***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2017 18:25***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 7.852.908.268 6.343.447.150 2.612.899.032 2.042.857.695
Satışların Maliyeti
28 -7.224.200.226 -5.824.118.342 -2.432.779.619 -1.872.921.443
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
628.708.042 519.328.808 180.119.413 169.936.252
BRÜT KAR (ZARAR)
628.708.042 519.328.808 180.119.413 169.936.252
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -63.516.717 -56.042.865 -20.766.542 -18.230.867
Pazarlama Giderleri
29-30 -316.609.958 -260.285.750 -104.888.213 -84.338.084
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 293.130.689 206.937.764 95.840.363 57.221.814
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -225.840.270 -154.679.795 -80.989.528 -50.607.169
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
315.871.786 255.258.162 69.315.493 73.981.946
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 9.485.446 10.695.434 2.677.315 3.107.757
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -86.769 -234.919 -9.967 -35.623
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
325.270.463 265.718.677 71.982.841 77.054.080
Finansman Giderleri
33 -19.658.344 -5.880.832 -8.785.839 -2.464.987
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
305.612.119 259.837.845 63.197.002 74.589.093
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-61.484.058 -52.401.036 -12.740.748 -15.011.686
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -64.498.632 -50.708.470 -12.021.333 -14.941.868
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 3.014.574 -1.692.566 -719.415 -69.818
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
244.128.061 207.436.809 50.456.254 59.577.407
DÖNEM KARI (ZARARI)
244.128.061 207.436.809 50.456.254 59.577.407
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.324 1.175 243 342
Ana Ortaklık Payları
244.126.737 207.435.634 50.456.011 59.577.065
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 36 0,39300000 0,33400000 0,08100000 0,09600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -28.374.086 111.499.918 816.125.837 190.697.176 1.710.948.845 10.077 1.710.958.922
Transferler
10.338.176 137.859.000 -148.197.176 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.415.309 207.435.634 200.020.325 1.142 200.021.467
Kar Payları
-42.500.000 -42.500.000 -42.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -35.789.395 121.838.094 953.984.837 207.435.634 1.868.469.170 11.219 1.868.480.389
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -35.503.495 121.838.094 953.984.837 243.615.801 1.904.935.237 11.400 1.904.946.637
Transferler
12.317.680 179.755.121 -192.072.801 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.137.686 244.126.737 236.989.051 1.280 236.990.331
Kar Payları
27 -51.543.000 -51.543.000 -51.543.000
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -42.641.181 134.155.774 1.133.739.958 244.126.737 2.090.381.288 12.680 2.090.393.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.013.395 77.330.952
Dönem Karı (Zararı)
244.128.061 207.436.809
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
244.128.061 207.436.809
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
160.948.175 106.363.782
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 20.594.435 15.368.036
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-11 9.657.612 17.468.238
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22-24 3.788.206 7.089.041
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.943.627 76.696
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -3.714.717 -5.804.136
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 19.658.344 5.880.832
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 17.050.728 12.531.972
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 61.484.058 52.401.036
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -2.318.281 -1.656.273
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24-26 34.747.790 3.085.036
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-257.141.208 -173.906.661
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -423.060.052 -198.691.902
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-26 -23.594.650 -14.482.081
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -53.754.412 84.887.574
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -1.623.688 -1.030.575
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 261.028.431 -30.233.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 -13.091.334 -15.945.084
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 -983.771 2.171.048
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-22-26 -2.061.732 -582.393
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
147.935.028 139.893.930
Ödenen Faiz
33 -19.658.344 -5.880.832
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -9.243.463 -9.906.326
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -59.019.826 -46.775.820
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-64.820.134 -47.277.763
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 2.837.934 3.296.168
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18-19 -71.372.785 -56.869.067
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 491.000
Alınan Faiz
32 3.714.717 5.804.136
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.294.877 -71.897.003
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 35.595.146 59.710.144
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -43.347.023 -89.107.147
Ödenen Temettüler
27 -51.543.000 -42.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-64.101.616 -41.843.814
