***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

31.10.2016 23:26***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 27.146.895 20.798.557 7.396.168 6.497.947
Satışların Maliyeti
28 -18.924.474 -13.027.949 -5.395.052 -4.430.741
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.222.421 7.770.608 2.001.116 2.067.206
BRÜT KAR (ZARAR)
8.222.421 7.770.608 2.001.116 2.067.206
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -2.975.096 -2.549.098 -808.500 -690.097
Pazarlama Giderleri
29-30 -542.816 -384.902 -167.768 -163.994
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 8.066.303 8.947.896 2.592.396 4.535.950
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -5.718.839 -3.372.000 -871.531 -1.097.297
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.051.973 10.412.504 2.745.713 4.651.768
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 54.841 640.034 147.819
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
32 2.320.885 2.475.406 621.068 742.236
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.427.699 13.527.944 3.366.781 5.541.823
Finansman Giderleri
33 -21.815 -8.556 -4.888 -3.263
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.405.884 13.519.388 3.361.893 5.538.560
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.419.547 -2.228.782 -537.134 -964.880
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.247.582 -1.847.226 -528.591 -437.191
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -171.965 -381.556 -8.543 -527.689
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.986.337 11.290.606 2.824.759 4.573.680
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.986.337 11.290.606 2.824.759 4.573.680
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.986.337 11.290.606 2.824.759 4.573.680
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -44.108 668.737 -19.673.634 7.019.429 89.868.260 89.868.260
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27 79.931.250 21.966.586 -44.108 668.737 -19.673.634 7.019.429 89.868.260 89.868.260
Transferler
27 7.019.429 -7.019.429
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 629 11.290.606 11.291.235 11.291.235
Dönem Karı (Zararı)
27 11.290.606 11.290.606 11.290.606
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 629 629 629
Dönem Sonu Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -43.479 668.737 -12.654.205 11.290.606 101.159.495 101.159.495
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -65.016 668.737 -12.654.205 12.680.032 102.527.384 102.527.384
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27 79.931.250 21.966.586 -65.016 -27.475 668.737 -12.654.205 12.680.032 102.527.384 102.527.384
Transferler
27 12.680.032 -12.680.032
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 29.601 7.986.337 7.988.463 7.988.463
Dönem Karı (Zararı)
27 7.986.337 7.986.337 7.986.337
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29.601 -27.475 2.126 2.126
Dönem Sonu Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -35.415 -27.475 668.737 25.827 7.986.337 110.515.847 110.515.847


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.502.029 6.500.466
Dönem Karı (Zararı)
7.986.337 11.290.606
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.986.337 11.290.606
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-381.475 430.318
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 875.960 868.879
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-85.312 383.498
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10-11 79.048 383.498
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -164.360
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
239.385 263.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 183.427 151.657
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 11.070
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 44.888 111.869
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-510.170 -838.961
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -580.378 -923.731
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 190.770 213.114
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -144.266 -113.795
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 23.704 -14.549
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.320.885 -2.475.406
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.419.547 2.228.782
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-552.984 -4.088.454
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.889.941 -2.206.507
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.249.936 -1.268.586
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -153.306 -904.790
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 64.077
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -153.306 227.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 182.327
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 436.640 -52.268
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 146.173 10.135
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -435.584 106.257
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.051.878 7.632.470
Alınan Faiz
389.608 710.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22-24 -8.290
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-939.457 -1.834.331
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.700.109 -1.586.220
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
2.333.625
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 -12.898.367 -1.725.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 306.570
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -1.135.367 -167.790
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.724 9.327
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 20.724 9.327
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.177.356 4.923.573
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.177.356 4.923.573
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 22.616.050 19.245.727
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 17.438.694 24.169.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 7.986.337 11.290.606 2.824.759 4.573.680
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.126 629 57.164 -22.196
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 37.001 786 -7.452 -27.745
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
16 -27.475 63.126
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 -7.400 -157 1.490 5.549
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-7.400 -157 1.490 5.549
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.126 629 57.164 -22.196
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.988.463 11.291.235 2.881.923 4.551.484
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.988.463 11.291.235 2.881.923 4.551.484


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 17.438.694 22.616.050
Ticari Alacaklar
10-37 11.638.311 9.683.152
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.683.788 1.560.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.954.523 8.122.204
Diğer Alacaklar
11 28.087 1.277.953
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.248.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
28.087 29.653
Stoklar
13 5.705.659 5.541.299
Peşin Ödenmiş Giderler
15 156.737 220.814
Diğer Dönen Varlıklar
26 576.966 15.552
ARA TOPLAM
35.544.454 39.354.820
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.544.454 39.354.820
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 43.125.917 30.227.550
Diğer Alacaklar
11 25.388 25.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.388 25.458
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 27.198.967 27.211.707
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 2.463.249 2.743.361
Maddi Duran Varlıklar
18 4.273.364 3.736.321
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 16.007 13.530
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 3.653.853 3.833.218
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
80.756.745 67.791.145
TOPLAM VARLIKLAR
116.301.199 107.145.965
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 80.869 60.145
Ticari Borçlar
10-37 2.997.274 3.126.876
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.464.646 1.395.319
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.532.628 1.731.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 444.159 261.832
Diğer Borçlar
11-37 477.559 40.919
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
73 73
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
477.486 40.846
Ertelenmiş Gelirler
15 244.702 98.529
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 528.590 220.465
Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 192.346 136.388
ARA TOPLAM
4.965.499 3.945.154
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.965.499 3.945.154
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 819.853 673.427
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
819.853 673.427
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.785.352 4.618.581
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 110.515.847 102.527.384
Ödenmiş Sermaye
79.931.250 79.931.250
Sermaye Düzeltme Farkları
21.966.586 21.966.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-62.890 -65.016
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
668.737 668.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.827 -12.654.205
Net Dönem Karı veya Zararı
7.986.337 12.680.032
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
110.515.847 102.527.384
TOPLAM KAYNAKLAR
116.301.199 107.145.965http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/565346


BIST18:051.144
Değişim :  -0,15% |  -1,73
Açılış :  1.150  
Önceki Kapanış :  1.145  
En Yüksek
1.155
En Düşük
1.143
BIST En Aktif Hisseler18:05
MERKO 13,20 115.095.727 % 10,00  
KENT 367,50 3.365.198 % 10,00  
CMBTN 137,60 10.671.228 % 9,99  
SODSN 26,00 1.236.872 % 9,98  
EMNIS 43,90 3.920.709 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7415 7,7444 % 0,30  
Euro 9,0766 9,1121 % 0,62  
Sterlin 9,9422 9,9920 % 0,16  
Frank 8,3922 8,4428 % 0,74  
Riyal 2,0586 2,0689 % 0,54  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.906 1.906 20,17  
Altın Gr. 475 475 7,92  
Cumhuriyet 3.142 3.190 20,00  
Tam 3.125 3.204 18,91  
Yarım 1.511 1.550 9,15  
Çeyrek 758 775 4,58  
Gümüş.Ons 23,76 23,80 0,54  
Gümüş Gr. 5,95 5,96 0,20  
B. Petrol 40,77 40,77 -1,53