***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.11.2019 00:00***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 -175.996 59.107 -12.727 0 0 -54.057 0 1.373.597 362.949 0 2.712.151 0 2.712.151
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 -477.131 0 -416.979 0 -416.979
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 -477.131 0 -416.979 0 -416.979
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.278 0 -175.996 59.107 -12.727 0 0 6.095 0 1.373.597 -114.182 0 2.295.172 0 2.295.172
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.625 82.625 0 82.625
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 -11.481 0 0 0 0 -11.481 0 -11.481
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362.949 -362.949 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362.949 -362.949 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 -175.996 59.107 -12.727 0 0 -5.386 0 1.736.546 -477.131 82.625 2.366.316 0 2.366.316
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -4.545 0 1.736.546 -390.773 0 2.377.326 0 2.377.326
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -4.545 0 1.736.546 -390.773 0 2.377.326 0 2.377.326
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -231.882 -231.882 0 -231.882
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 7.226 0 0 0 0 7.226 0 7.226
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.773 390.773 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.773 390.773 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 2.681 0 1.345.773 0 -231.882 2.152.670 0 2.152.670


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
10.964.950 10.734.240 21.699.190 11.244.924 11.276.391 22.521.315
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 3.118.789 2.085.266 5.204.055 3.396.221 2.517.867 5.914.088
Teminat Mektupları
3.112.754 837.415 3.950.169 3.388.786 991.562 4.380.348
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
200.030 7.372 207.402 148.504 3.772 152.276
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.912.724 830.043 3.742.767 3.240.282 987.790 4.228.072
Banka Kredileri
0 123.482 123.482 0 132.949 132.949
İthalat Kabul Kredileri
0 123.482 123.482 0 132.949 132.949
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
1.216 190.382 191.598 1.976 260.858 262.834
Belgeli Akreditifler
1.216 190.382 191.598 1.976 260.858 262.834
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 501.002 501.002 0 174.680 174.680
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 501.002 501.002 0 174.680 174.680
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
4.819 432.985 437.804 5.459 957.818 963.277
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 3.628.427 1.214.359 4.842.786 2.321.902 84.759 2.406.661
Cayılamaz Taahhütler
3.193.218 1.214.359 4.407.577 1.822.705 84.759 1.907.464
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.175.691 1.201.387 2.377.078 22.231 73.933 96.164
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.100.661 12.972 1.113.633 980.296 10.826 991.122
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
394.203 0 394.203 336.022 0 336.022
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
9.485 0 9.485 10.032 0 10.032
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
512.629 0 512.629 473.623 0 473.623
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
549 0 549 501 0 501
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
(4) 435.209 0 435.209 499.197 0 499.197
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
435.209 0 435.209 499.197 0 499.197
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 4.217.734 7.434.615 11.652.349 5.526.801 8.673.765 14.200.566
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
930.000 0 930.000 936.000 0 936.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
930.000 0 930.000 936.000 0 936.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.287.734 7.434.615 10.722.349 4.590.801 8.673.765 13.264.566
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
133.821 235.788 369.609 434.716 656.456 1.091.172
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
87.462 91.179 178.641 226.608 322.233 548.841
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
46.359 144.609 190.968 208.108 334.223 542.331
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.714.017 5.847.220 8.561.237 3.698.020 7.298.273 10.996.293
Swap Para Alım İşlemleri
231.124 3.513.766 3.744.890 970.090 3.847.410 4.817.500
Swap Para Satım İşlemleri
2.482.893 1.172.426 3.655.319 2.327.930 2.255.145 4.583.075
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 580.514 580.514 200.000 597.859 797.859
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 580.514 580.514 200.000 597.859 797.859
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
439.896 1.250.548 1.690.444 458.065 610.742 1.068.807
Para Alım Opsiyonları
316.368 523.654 840.022 234.015 289.080 523.095
Para Satım Opsiyonları
123.528 726.894 850.422 224.050 321.662 545.712
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 101.059 101.059 0 108.294 108.294
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
448.611.708 228.981.927 677.593.635 429.099.857 223.214.524 652.314.381
EMANET KIYMETLER
1.775.059 1.398.044 3.173.103 1.617.052 1.231.282 2.848.334
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
142.774 55.786 198.560 142.774 89.844 232.618
Tahsile Alınan Çekler
1.543.696 124.842 1.668.538 1.348.012 128.918 1.476.930
Tahsile Alınan Ticari Senetler
84.582 415.885 500.467 65.098 158.429 223.527
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.580 632.204 634.784 2.124 695.644 697.768
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.426 169.327 170.753 59.043 158.447 217.490
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1 1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
443.026.546 226.720.761 669.747.307 423.429.725 220.986.135 644.415.860
Menkul Kıymetler
22.000 63 22.063 22.000 59 22.059
Teminat Senetleri
106.130.374 39.150.672 145.281.046 99.952.446 37.881.245 137.833.691
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
28.939.732 12.702.121 41.641.853 28.316.799 11.630.413 39.947.212
Diğer Rehinli Kıymetler
306.639.675 174.832.221 481.471.896 293.982.660 171.441.146 465.423.806
Rehinli Kıymet Alanlar
1.294.765 35.684 1.330.449 1.155.820 33.272 1.189.092
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.810.103 863.122 4.673.225 4.053.080 997.107 5.050.187
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
459.576.658 239.716.167 699.292.825 440.344.781 234.490.915 674.835.696


