***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

23.02.2021 19:09***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 1.195.125 -574.825 -253.260 2.307.985 9.861.407 1.578.333 44.114.765 44.114.765
Transferler
164.527 1.413.806 -1.578.333 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
767.877 -307.074 0 6.237.958 6.698.761 6.698.761
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 193.052 -560.334 2.472.512 11.275.213 6.237.958 50.813.526 50.813.526
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 1.195.125 193.052 -560.334 2.472.512 11.275.213 6.237.958 50.813.526 50.813.526
Transferler
213.213 6.024.745 -6.237.958
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-185.682 16.773.621 26.884.372 43.472.311 43.472.311
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 7.370 16.213.287 2.685.725 17.299.958 26.884.372 94.285.837 94.285.837


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.217.344 14.803.107
Dönem Karı (Zararı)
26.884.372 6.237.958
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.270.357 22.131.842
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 909.969 682.478
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
624.831 776.039
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 624.831 776.039
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.875.549 10.589.178
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.875.549 10.589.178
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8.571.186 12.004.835
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
20 8.571.186 12.004.835
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 4.288.822 -1.920.688
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.737.000 -19.450.463
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.519.948 -27.944.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -86.519.948 -27.944.268
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.267.832 2.627.558
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
90.880.781 22.762.071
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
90.880.781 22.762.071
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.169.999 -16.895.824
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
52.169.999 -16.895.824
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.417.729 8.919.337
Alınan Faiz
14.055.544 7.265.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-212.807 -581.099
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.043.122 -800.184
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-48.147.317 -24.091.126
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-46.203.251 -23.776.547
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.944.066 -314.579
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -1.944.066 -314.579
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.405.977 7.318.013
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.931.093 8.363.762
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
15.931.093 8.363.762
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-525.116 -256.708
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 -789.041
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.476.004 -1.970.006
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.476.004 -1.970.006
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.439.237 19.409.243
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 37.915.241 17.439.237


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 61.408.657 26.247.648
Finansal Yatırımlar
4 167.668.551 123.380.742
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 12.445.650 11.801.453
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
155.222.901 111.579.289
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 155.222.901 111.579.289
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 199.231.693 112.711.745
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 0 36.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 199.231.693 112.674.963
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
894.935 257.144
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 894.935 257.144
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 0 295.050
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
429.203.836 262.892.329
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
24 0 927.825
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
429.203.836 263.820.154
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 7.020.843 1.291.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.020.843 1.291.226
Maddi Duran Varlıklar
44.816.892 20.476.856
Binalar
10 41.356.765 20.159.352
Mobilya ve Demirbaşlar
10 2.705.001 317.504
Diğer Maddi Duran Varlıklar
755.126
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 161.327 382.396
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.011.192 237.007
Bilgisayar Yazılımları
11 1.011.192 237.007
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 0 141.122
Diğer Duran Varlıklar
23.542 21.773
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
53.033.796 22.550.380
TOPLAM VARLIKLAR
482.237.632 286.370.534
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
159.779.346 105.733.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
159.779.346 105.733.278
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
208.510 253.749
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 96.570.836 36.859.529
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 63.000.000 68.620.000
Ticari Borçlar
210.586.343 119.705.560
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 210.586.343 119.705.560
Diğer Borçlar
7.011.579 4.732.797
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 7.011.579 4.732.797
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 1.006.233 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.010.790 778.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.010.790 778.391
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
241.801 1.323.857
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 241.801 1.323.857
ARA TOPLAM
379.636.092 232.273.883
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
24 0 8.359
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
379.636.092 232.282.242
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 176.300
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 176.300
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 176.300
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.831.408 3.098.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.831.408 3.098.466
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
4.484.295
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.315.703 3.274.766
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
387.951.795 235.557.008
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
94.285.837 50.813.526
Ödenmiş Sermaye
15 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.195.125 1.195.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.213.287 -560.334
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 16.213.287 -560.334
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.370 193.052
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
7.370 193.052
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
15 7.370 193.052
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 2.685.725 2.472.512
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 17.299.958 11.275.213
Net Dönem Karı veya Zararı
26.884.372 6.237.958
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
94.285.837 50.813.526
TOPLAM KAYNAKLAR
482.237.632 286.370.534


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 26.834.841.824 15.532.738.610
Satışların Maliyeti
17 -26.759.772.997 -15.490.582.047
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
75.068.827 42.156.563
BRÜT KAR (ZARAR)
75.068.827 42.156.563
Genel Yönetim Giderleri
18 -43.945.893 -34.474.253
Pazarlama Giderleri
18 -10.456.324 -5.822.470
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 5.280.660 2.059.063
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.054.007 -157.726
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.893.263 3.761.177
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.893.263 3.761.177
Finansman Gelirleri
21 23.211.024 20.054.886
Finansman Giderleri
22 -15.931.093 -18.963.024
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.173.194 4.853.039
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.288.822 1.920.688
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -3.867.017 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -421.805 1.920.688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.884.372 6.773.727
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 -535.769
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.884.372 6.237.958
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
26.884.372 6.237.958
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16.773.621 -307.074
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.773.621 -307.074
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20.967.026 -393.684
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.193.405 86.610
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
15 -185.682 767.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-185.682 767.877
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-238.054 984.458
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
52.372 -216.581
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.587.939 460.803
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.472.311 6.698.761
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
43.472.311 6.698.761http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911982


BIST
18:051.542
Değişim :  0,26% |  3,94
Açılış :  1.534  
Önceki Kapanış :  1.538  
En Yüksek
1.546
En Düşük
1.528
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONTR 97,90 376.243.230 % 10,00  
ISBIR 7.700,00 9.678.540 % 10,00  
YKGYO 6,82 30.006.498 % 10,00  
CLEBI 226,60 109.283.285 % 10,00  
SANFM 19,94 3.018.713 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,5311 7,5368 % 0,34  
Euro 8,9753 8,9870 % -0,32  
Sterlin 10,4024 10,4546 % -0,02  
Frank 8,0621 8,1106 % 0,12  
Riyal 2,0022 2,0123 % 0,26  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.699 1.699 1,85  
Altın Gr. 411 411 0,95  
Cumhuriyet 2.721 2.762 -1,00  
Tam 2.711 2.781 1,30  
Yarım 1.310 1.345 0,63  
Çeyrek 657 673 0,32  
Gümüş.Ons 25,17 25,21 -0,17  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 -0,04  
B. Petrol 69,49 69,49 2,75