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-64.101.616 -41.843.814
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 210.218.198 176.620.719
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 146.116.582 134.776.905


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
244.128.061 207.436.809 50.456.254 59.577.407
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.137.730 -7.415.342 -2.764.409 -2.916.231
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -8.922.162 -9.269.177 -3.455.511 -3.645.289
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.784.432 1.853.835 691.102 729.058
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.784.432 1.853.835 691.102 729.058
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.137.730 -7.415.342 -2.764.409 -2.916.231
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
236.990.331 200.021.467 47.691.845 56.661.176
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 1.280 1.142 224 327
Ana Ortaklık Payları
236.989.051 200.020.325 47.691.621 56.660.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 146.116.582 210.218.198
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
2.991.659.453 2.640.329.933
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 1.228.291 153.599
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 2.990.431.162 2.640.176.334
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
98.926.199 49.326.688
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 274.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 98.926.199 49.051.748
Stoklar
13 996.864.844 943.110.432
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 7.188.544 5.564.856
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 31.586.457 39.779.261
ARA TOPLAM
4.272.342.079 3.888.329.368
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.272.342.079 3.888.329.368
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 573.788 520.366
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 42.056.975 42.294.182
Maddi Duran Varlıklar
18 470.568.311 420.128.791
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.159.832 32.103.448
Şerefiye
20 31.194.401 31.194.401
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 965.431 909.047
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 56.279.226 26.646.661
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
601.638.132 521.693.448
TOPLAM VARLIKLAR
4.873.980.211 4.410.022.816
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 35.595.146 43.347.023
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
2.551.650.184 2.335.643.945
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 66.536.173 54.248.312
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.485.114.011 2.281.395.633
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
12 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 30.024.734 30.976.396
Diğer Borçlar
27.597.796 23.078.682
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 1.381.004 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 26.216.792 23.078.682
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 3.607.978 4.591.749
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 11.963.889 6.485.083
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.331.738 2.237.518
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.331.738 2.237.518
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 41.151.566 7.258.815
ARA TOPLAM
2.703.923.031 2.453.619.211
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.703.923.031 2.453.619.211
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Ticari Borçlar
10-37 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
34.430.197 31.057.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 34.430.197 31.057.512
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 45.233.015 20.399.456
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.663.212 51.456.968
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.783.586.243 2.505.076.179
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.090.381.288 1.904.935.237
Ödenmiş Sermaye
27 621.000.000 621.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-42.641.181 -35.503.495
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.641.181 -35.503.495
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -42.641.181 -35.503.495
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 134.155.774 121.838.094
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 1.133.739.958 953.984.837
Net Dönem Karı veya Zararı
244.126.737 243.615.801
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 12.680 11.400
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.090.393.968 1.904.946.637
TOPLAM KAYNAKLAR
4.873.980.211 4.410.022.816http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639682


BIST
18:051.454
Değişim :  -0,45% |  -6,61
Açılış :  1.467  
Önceki Kapanış :  1.461  
En Yüksek
1.469
En Düşük
1.451
BIST En Aktif Hisseler18:05
GSRAY 3,96 377.437.863 % 10,00  
VAKKO 13,75 46.991.483 % 10,00  
KUTPO 35,38 188.729.013 % 9,94  
OYYAT 24,78 86.977.280 % 9,94  
MERIT 22,58 652.720 % 9,91  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4615 8,4727 % 0,04  
Euro 10,2576 10,2755 % 0,08  
Sterlin 11,9123 11,9720 % 0,89  
Frank 9,3763 9,4328 % 0,71  
Riyal 2,2518 2,2631 % 0,91  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.866 1.866 0,15  
Altın Gr. 508 508 1,37  
Cumhuriyet 3.331 3.382 -24,00  
Tam 3.318 3.404 -17,60  
Yarım 1.604 1.647 -8,51  
Çeyrek 804 823 -4,26  
Gümüş.Ons 27,83 27,87 -0,01  
Gümüş Gr. 7,58 7,59 -0,01  
B. Petrol 73,16 73,16 0,04