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-104.087 -2.029.214
Alınan Faizler
3.145.056 1.189.188
Ödenen Faizler
-2.185.693 -1.421.939
Alınan Temettüler
1.289 2.716
Alınan Ücret ve Komisyonlar
351.561 317.593
Elde Edilen Diğer Kazançlar
222.657 1.077.961
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
252.148 440.620
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-375.175 -320.180
Ödenen Vergiler
-12.135 -31.086
Diğer
-1.503.795 -3.284.087
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-689.807 1.586.383
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.497 2.224
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
966.601 -1.742.780
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-383.135 837.306
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-179.293 -3.993.264
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
313.979 5.185.827
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.235.283 857.995
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-171.179 439.075
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-793.894 -442.831
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
821.687 -334.024
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -12.500
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
585 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-22.420 -43.362
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
138.667 89.940
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-23.288 -925.705
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
63.724 847.632
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -380.223
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
792.278 112.457
Diğer
-127.859 -22.263
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-572.595 119.206
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
419.181 835.683
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-944.677 -713.459
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-47.099 -3.018
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
103.522 895.939
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-441.280 238.290
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.923.914 3.595.658
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.482.634 3.833.948


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
-231.882 82.625
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
7.226 -11.481
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.226 -11.481
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
9.033 -14.404
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.807 2.923
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-224.656 71.144


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.424.500 2.921.404 4.345.904 1.687.684 3.002.378 4.690.062
Nakit ve Nakit Benzerleri
724.311 2.852.428 3.576.739 962.857 2.756.790 3.719.647
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 724.878 2.553.843 3.278.721 918.291 2.640.353 3.558.644
Bankalar
(3) 312 298.585 298.897 357 116.437 116.794
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 45.365 0 45.365
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-879 0 -879 -1.156 0 -1.156
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 2.476 10.130 12.606 1.501 9.524 11.025
Devlet Borçlanma Senetleri
2.476 10.130 12.606 1.501 9.524 11.025
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 608.694 21.319 630.013 555.003 15.301 570.304
Devlet Borçlanma Senetleri
601.277 0 601.277 547.586 0 547.586
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.417 21.319 28.736 7.417 15.301 22.718
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(2),(11) 89.019 37.527 126.546 168.323 220.763 389.086
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
89.019 37.527 126.546 168.323 220.763 389.086
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
15.347.370 6.899.627 22.246.997 16.340.932 7.632.616 23.973.548
Krediler
(5) 15.214.356 5.859.570 21.073.926 15.399.665 6.656.485 22.056.150
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 1.852.032 1.040.057 2.892.089 2.447.744 976.131 3.423.875
Devlet Borçlanma Senetleri
1.852.032 307.589 2.159.621 2.447.744 293.076 2.740.820
Diğer Finansal Varlıklar
0 732.468 732.468 0 683.055 683.055
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.719.018 0 -1.719.018 -1.506.477 0 -1.506.477
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 509.219 0 509.219 318.321 0 318.321
Satış Amaçlı
509.219 0 509.219 318.321 0 318.321
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
779.704 7.083 786.787 779.704 7.668 787.372
İştirakler (Net)
(7) 4.140 0 4.140 4.140 0 4.140
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.140 0 4.140 4.140 0 4.140
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 775.564 7.083 782.647 775.564 7.668 783.232
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
172.098 7.083 179.181 172.098 7.668 179.766
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
603.466 0 603.466 603.466 0 603.466
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 786.818 0 786.818 627.949 0 627.949
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 109.352 0 109.352 92.434 0 92.434
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
109.352 0 109.352 92.434 0 92.434
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
12.276 0 12.276 1.422 0 1.422
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 202.207 0 202.207 142.324 0 142.324
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 415.766 329.922 745.688 365.124 322.764 687.888
VARLIKLAR TOPLAMI
19.587.212 10.158.036 29.745.248 20.355.894 10.965.426 31.321.320
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 12.567.314 10.875.722 23.443.036 12.744.487 10.344.647 23.089.134
ALINAN KREDİLER
(3) 120.375 971.602 1.091.977 97.532 2.229.784 2.327.316
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 4.237 0 4.237 124.596 0 124.596
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 445.442 0 445.442 865.828 0 865.828
Bonolar
99.811 0 99.811 163.978 0 163.978
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
345.631 0 345.631 701.850 0 701.850
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2),(8) 118.786 55.701 174.487 167.222 90.010 257.232
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
118.786 55.701 174.487 167.222 90.010 257.232
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 181.051 2.501 183.552 0 0 0
KARŞILIKLAR
(9) 587.185 202 587.387 479.080 3.617 482.697
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
97.939 0 97.939 82.298 0 82.298
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
489.246 202 489.448 396.782 3.617 400.399
CARİ VERGİ BORCU
(10) 61.300 0 61.300 56.723 0 56.723
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 452.263 493.650 945.913 452.571 451.050 903.621
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
452.263 493.650 945.913 452.571 451.050 903.621
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 492.448 162.799 655.247 438.835 398.012 836.847
ÖZKAYNAKLAR
(13) 2.144.694 7.976 2.152.670 2.373.279 4.047 2.377.326
Ödenmiş Sermaye
1.158.000 0 1.158.000 1.158.000 0 1.158.000
Sermaye Yedekleri
-174.718 0 -174.718 -174.718 0 -174.718
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.278 0 1.278 1.278 0 1.278
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-175.996 0 -175.996 -175.996 0 -175.996
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
52.816 0 52.816 52.816 0 52.816
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-5.295 7.976 2.681 -8.592 4.047 -4.545
Kar Yedekleri
1.345.773 0 1.345.773 1.736.546 0 1.736.546
Yasal Yedekler
290.307 0 290.307 285.989 0 285.989
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
969.063 0 969.063 1.364.154 0 1.364.154
Diğer Kar Yedekleri
86.403 0 86.403 86.403 0 86.403
Kar veya Zarar
-231.882 0 -231.882 -390.773 0 -390.773
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 -477.131 0 -477.131
Dönem Net Kâr veya Zararı
-231.882 0 -231.882 86.358 0 86.358
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
17.175.095 12.570.153 29.745.248 17.800.153 13.521.167 31.321.320


