***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 18:10***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 28.638.787 23.319.259 15.543.865 12.385.117
Satışların Maliyeti
28 -21.112.007 -15.203.663 -11.424.384 -7.736.395
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.526.780 8.115.596 4.119.481 4.648.722
BRÜT KAR (ZARAR)
7.526.780 8.115.596 4.119.481 4.648.722
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -1.858.896 -1.280.510 -936.167 -693.252
Pazarlama Giderleri
29-30 -417.421 -274.761 -174.204 -135.769
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 13.226.321 8.071.561 4.534.330 4.516.781
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -18.952.175 -6.529.043 -6.886.499 -4.584.343
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-475.391 8.102.843 656.941 3.752.139
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 6.597.199 37.489 -1.661.510 37.489
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -10.468.115 -15.814.346 -1.359.633 -15.814.346
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 7.430.615 408.956 4.567.102 -777.231
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.084.308 -7.265.058 2.202.900 -12.801.949
Finansman Gelirleri
33 721.255 0 290.737 0
Finansman Giderleri
33 -1.079.810 -20.916 -602.322 -11.820
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.725.753 -7.285.974 1.891.315 -12.813.769
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 14.506.069 -113.852 14.191.092 627.381
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -2.001.175 -1.143.438
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14.506.069 1.887.323 14.191.092 1.770.819
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.231.822 -7.399.826 16.082.407 -12.186.388
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.231.822 -7.399.826 16.082.407 -12.186.388
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.231.822 -7.399.826 16.082.407 -12.186.388
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.110.198 3.258.408
Dönem Karı (Zararı)
17.231.822 -7.399.826
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.231.822 -7.399.826
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.677.631 16.595.465
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 3.343.400 634.923
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-322.869 926.428
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 -322.869 926.428
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
190.531 247.393
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 197.174 159.836
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -89.068 4.062
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 82.425 83.495
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
599.978 -694.667
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
832.503
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -113.417 -80.188
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 376.576 287.641
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -495.684 -902.120
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9.354.325 15.776.492
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9.354.325 15.776.492
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-7.430.615 -408.956
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-7.430.615 -408.956
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -14.506.069 113.852
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 93.688 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 93.688 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
155.985 -5.114.806
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.988.490 -3.795.333
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
43749 1.690.620 -981.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
43749 3.297.870 -2.813.382
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 357.151 -141.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
43749 357.151 -141.983
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -629.607 -633.268
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -3.934.281 131.878
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.188.676 -123.622
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
43749 -167.085 390.734
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
43749 -2.021.591 -514.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -463.549 -47.882
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.269.904 -322.604
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
43749 2.269.904 -322.604
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -229.465 191.318
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -13.982 -373.310
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -13.982 67.990
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 0 -441.300
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.710.176 4.080.833
Alınan Faiz
-599.978 694.667
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -1.517.092
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.525.232 -701.625
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 -9.031 17.940
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-74.557 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 -74.557 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.515.783 -656.262
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -4.515.783 -656.262
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 -63.303
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.199.844
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 11.741.942 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -10.353.758
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 -9.114.201
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-631.282 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-631.282 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -631.282 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.046.316 2.556.783
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.046.316 2.556.783
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.634.369 1.086.597
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.588.053 3.643.380


