***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2017 18:40***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 2.675.287.016 2.153.225.103
Satışların Maliyeti
28 -2.443.151.401 -1.967.996.328
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
232.135.615 185.228.775
BRÜT KAR (ZARAR)
232.135.615 185.228.775
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -19.996.187 -17.618.545
Pazarlama Giderleri
29-30 -110.234.657 -83.013.479
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 89.099.343 76.982.853
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -61.123.304 -55.204.949
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
129.880.810 106.374.655
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 3.988.548 4.443.717
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -29.822 -104.719
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
133.839.536 110.713.653
Finansman Giderleri
33 -1.354.127 -1.246.646
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
132.485.409 109.467.007
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-26.697.837 -22.037.699
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -33.846.610 -22.774.960
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 7.148.773 737.261
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
105.787.572 87.429.308
DÖNEM KARI (ZARARI)
105.787.572 87.429.308
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 603 461
Ana Ortaklık Payları
105.786.969 87.428.847
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına kazanç 36 0,17000000 0,14100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -28.374.086 111.499.918 816.125.837 190.697.176 1.710.948.845 10.077 1.710.958.922
Transferler
0 190.697.176 -190.697.176 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.486.302 87.428.847 83.942.545 450 83.942.995
Kar Payları
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -31.860.388 111.499.918 1.006.823.013 87.428.847 1.794.891.390 10.527 1.794.901.917
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -35.503.495 121.838.094 953.984.837 243.615.801 1.904.935.237 11.400 1.904.946.637
Transferler
0 243.615.801 -243.615.801 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.852.018 105.786.969 102.934.951 588 102.935.539
Kar Payları
27 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -38.355.513 121.838.094 1.197.600.638 105.786.969 2.007.870.188 11.988 2.007.882.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-67.592.333 67.436.683
Dönem Karı (Zararı)
105.787.572 87.429.308
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
105.787.572 87.429.308
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
82.419.612 54.490.156
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 6.360.709 4.892.320
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-11 4.075.235 4.111.607
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22-24 1.736.438 1.559.152
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.224.205 -1.402.712
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -2.578.332 -2.649.358
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 1.354.127 1.246.646
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 18.824.348 14.986.257
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 26.697.837 22.037.699
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -378.093 -816.336
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24-26 26.327.343 9.122.169
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-244.440.518 -58.714.332
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -441.568.288 -254.317.123
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-26 -33.341.322 -16.731.485
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -265.914.957 -17.242.817
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -8.950.906 -6.847.811
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 535.265.345 256.674.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 -18.184.790 -17.912.438
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 720.625 446.940
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-22-26 -12.466.225 -2.784.497
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-56.233.334 83.205.132
Ödenen Faiz
33 -1.354.127 -1.246.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -2.940.065 -3.701.557
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -7.064.807 -10.820.246
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.943.231 -11.940.694
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 474.238 1.045.469
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18-19 -18.995.801 -15.975.521
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 340.000
Alınan Faiz
32 2.578.332 2.649.358
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.886.136 -51.636.777
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 73.233.159 37.470.370
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -43.347.023 -89.107.147
Ödenen Temettüler
27 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.649.428 3.859.212
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.649.428 3.859.212
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 210.218.198 176.620.719
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 156.568.770 180.479.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
105.787.572 87.429.308
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.852.033 -3.486.313
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -3.565.042 -4.357.891
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
713.009 871.578
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
713.009 871.578
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.852.033 -3.486.313
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
102.935.539 83.942.995
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
588 450
Ana Ortaklık Payları
102.934.951 83.942.545


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 156.568.770 210.218.198
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
3.016.696.816 2.640.329.933
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 96.423 153.599
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 3.016.600.393 2.640.176.334
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
86.444.381 49.326.688
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 2.291.160 274.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 84.153.221 49.051.748
Stoklar
13 1.209.025.389 943.110.432
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 14.515.762 5.564.856
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 48.658.009 39.779.261
ARA TOPLAM
4.531.909.127 3.888.329.368
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.531.909.127 3.888.329.368
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 524.162 520.366
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 42.163.732 42.294.182
Maddi Duran Varlıklar
18 432.734.588 420.128.791
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.167.048 32.103.448
Şerefiye
20 31.194.401 31.194.401
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 972.647 909.047
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 43.403.263 26.646.661
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
550.992.793 521.693.448
TOPLAM VARLIKLAR
5.082.901.920 4.410.022.816
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 73.233.159 43.347.023
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
2.828.607.468 2.335.643.945
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 78.194.669 54.248.312
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.750.412.799 2.281.395.633
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
12 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 26.617.683 30.976.396
Diğer Borçlar
17.223.679 23.078.682
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 17.223.679 23.078.682
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 5.312.374 4.591.749
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 33.266.886 6.485.083
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.261.516 2.237.518
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.261.516 2.237.518
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 25.807.774 7.258.815
ARA TOPLAM
3.012.330.539 2.453.619.211
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.012.330.539 2.453.619.211
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Ticari Borçlar
10-37 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
33.394.929 31.057.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 33.394.929 31.057.512
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 29.294.276 20.399.456
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.689.205 51.456.968
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.075.019.744 2.505.076.179
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.007.870.188 1.904.935.237
Ödenmiş Sermaye
27 621.000.000 621.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-38.355.513 -35.503.495
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-38.355.513 -35.503.495
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -38.355.513 -35.503.495
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 121.838.094 121.838.094
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 1.197.600.638 953.984.837
Net Dönem Karı veya Zararı
105.786.969 243.615.801
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 11.988 11.400
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.007.882.176 1.904.946.637
TOPLAM KAYNAKLAR
5.082.901.920 4.410.022.816http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606474


BIST
18:051.411
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.411  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
IHGZT 1,02 3.779.640 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6919 8,6948 % -0,16  
Euro 10,3818 10,3941 % -0,11  
Sterlin 12,0693 12,1299 % -0,17  
Frank 9,4344 9,4912 % -0,15  
Riyal 2,3111 2,3227 % -0,18  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.778 1.779 3,35  
Altın Gr. 498 498 0,76  
Cumhuriyet 3.300 3.352 10,00  
Tam 3.286 3.371 11,35  
Yarım 1.588 1.631 5,48  
Çeyrek 797 815 2,74  
Gümüş.Ons 26,12 26,15 0,20  
Gümüş Gr. 7,32 7,33 0,06  
B. Petrol 75,78 75,78 0,22