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 3.087.016 2.978.454 1.013.675 1.189.957
Kredilerden Alınan Faizler
2.738.169 2.556.401 892.148 1.011.643
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
40.675 36.992 11.685 18.251
Bankalardan Alınan Faizler
31.284 14.159 16.753 8.754
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.094 62.217 732 18.797
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
264.562 306.391 90.312 130.871
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.761 1.125 419 237
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
68.385 32.716 23.464 21.811
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
193.416 272.550 66.429 108.823
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
9.232 2.294 2.045 1.641
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -2.311.465 -1.809.425 -699.654 -757.232
Mevduata Verilen Faizler
-1.887.159 -1.394.788 -608.644 -602.720
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-58.344 -85.380 -14.875 -35.842
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-80.512 -111.944 -1.938 -37.942
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-180.938 -189.276 -56.666 -74.178
Kiralama Faiz Giderleri
-30.432 -180 -10.142 0
Diğer Faiz Giderleri
-74.080 -27.857 -7.389 -6.550
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
775.551 1.169.029 314.021 432.725
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
279.901 249.294 89.079 77.889
Alınan Ücret ve Komisyonlar
351.561 317.593 113.231 106.374
Gayri Nakdi Kredilerden
57.508 56.528 18.320 19.263
Diğer
294.053 261.065 94.911 87.111
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-71.660 -68.299 -24.152 -28.485
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-71.660 -68.299 -24.152 -28.485
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 1.289 2.716 -2.335 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -54.028 -197.220 -13.490 -82.916
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
56.738 -29.770 40.069 -31.960
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-97.387 1.064.225 -73.166 688.445
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-13.379 -1.231.675 19.607 -739.401
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 222.657 43.506 165.269 6.124
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.225.370 1.267.325 552.544 433.822
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -640.989 -287.198 -246.309 -132.730
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -84.010 -155.375 -31.343 -44.623
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-373.074 -302.573 -125.044 -103.449
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -420.869 -422.839 -132.273 -135.043
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-293.572 99.340 17.575 17.977
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) -293.572 99.340 17.575 17.977
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 61.690 -16.715 833 -6.705
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 18.351
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-7.940 -185.943 4.360 -107.858
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
69.630 169.228 -3.527 82.802
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) -231.882 82.625 18.408 11.272
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10),(11) -231.882 82.625 18.408 11.272
Grubun Karı (Zararı)
-231.882 82.625 18.408 11.272
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) -0,20020000 0,07140000 0,01590000 0,00970000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797844


BIST13:401.532
Değişim :  0,48% |  7,36
Açılış :  1.525  
Önceki Kapanış :  1.524  
En Yüksek
1.535
En Düşük
1.509
BIST En Aktif Hisseler13:40
YGYO 1,98 11.983.586 % 10,00  
ACSEL 20,46 12.336.863 % 10,00  
PSDTC 37,40 30.436.982 % 10,00  
PSDTC 37,40 30.436.982 % 10,00  
PSDTC 37,40 30.436.982 % 10,00  
13:40 Alış Satış %  
Dolar 7,4982 7,5028 % 0,59  
Euro 9,0499 9,0580 % 0,51  
Sterlin 10,1350 10,1858 % 0,34  
Frank 8,3823 8,4328 % 0,56  
Riyal 1,9953 2,0053 % 0,65  
13:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.834 1.834 8,43  
Altın Gr. 442 443 4,75  
Cumhuriyet 2.927 2.971 -4,00  
Tam 2.921 2.995 -3,63  
Yarım 1.412 1.449 -1,75  
Çeyrek 708 724 -0,87  
Gümüş.Ons 24,88 24,91 0,19  
Gümüş Gr. 6,01 6,01 0,09  
B. Petrol 54,95 54,95 -0,15