***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 19:40***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 38.823.644 15.504.385 31.846.570 9.731.702
Satışların Maliyeti
28 -22.998.348 -7.794.685 -22.521.042 -6.690.284
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.825.296 7.709.700 9.325.528 3.041.418
BRÜT KAR (ZARAR)
15.825.296 7.709.700 9.325.528 3.041.418
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -2.047.272 -766.762 -3.620.273 -736.666
Pazarlama Giderleri
29-30 -424.082 -149.321 -370.122 -161.592
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 17.961.114 9.889.553 10.166.305 2.687.254
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -13.566.500 -7.037.457 -9.523.636 -1.903.866
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.748.556 9.645.713 5.977.802 2.926.548
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 267.601 230.112 45.811 7.145
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -15.806.205 8.141 -495.202 -13.044
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 3.608.492 3.199.536 3.941.773 1.701.041
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.818.444 13.083.502 9.470.184 4.621.690
Finansman Gelirleri
33 3.517.549 3.517.549 0 0
Finansman Giderleri
33 -1.101.219 -1.080.303 -13.813 -3.711
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.234.774 15.520.748 9.456.371 4.617.979
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -3.441.084 -3.327.232 -1.214.197 -606.132
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.989.875 -2.988.700 -1.227.368 -522.916
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.548.791 -338.532 13.171 -83.216
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.793.690 12.193.516 8.242.174 4.011.847
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.793.690 12.193.516 8.242.174 4.011.847
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
36 4.793.690 12.193.516 8.242.174 4.011.847
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -31.225 -47.428 668.737 25.827 13.351.111 115.864.858 115.864.858
Transferler
27 27 13.351.111 -13.351.111
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -226.140 -5.853 8.242.174 8.010.181 8.010.181
Dönem Karı (Zararı)
8.242.174 8.242.174 8.242.174
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-226.140 -5.853 -231.993 -231.993
Dönem Sonu Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -257.365 -53.281 668.737 13.376.938 8.242.174 123.875.039 123.875.039
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -214.786 -16.386 1.935.408 8.113.704 12.699.247 124.415.023 124.415.023
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
27 -39.111.691 -39.111.691 -39.111.691
Transferler
27 12.699.247 12.699.247 12.699.247
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
62.559 -11.494 4.793.690 4.844.755 4.844.755
Dönem Karı (Zararı)
4.793.690 4.793.690 4.793.690
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
62.559 -11.494 51.065 51.065
Dönem Sonu Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -152.227 -27.880 1.935.408 -18.298.740 4.793.690 90.148.087 90.148.087


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.697.096 779.309
Dönem Karı (Zararı)
4.793.690 8.242.174
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.793.690 8.242.174
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.903.599 -2.346.157
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 920.438 900.733
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
704.955 5.197
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 704.955 5.197
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
288.414 215.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 250.394 180.642
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -34.328 3.133
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 72.348 31.274
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.381.039 -1.200.799
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -294.624 -1.698.143
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 0 274.466
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 506.358 1.688
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -1.592.773 221.190
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15.538.239
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15.538.239
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-3.608.492 -3.941.773
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-3.608.492 -3.941.773
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 3.441.084 1.214.197
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 461.239
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 0 461.239
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.844.076 -4.709.918
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.545.166 479.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -6.545.166 479.532
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-307.458 -7.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -307.458 -7.952
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -2.898.928 -2.127.584
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -2.573.390 -3.084.855
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
935.013 -109.945
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 935.013 -109.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 1.044.430 184.067
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-212.460 -59.222
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -212.460 -59.222
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 163.271 16.042
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-449.388 -1
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 10.136
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 -459.524 -1
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.853.213 1.186.099
Alınan Faiz
1.381.039 1.423.677
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.537.156 -1.830.467
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.123.559 -18.199.004
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 21.913 -14.803.675
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.827.385 -60.280
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 1.827.385 -60.280
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.872.314 -3.335.049
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -2.872.314 -3.335.049
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 -100.543
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.573.537 -17.419.695
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.573.537 -17.419.695
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.086.597 20.109.495
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.660.134 2.689.800


