***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 20:02


5.068
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33 5.913.389 14.090.943
Finansman Gelirleri
33 4.072.242 0
Finansman Giderleri
33 -1.893.953 -26.337
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.091.678 14.064.606
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 298.226 -1.365.360
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-996.999 -1.739.507
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.295.225 374.147
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.389.904 12.699.246
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.389.904 12.699.246
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.389.904 12.699.246
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -31.225 -47.428 668.737 25.827 13.351.111 115.864.858 115.864.858
Transferler
27 12.084.440 -13.351.111 -1.266.671 -1.266.671
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-183.561 31.042 12.699.247 12.546.727 12.546.727
Dönem Karı (Zararı)
27 12.699.247 12.699.247
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-183.561 31.042 -152.519 -152.519
Kar Payları
1.266.671 -3.996.562 -2.729.891 -2.729.891
Dönem Sonu Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -214.786 -16.386 1.935.408 8.113.705 12.699.246 124.415.023 124.415.023
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -214.786 -16.386 1.935.408 8.113.705 12.699.246 124.415.023 124.415.023
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
27 -39.112.539 -39.112.539 -39.112.539
Transferler
27 12.699.247 -12.699.247
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-227 -19.483 8.389.904 8.370.194 8.370.194
Dönem Karı (Zararı)
27 8.389.904 8.389.904 8.389.904
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-227 -19.483 -19.710 -19.710
Dönem Sonu Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -215.013 -35.869 1.935.408 -18.299.588 8.389.904 93.672.678 93.672.678


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.125.783 674.862
Dönem Karı (Zararı)
8.389.904 12.699.246
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.389.904 12.699.246
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.131.043 -4.936.290
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 1.385.106 1.149.732
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.369.778 14.865
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
43749 1.369.778 14.865
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
276.708 241.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 173.753 194.808
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 35.838 10.026
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 67.117 36.811
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.037.722 -2.066.598
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -504.909 -592.292
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 147.194 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 853.205 464.043
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -1.533.212 -1.938.349
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16.741.971 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16.741.971 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-4.894.087 -5.585.068
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-4.894.087 -5.585.068
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -298.226 1.365.360
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-412.485 -56.226
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -412.485 -56.226
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.924.171 -2.839.122
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.049.220 1.310.424
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
43749 -2.096.867 1.624.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
43749 -1.952.353 -314.461
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.547.642 599
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
43749 -4.547.642 599
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -363.860 -4.510.412
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 204.258 -83.824
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.705.287 -265.506
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
43749 489.253 -1.516.405
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
43749 1.216.034 1.250.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 591.803 74.574
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -393.261 742.852
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
43749 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
43749 -393.261 742.852
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 301.773 -39.839
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-373.309 -67.990
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-373.309 -67.990
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.596.776 4.923.834
Ödenen Temettüler
0 -3.996.562
Alınan Faiz
1.037.722 2.066.598
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.508.715 -2.319.008
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-54.929.831 -19.697.760
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 8.332 -15.107.846
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
702.496 497.168
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 702.496 497.168
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-54.694.371 -5.087.082
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -54.694.371 -5.087.082
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 -100.543 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 -845.745 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.351.820 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.351.820 0
Kredilerden Nakit Girişleri
8 47.351.820 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.547.772 -19.022.898
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.547.772 -19.022.898
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.086.597 20.109.495
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.634.369 1.086.597


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 8.389.904 12.699.246
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.710 -152.519
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-291 -235.335
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-19.483 31.042
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-19.483 31.042
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
64 51.774
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
64 51.774
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.710 -152.519
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.370.194 12.546.727
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
8.370.194 12.546.727


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 7.634.369 1.086.597
Finansal Yatırımlar
7 45.828 54.160
Ticari Alacaklar
10 15.499.921 12.820.479
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13789 2.339.394 242.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 13.160.527 12.577.952
Diğer Alacaklar
11 4.586.560 38.918
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13820 574.515 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.012.045 38.918
Stoklar
13 9.540.719 9.176.859
Peşin Ödenmiş Giderler
169.990 396.475
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 169.990 396.475
Diğer Dönen Varlıklar
0 67.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 0 67.990
ARA TOPLAM
37.477.387 23.641.478
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.477.387 23.641.478
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.752.488 58.326.480
Diğer Finansal Yatırımlar
7 5.752.488 58.326.480
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13789 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 29.113 29.113
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13820 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 29.113 29.113
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 34.753.938 34.010.332
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 2.863.332 3.041.083
Maddi Duran Varlıklar
18 13.200.803 8.004.507
Arazi ve Arsalar
18 394.518 421.160
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
18 1.158.981 1.222.449
Binalar
18 829.606 879.518
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 8.455.291 1.951.214
Taşıtlar
18 542.108 1.320.306
Mobilya ve Demirbaşlar
18 416.816 525.368
Yapılmakta Olan Yatırımlar
18 1.403.483 1.684.492
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 48.108.864 7.612
Diğer Haklar
19 48.108.864 7.612
Peşin Ödenmiş Giderler
15 61.712 39.485
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 61.712 39.485
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 7.522.870 4.090.057
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
112.293.120 107.548.669
TOPLAM VARLIKLAR
149.770.507 131.190.147
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.047.805 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 9.047.805 0
Ticari Borçlar
10 4.762.847 3.057.560
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13789 518.493 29.240
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 4.244.354 3.028.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.184.110 592.307
Diğer Borçlar
11 650.911 964.172
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13820 0 73
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 650.911 964.099
Ertelenmiş Gelirler
413.803 112.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 413.803 112.030
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 511.716
Kısa Vadeli Karşılıklar
318.677 215.722
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 318.677 215.722
ARA TOPLAM
16.378.153 5.453.507
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.378.153 5.453.507
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
38.304.015 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 38.304.015 0
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13789 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 80.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13820 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 80.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 1.415.661 1.241.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 1.415.661 1.241.617
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.719.676 1.321.617
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
56.097.829 6.775.124
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
93.672.678 124.415.023
Ödenmiş Sermaye
27 79.931.250 79.931.250
Sermaye Düzeltme Farkları
27 21.966.586 21.966.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-250.882 -231.172
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 -250.882 -231.172
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.935.408 1.935.408
Yasal Yedekler
27 1.935.408 1.935.408
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -18.299.588 8.113.705
Net Dönem Karı veya Zararı
27 8.389.904 12.699.246
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
93.672.678 124.415.023
TOPLAM KAYNAKLAR
149.770.507 131.190.147http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744315


BIST18:051.111
Değişim :  0,36% |  3,95
Açılış :  1.111  
Önceki Kapanış :  1.107  
En Yüksek
1.119
En Düşük
1.097
BIST En Aktif Hisseler18:05
RYSAS 7,15 203.307.988 % 10,00  
KERVN 0,44 1.778.241 % 10,00  
TACTR 8,36 1.094.516 % 10,00  
CRFSA 12,32 4.602.678 % 10,00  
EUKYO 2,31 11.485.094 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4889 7,4944 % 0,14  
Euro 8,8721 8,8816 % -0,07  
Sterlin 9,6259 9,6741 % 0,44  
Frank 8,2152 8,2647 % 0,13  
Riyal 1,9911 2,0011 % 0,11  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.952 1.953 -3,98  
Altın Gr. 471 471 -0,01  
Cumhuriyet 3.115 3.163 -10,00  
Tam 3.102 3.179 -8,67  
Yarım 1.499 1.538 -4,20  
Çeyrek 752 769 -2,10  
Gümüş.Ons 27,09 27,12 0,00  
Gümüş Gr. 6,53 6,55 0,01  
B. Petrol 40,65 40,65 1,04