***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.11.2019 00:05***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.834 0 -165.654 62.153 -13.199 0 10.219 -54.199 0 1.403.852 346.670 0 2.749.676 40.870 2.790.546
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 -504.313 0 -444.161 -5.006 -449.167
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 -504.313 0 -444.161 -5.006 -449.167
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.834 0 -165.654 62.153 -13.199 0 10.219 5.953 0 1.403.852 -157.643 0 2.305.515 35.864 2.341.379
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.021 99.021 9.792 108.813
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 1 0 -248 4.982 -29 0 15.110 -12.258 0 -130 0 0 7.428 1.071 8.499
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358.726 -359.726 0 -1.000 0 -1.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358.726 -358.726 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 1.835 0 -165.902 67.135 -13.228 0 25.329 -6.305 0 1.762.448 -517.369 99.021 2.410.964 46.727 2.457.691
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -288.184 -288.184 -5.291 -293.475
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -25 75 0 0 1.738 7.749 0 0 227 0 9.764 -275 9.489
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -388.907 388.907 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -388.907 388.907 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 1.835 0 -165.943 78.197 -9.378 0 22.202 2.629 0 1.373.775 -39.072 -288.184 2.134.061 34.783 2.168.844


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.010.915 10.439.739 21.450.654 11.200.444 10.906.698 22.107.142
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 3.120.409 2.086.987 5.207.396 3.399.645 2.519.339 5.918.984
Teminat Mektupları
3.114.374 839.136 3.953.510 3.392.210 993.034 4.385.244
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
200.030 7.372 207.402 148.504 3.772 152.276
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.914.344 831.764 3.746.108 3.243.706 989.262 4.232.968
Banka Kredileri
0 123.482 123.482 0 132.949 132.949
İthalat Kabul Kredileri
0 123.482 123.482 0 132.949 132.949
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
1.216 190.382 191.598 1.976 260.858 262.834
Belgeli Akreditifler
1.216 190.382 191.598 1.976 260.858 262.834
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 501.002 501.002 0 174.680 174.680
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 501.002 501.002 0 174.680 174.680
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
4.819 432.985 437.804 5.459 957.818 963.277
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 3.884.045 1.215.559 5.099.604 2.587.245 86.990 2.674.235
Cayılamaz Taahhütler
3.392.769 1.214.359 4.607.128 2.050.562 84.759 2.135.321
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.175.691 1.201.387 2.377.078 22.231 73.933 96.164
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.096.883 12.972 1.109.855 976.300 10.826 987.126
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
399.858 0 399.858 341.685 0 341.685
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
9.485 0 9.485 10.032 0 10.032
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
512.675 0 512.675 473.944 0 473.944
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
549 0 549 501 0 501
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
197.628 0 197.628 225.869 0 225.869
Cayılabilir Taahhütler
(4) 491.276 1.200 492.476 536.683 2.231 538.914
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
490.661 0 490.661 535.704 0 535.704
Diğer Cayılabilir Taahhütler
615 1.200 1.815 979 2.231 3.210
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 4.006.461 7.137.193 11.143.654 5.213.554 8.300.369 13.513.923
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
930.000 0 930.000 936.000 0 936.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
930.000 0 930.000 936.000 0 936.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.076.461 7.137.193 10.213.654 4.277.554 8.300.369 12.577.923
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
135.832 237.506 373.338 447.560 672.968 1.120.528
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
87.462 92.897 180.359 231.148 332.755 563.903
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
48.370 144.609 192.979 216.412 340.213 556.625
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.482.893 5.531.103 8.013.996 3.371.929 6.908.365 10.280.294
Swap Para Alım İşlemleri
0 3.513.766 3.513.766 693.999 3.847.410 4.541.409
Swap Para Satım İşlemleri
2.482.893 856.309 3.339.202 2.327.930 1.865.237 4.193.167
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 580.514 580.514 175.000 597.859 772.859
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 580.514 580.514 175.000 597.859 772.859
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
439.896 1.250.548 1.690.444 458.065 610.742 1.068.807
Para Alım Opsiyonları
316.368 523.654 840.022 234.015 289.080 523.095
Para Satım Opsiyonları
123.528 726.894 850.422 224.050 321.662 545.712
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