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 4.793.690 12.193.516 8.242.174 4.011.847
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
51.065 60.121 -231.993 -461.145
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
80.204 107.555 -282.675 -455.921
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-11.494 -23.772 -5.853 -96.408
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-11.494 -23.772 -5.853 -96.408
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.645 -23.662 56.535 91.184
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-17.645 -23.662 56.535 91.184
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.065 60.121 -231.993 -461.145
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.844.755 12.253.637 8.010.181 3.550.702
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.844.755 12.253.637 8.010.181 3.550.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 8.660.134 1.086.597
Finansal Yatırımlar
7 32.247 54.160
Ticari Alacaklar
10 18.660.690 12.820.479
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13789 1.636.217 242.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 17.024.473 12.577.952
Diğer Alacaklar
11 67.255 38.918
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13820 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 67.255 38.918
Stoklar
13 12.075.787 9.176.859
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.967.584 396.475
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.967.584 396.475
Diğer Dönen Varlıklar
26 57.854 67.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 57.854 67.990
ARA TOPLAM
42.521.551 23.641.478
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
42.521.551 23.641.478
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6.128.700 58.326.480
Diğer Finansal Yatırımlar
7 6.128.700 58.326.480
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
10 0 0
Ticari Alacaklar
13789 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 308.234 29.113
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13820 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 308.234 29.113
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 33.477.225 34.010.332
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 2.930.984 3.041.083
Maddi Duran Varlıklar
8.336.661 8.004.507
Arazi ve Arsalar
18 394.518 421.160
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
18 1.182.595 1.222.449
Binalar
18 854.241 879.518
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 4.454.699 1.951.214
Taşıtlar
18 577.996 1.320.306
Mobilya ve Demirbaşlar
18 442.909 525.368
Yapılmakta Olan Yatırımlar
18 429.703 1.684.492
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.591 7.612
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 10.591 7.612
Peşin Ödenmiş Giderler
15 41.766 39.485
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 41.766 39.485
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 7.758.682 4.090.057
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
58.992.843 107.548.669
TOPLAM VARLIKLAR
101.514.394 131.190.147
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 3.992.573 3.057.560
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13789 469.360 29.240
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 3.523.213 3.028.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.636.737 592.307
Diğer Borçlar
11 831.712 964.172
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13820 73 73
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 831.639 964.099
Ertelenmiş Gelirler
15 275.301 112.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 275.301 112.030
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 2.964.435 511.716
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 253.742 215.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 157.191 84.843
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 96.551 130.879
ARA TOPLAM
9.954.500 5.453.507
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.954.500 5.453.507
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
11 0 80.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13820 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 80.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 1.411.807 1.241.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 1.411.807 1.241.617
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.411.807 1.321.617
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.366.307 6.775.124
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 90.148.087 124.415.023
Ödenmiş Sermaye
27 79.931.250 79.931.250
Sermaye Düzeltme Farkları
27 21.966.586 21.966.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -180.107 -231.172
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 -180.107 -231.172
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 1.935.408 1.935.408
Yasal Yedekler
27 1.935.408 1.935.408
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -18.298.740 8.113.704
Net Dönem Karı veya Zararı
27 4.793.690 12.699.247
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
90.148.087 124.415.023
TOPLAM KAYNAKLAR
101.514.394 131.190.147http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716575


BIST
18:051.121
Değişim :  -0,27% |  -3,00
Açılış :  1.125  
Önceki Kapanış :  1.124  
En Yüksek
1.131
En Düşük
1.116
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISBIR 3.137,20 10.218.540 % 10,00  
YBTAS 20.694,60 1.879.930 % 10,00  
EMNIS 33,00 2.694.838 % 10,00  
DURDO 20,46 8.884.804 % 10,00  
JANTS 217,80 11.124.244 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7757 7,7795 % 1,58  
Euro 9,0577 9,0724 % 1,85  
Sterlin 9,9580 10,0079 % 2,32  
Frank 8,3792 8,4297 % 2,02  
Riyal 2,0673 2,0777 % 1,55  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.875 1.875 13,04  
Altın Gr. 469 469 10,79  
Cumhuriyet 3.110 3.157 52,00  
Tam 3.097 3.175 54,36  
Yarım 1.497 1.536 26,30  
Çeyrek 751 768 13,15  
Gümüş.Ons 23,37 23,41 0,50  
Gümüş Gr. 5,85 5,86 0,21  
B. Petrol 42,81 42,81 0,40