.095.067
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 70.127.769 71.804.380
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -2.127.853 -906.133
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24-26 57.262.872 48.209.472
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-419.242.264 -56.810.684
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -751.097.424 -593.070.398
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-26 -13.287.710 21.366.677
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -618.793.778 -110.204.341
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -20.365.117 -14.261.546
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.011.466.404 691.348.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 -32.160.716 -24.436.660
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 12.550.095 -139.660
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-22-26 -7.554.018 -27.413.100
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-47.354.550 344.393.750
Ödenen Faiz
33 -18.895.271 -2.472.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -4.637.667 -4.958.487
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -29.043.428 -21.250.981
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
16.852.246 -7.687.542
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 2.672.305 1.291.260
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18-19 -31.024.780 -23.542.787
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 1.751.028 0
Alınan Faiz
32 43.453.693 14.563.985
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
811.249.424 -76.244.172
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.059.382.828 30.601.444
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -245.795.114 -106.845.616
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.329.890 0
Ödenen Temettüler
27 -8.400 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
728.170.754 231.780.515
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
728.170.754 231.780.515
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.092.525.405 190.106.835
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.820.696.159 421.887.350


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.820.696.159 1.092.525.405
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
5.338.276.932 4.652.782.961
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 1.117.819 1.029.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 5.337.159.113 4.651.753.860
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
134.285.173 108.212.917
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 134.285.173 108.212.917
Stoklar
13 2.377.233.703 1.758.439.925
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 29.147.848 8.782.731
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 79.247.128 60.125.052
ARA TOPLAM
9.778.886.943 7.680.868.991
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.778.886.943 7.680.868.991
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 1.072.196 1.157.055
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 49.447.051 51.399.525
Maddi Duran Varlıklar
18 654.693.758 639.056.794
Kullanım Hakkı Varlıkları
35.513.056 38.200.385
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.339.116 31.917.581
Şerefiye
20 31.194.401 31.194.401
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.144.715 723.180
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 66.335.038 58.560.575
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
839.400.215 820.291.915
TOPLAM VARLIKLAR
10.618.287.158 8.501.160.906
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.068.702.384 254.210.748
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.368.824 2.854.934
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 3.368.824 2.854.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.065.333.560 251.355.814
Banka Kredileri
8 1.059.382.828 245.795.114
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 5.950.732 5.560.700
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
5.858.816.243 4.910.618.435
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 141.455.302 91.817.467
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 5.717.360.941 4.818.800.968
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
12 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 37.252.768 44.547.705
Diğer Borçlar
31.504.577 22.802.686
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 382.037 30.666
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 31.122.540 22.772.020
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 20.221.265 7.671.170
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 71.158.638 22.613.298
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.279.181 2.219.568
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.279.181 2.219.568
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 65.129.431 17.166.484
ARA TOPLAM
7.155.064.487 5.281.850.094
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.155.064.487 5.281.850.094
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 29.357.913 32.591.724
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.578.499 14.934.595
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 13.578.499 14.934.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.779.414 17.657.129
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 15.779.414 17.657.129
Ticari Borçlar
10-37 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
50.767.485 46.527.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 50.767.485 46.527.434
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 48.905.323 49.441.003
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
129.030.721 128.560.161
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.284.095.208 5.410.410.255
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.334.180.074 3.090.731.521
Ödenmiş Sermaye
27 621.000.000 621.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-63.162.318 -59.765.762
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.162.318 -59.765.762
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -63.162.318 -59.765.762
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 172.836.376 145.186.376
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 2.356.660.907 1.689.415.365
Net Dönem Karı veya Zararı
246.845.109 694.895.542
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 11.876 19.130
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.334.191.950 3.090.750.651
TOPLAM KAYNAKLAR
10.618.287.158 8.501.160.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -47.908.502 142.081.376 1.363.352.608 391.267.757 2.469.793.239 15.139 2.469.808.378
Transferler
0 391.267.757 -391.267.757 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.702.867 253.323.158 250.620.291 1.359 250.621.650
Kar Payları
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -50.611.369 142.081.376 1.754.620.365 253.323.158 2.720.413.530 16.498 2.720.430.028
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -59.765.762 145.186.376 1.689.415.365 694.895.542 3.090.731.521 19.130 3.090.750.651
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
27.650.000 667.245.542 -694.895.542 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.396.556 246.845.109 243.448.553 1.146 243.449.699
Kar Payları
27 0 0 -8.400 -8.400
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -63.162.318 172.836.376 2.356.660.907 246.845.109 3.334.180.074 11.876 3.334.191.950


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
246.846.276 253.324.533
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.396.577 -2.702.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -4.245.721 -3.378.604
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
849.144 675.721
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
849.144 675.721
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.396.577 -2.702.883
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
243.449.699 250.621.650
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 1.146 1.359
Ana Ortaklık Payları
243.448.553 250.620.291http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846696


BIST
18:051.391
Değişim :  -1,63% |  -23,09
Açılış :  1.418  
Önceki Kapanış :  1.414  
En Yüksek
1.422
En Düşük
1.389
BIST En Aktif Hisseler18:05
IDGYO 6,05 1.393.334 % 10,00  
VKFYO 5,52 7.327.590 % 9,96  
TKURU 139,20 5.944.798 % 9,95  
VAKFN 8,74 209.341.709 % 9,94  
OZBAL 9,20 20.798.995 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,7206 8,7540 % 0,40  
Euro 10,3465 10,3892 % -0,08  
Sterlin 12,0161 12,0763 % -0,74  
Frank 9,4222 9,4790 % -0,42  
Riyal 2,3225 2,3342 % 0,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.764 -9,33  
Altın Gr. 495 495 -1,67  
Cumhuriyet 3.304 3.354 13,00  
Tam 3.288 3.375 11,50  
Yarım 1.589 1.632 5,56  
Çeyrek 797 816 2,78  
Gümüş.Ons 25,78 25,82 -0,12  
Gümüş Gr. 7,24 7,26 -0,01  
B. Petrol 73,28 73,28 0,18