17.840 16.977 34.817 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 16.977 16.977 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
17.840 0 17.840 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 101.059 101.059 0 108.294 108.294
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
455.852.935 230.201.216 686.054.151 436.117.794 224.698.837 660.816.631
EMANET KIYMETLER
4.680.156 1.787.699 6.467.855 4.261.936 1.578.609 5.840.545
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
529.008 433.539 962.547 513.304 436.509 949.813
Tahsile Alınan Çekler
2.023.361 136.285 2.159.646 1.807.316 135.081 1.942.397
Tahsile Alınan Ticari Senetler
83.854 415.885 499.739 64.174 158.429 222.603
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.580 618.499 621.079 2.124 682.216 684.340
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
2.041.352 183.491 2.224.843 1.875.017 166.374 2.041.391
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1 1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
446.884.659 227.226.999 674.111.658 427.323.477 221.791.699 649.115.176
Menkul Kıymetler
22.000 63 22.063 22.000 59 22.059
Teminat Senetleri
106.531.895 39.877.379 146.409.274 100.340.591 38.821.464 139.162.055
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
29.715.122 13.258.985 42.974.107 29.033.655 12.149.563 41.183.218
Diğer Rehinli Kıymetler
309.320.877 174.005.655 483.326.532 296.771.411 170.744.419 467.515.830
Rehinli Kıymet Alanlar
1.294.765 84.917 1.379.682 1.155.820 76.194 1.232.014
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
4.288.120 1.186.518 5.474.638 4.532.381 1.328.529 5.860.910
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
466.863.850 240.640.955 707.504.805 447.318.238 235.605.535 682.923.773


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-724.683 -1.774.548
Alınan Faizler
3.315.986 1.260.994
Ödenen Faizler
-2.532.762 -1.614.973
Alınan Temettüler
1.289 1.230
Alınan Ücret ve Komisyonlar
368.612 335.640
Elde Edilen Diğer Kazançlar
245.258 1.271.825
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
257.898 468.657
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-412.912 -370.489
Ödenen Vergiler
-18.663 -34.646
Diğer
-1.949.389 -3.092.786
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-525.235 1.750.102
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
67.660 59.757
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
6.762 -1.535
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
792.416 -1.680.623
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-621.052 925.761
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-167.767 -3.957.283
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
498.186 4.839.826
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-926.809 1.105.070
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-174.631 459.129
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.249.918 -24.446
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
927.597 -421.295
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-5.000 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
812 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-24.594 -49.036
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
138.667 89.940
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-23.288 -925.705
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
63.724 847.632
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -380.223
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
792.278 112.457
Diğer
-15.002 -116.360
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-142.916 272.373
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.288.312 1.388.847
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.371.737 -1.107.678
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -1.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-59.491 -7.796
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
33.794 340.270
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-431.443 166.902
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.044.583 3.889.468
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.613.140 4.056.370


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
-293.475 108.813
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
9.587 7.805
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
75 4.953
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 5.023
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -29
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
94 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-19 -41
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.512 2.852
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.763 15.110
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
9.715 -15.366
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.966 3.108
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-283.888 116.618


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.739.975 3.010.514 4.750.489 2.029.685 3.106.942 5.136.627
Nakit ve Nakit Benzerleri
787.359 2.941.767 3.729.126 1.002.175 2.866.083 3.868.258
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 736.391 2.598.723 3.335.114 930.193 2.689.044 3.619.237
Bankalar
(3) 41.323 339.947 381.270 34.699 171.320 206.019
Para Piyasalarından Alacaklar
11.300 3.104 14.404 53.365 5.827 59.192
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.655 -7 -1.662 -16.082 -108 -16.190
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 257.810 10.130 267.940 297.944 9.524 307.468
Devlet Borçlanma Senetleri
31.711 10.130 41.841 16.048 9.524 25.572
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
226.099 0 226.099 281.896 0 281.896
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 617.767 21.319 639.086 562.381 15.301 577.682
Devlet Borçlanma Senetleri
610.190 0 610.190 554.804 0 554.804
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.577 21.319 28.896 7.577 15.301 22.878
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(2),(11) 77.039 37.298 114.337 167.185 216.034 383.219
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
77.039 37.298 114.337 167.185 216.034 383.219
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
16.119.123 7.313.892 23.433.015 17.075.998 8.087.659 25.163.657
Krediler
(5) 15.404.550 6.007.677 21.412.227 15.601.077 6.807.102 22.408.179
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 220.051 276.288 496.339 194.366 313.846 508.212
Faktoring Alacakları
484.733 0 484.733 443.913 0 443.913
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 1.857.742 1.040.411 2.898.153 2.452.249 976.473 3.428.722
Devlet Borçlanma Senetleri
1.852.032 307.589 2.159.621 2.447.744 293.076 2.740.820
Diğer Finansal Varlıklar
5.710 732.822 738.532 4.505 683.397 687.902
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.847.953 -10.484 -1.858.437 -1.615.607 -9.762 -1.625.369
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 512.030 0 512.030 320.984 0 320.984
Satış Amaçlı
512.030 0 512.030 320.984 0 320.984
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
617.829 0 617.829 612.829 0 612.829
İştirakler (Net)
(7) 4.236 0 4.236 4.236 0 4.236
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 4.236 4.236 0 4.236
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 613.593 0 613.593 608.593 0 608.593
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
613.593 0 613.593 608.593 0 608.593
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 869.091 3.706 872.797 708.376 3.456 711.832
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 110.853 0 110.853 94.111 0 94.111
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
110.853 0 110.853 94.111 0 94.111
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 65.337 0 65.337 61.125 0 61.125
CARİ VERGİ VARLIĞI
19.259 0 19.259 5.369 0 5.369
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 245.114 0 245.114 173.996 0 173.996
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 571.962 283.038 855.000 492.004 192.250 684.254
VARLIKLAR TOPLAMI
20.870.573 10.611.150 31.481.723 21.574.477 11.390.307 32.964.784
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 12.687.669 10.629.058 23.316.727 12.835.889 10.104.968 22.940.857
ALINAN KREDİLER
(3) 546.887 1.895.285 2.442.172 473.392 3.126.688 3.600.080
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 89.617 0 89.617 192.096 0 192.096
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 806.194 0 806.194 1.243.684 0 1.243.684
Bonolar
448.882 0 448.882 516.302 0 516.302
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
345.631 0 345.631 701.850 0 701.850
Tahviller
11.681 0 11.681 25.532 0 25.532
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2),(8) 50.291 55.701 105.992 30.261 91.824 122.085
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
50.291 55.701 105.992 30.261 91.824 122.085
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.173 0 5.173 554 0 554
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 190.687 4.279 194.966 12.363 12.744 25.107
KARŞILIKLAR
(9) 597.463 845 598.308 486.646 4.236 490.882
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
103.612 554 104.166 87.508 533 88.041
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
493.851 291 494.142 399.138 3.703 402.841
CARİ VERGİ BORCU
(10) 66.483 40 66.523 63.038 45 63.083
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 1.532 0 1.532
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 452.263 493.650 945.913 452.571 451.050 903.621
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
452.263 493.650 945.913 452.571 451.050 903.621
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 573.202 168.092 741.294 505.778 422.595 928.373
ÖZKAYNAKLAR
(13) 2.132.649 36.195 2.168.844 2.423.436 29.394 2.452.830
Ödenmiş Sermaye
1.158.000 0 1.158.000 1.158.000 0 1.158.000
Sermaye Yedekleri
-164.108 0 -164.108 -164.083 0 -164.083
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.835 0 1.835 1.835 0 1.835
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-165.943 0 -165.943 -165.918 0 -165.918
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
68.819 0 68.819 68.744 0 68.744
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-5.347 30.178 24.831 -9.167 24.511 15.344
Kar Yedekleri
1.368.438 5.337 1.373.775 1.758.536 4.146 1.762.682
Yasal Yedekler
301.280 5.410 306.690 296.784 4.220 301.004
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
980.755 0 980.755 1.375.349 0 1.375.349
Diğer Kar Yedekleri
86.403 -73 86.330 86.403 -74 86.329
Kar veya Zarar
-326.285 -971 -327.256 -427.440 -766 -428.206
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-36.988 -2.084 -39.072 -515.982 -1.622 -517.604
Dönem Net Kâr veya Zararı
-289.297 1.113 -288.184 88.542 856 89.398
Azınlık Payları
33.132 1.651 34.783 38.846 1.503 40.349
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
18.198.578 13.283.145 31.481.723 18.721.240 14.243.544 32.964.784


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 3.292.223 3.139.379 1.091.103 1.255.660
Kredilerden Alınan Faizler
2.874.618 2.646.728 950.940 1.047.590
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
41.364 37.394 11.884 18.444
Bankalardan Alınan Faizler
39.308 24.664 18.146 12.968
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.761 62.376 981 18.874
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
267.714 308.109 91.509 130.955
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
5.730 2.843 1.669 321
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
68.568 32.716 23.411 21.811
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
193.416 272.550 66.429 108.823
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
37.788 42.725 10.679 18.441
Diğer Faiz Gelirleri
27.670 17.383 6.964 8.388
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -2.481.261 -1.933.849 -758.472 -804.534
Mevduata Verilen Faizler
-1.893.929 -1.400.059 -611.323 -603.703
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-153.393 -150.815 -47.971 -62.862
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-89.697 -117.524 -4.779 -40.409
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-237.058 -234.550 -77.062 -93.440
Kiralama Faiz Giderleri
-32.127 -3.246 -10.665 -1.613
Diğer Faiz Giderleri
-75.057 -27.655 -6.672 -2.507
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
810.962 1.205.530 332.631 451.126
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
280.809 256.326 89.307 78.846
Alınan Ücret ve Komisyonlar
368.612 335.640 120.345 112.016
Gayri Nakdi Kredilerden
57.595 56.527 18.383 19.241
Diğer
311.017 279.113 101.962 92.775
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-87.803 -79.314 -31.038 -33.170
Gayri Nakdi Kredilere
-1.615 -920 -595 -396
Diğer
-86.188 -78.394 -30.443 -32.774
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 1.358 1.230 -2.335 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -94.222 -115.025 -48.492 -33.290
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
56.658 -28.494 41.650 -31.712
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-119.524 1.251.767 -112.470 802.409
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-31.356 -1.338.298 22.328 -803.987
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 245.258 48.552 182.715 7.173
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.244.165 1.396.613 553.826 503.855
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -665.597 -297.779 -262.745 -134.532
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -87.547 -178.726 -32.809 -55.525
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-408.710 -335.275 -136.526 -114.242
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -450.326 -450.433 -140.890 -145.088
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-368.015 134.400 -19.144 54.468
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) -368.015 134.400 -19.144 54.468
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 74.540 -25.587 6.105 -16.364
Cari Vergi Karşılığı
-95 -2.032 69 17.458
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-8.007 -187.527 -2.996 -109.893
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
82.642 163.972 9.032 76.071
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) -293.475 108.813 -13.039 38.104
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10),(11) -293.475 108.813 -13.039 38.104
Grubun Karı (Zararı)
-288.184 99.021 -10.430 29.655
Azınlık Payları Karı (Zararı)
-5.291 9.792 -2.609 8.449
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) -0,25340000 0,09400000 -0,01130000 0,03290000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797845


BIST18:051.524
Değişim :  -1,43% |  -22,11
Açılış :  1.537  
Önceki Kapanış :  1.547  
En Yüksek
1.548
En Düşük
1.516
BIST En Aktif Hisseler18:05
SODSN 35,20 807.664 % 10,00  
PKENT 1.076,90 2.276.821 % 10,00  
PKART 18,72 71.525.245 % 9,99  
POLTK 481,10 4.183.165 % 9,99  
MAALT 189,40 183.210.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4432 7,4488 % 1,19  
Euro 8,9917 9,0001 % 0,35  
Sterlin 10,0909 10,1415 % 0,40  
Frank 8,3276 8,3778 % 0,76  
Riyal 1,9787 1,9886 % 1,12  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.830 1.830 -17,28  
Altın Gr. 438 438 0,88  
Cumhuriyet 2.931 2.975 22,00  
Tam 2.921 2.998 30,06  
Yarım 1.412 1.450 14,54  
Çeyrek 708 725 7,27  
Gümüş.Ons 24,80 24,85 -0,71  
Gümüş Gr. 5,93 5,93 -0,12  
B. Petrol 55,05 55,05 -1,37