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.588.053 7.634.369
Finansal Yatırımlar
7 54.859 45.828
Ticari Alacaklar
10 10.834.300 15.499.921
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 648.774 2.339.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 10.185.526 13.160.527
Diğer Alacaklar
11 4.258.522 4.586.560
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 114.000 574.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.144.522 4.012.045
Stoklar
13 10.170.326 9.540.719
Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.088.768 169.990
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.088.768 169.990
Diğer Dönen Varlıklar
26 13.982 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 13.982 0
ARA TOPLAM
31.008.810 37.477.387
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.008.810 37.477.387
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 6.751.921 5.752.488
Diğer Finansal Yatırımlar
7 6.751.921 5.752.488
Ticari Alacaklar
10 0 29.113
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 29.113
Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 51.298.754 34.753.938
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 3.921.561 2.863.332
Maddi Duran Varlıklar
16.889.276 13.200.803
Arazi ve Arsalar
18 394.518 394.518
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.106.534 1.158.981
Binalar
1.647.504 829.606
Tesis, Makine ve Cihazlar
12.671.113 8.455.292
Taşıtlar
460.259 542.108
Mobilya ve Demirbaşlar
477.163 416.817
Yapılmakta Olan Yatırımlar
132.185 1.403.481
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 45.715.257 48.108.864
Diğer Haklar
19 45.715.257 48.108.864
Peşin Ödenmiş Giderler
15 77.215 61.712
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 77.215 61.712
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 22.030.409 7.522.870
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
146.684.393 112.293.120
TOPLAM VARLIKLAR
177.693.203 149.770.507
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 9.513.861 9.047.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 9.513.861 9.047.805
Ticari Borçlar
10 2.574.170 4.762.847
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 351.408 518.493
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.222.762 4.244.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 720.561 1.184.110
Diğer Borçlar
11 2.920.815 650.911
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 2.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 920.815 650.911
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 184.338 413.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 184.338 413.803
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 312.034 318.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 234.385 151.960
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 77.649 166.717
ARA TOPLAM
16.225.779 16.378.153
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.225.779 16.378.153
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 37.206.677 38.304.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 37.206.677 38.304.015
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 1.619.516 1.415.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 1.619.516 1.415.661
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.826.193 39.719.676
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
55.051.972 56.097.829
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 122.641.231 93.672.678
Ödenmiş Sermaye
27 79.931.250 79.931.250
Sermaye Düzeltme Farkları
27 21.966.586 21.966.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 11.485.849 -250.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 1.935.408 1.935.408
Yasal Yedekler
27 1.935.408 1.935.408
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -9.909.684 -18.299.588
Net Dönem Karı veya Zararı
27 17.231.822 8.389.904
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
122.641.231 93.672.678
TOPLAM KAYNAKLAR
177.693.203 149.770.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -214.786 -16.386 1.935.408 8.113.705 12.699.247 124.415.024 0 124.415.024
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-39.291.640 -39.291.640 0 -39.291.640
Transferler
12.699.247 -12.699.247 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.334 12.278 -7.399.826 -7.408.882 0 -7.408.882
Dönem Karı (Zararı)
-7.399.826 -7.399.826 0 -7.399.826
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.334 12.278 -9.056 -9.056
Dönem Sonu Bakiyeler
79.931.250 21.966.586 -236.120 -4.108 1.935.408 -18.478.688 -7.399.826 77.714.502 0 77.714.502
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.931.250 21.966.586 -215.013 -35.869 1.935.408 -18.299.588 8.389.904 93.672.678 0 93.672.678
Transferler
8.389.904 -8.389.904 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.211 11.741.942 17.231.822 28.968.553 0 28.968.553
Dönem Karı (Zararı)
17.231.822 4.786.562 0 4.786.562
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.211 11.741.942 -57.166 0 -57.166
Dönem Sonu Bakiyeler
79.931.250 21.966.586 -220.224 11.706.073 1.935.408 -9.909.684 17.231.822 122.641.231 0 122.641.231


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 17.231.822 -7.399.826 16.082.407 -12.186.388
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.736.731 -9.056 11.885.610 48.110
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.681 -27.351 63.240 44.769
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
11.741.942 12.278 11.836.283 13.190
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
11.741.942 12.278 11.836.283 13.190
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.470 6.017 -13.913 -9.849
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.470 6.017 -13.913 -9.849
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.736.731 -9.056 11.885.610 48.110
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.968.553 -7.408.882 27.968.017 -12.138.278
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
28.968.553 -7.408.882 27.968.017 -12.138.278http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781814


BIST
18:051.124
Değişim :  0,41% |  4,61
Açılış :  1.129  
Önceki Kapanış :  1.120  
En Yüksek
1.135
En Düşük
1.124
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISBIR 2.852,00 3.192.890 % 10,00  
YBTAS 18.813,30 1.900.717 % 10,00  
MERKO 9,02 48.810.511 % 10,00  
CEMTS 14,96 245.603.747 % 10,00  
ATSYH 2,75 1.729.279 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6561 7,6604 % 0,46  
Euro 8,9002 8,9266 % 0,26  
Sterlin 9,7452 9,7941 % 0,59  
Frank 8,2234 8,2730 % 0,36  
Riyal 2,0386 2,0488 % 0,58  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.861 -6,79  
Altın Gr. 459 459 0,89  
Cumhuriyet 3.052 3.098 8,00  
Tam 3.036 3.112 9,33  
Yarım 1.467 1.505 4,51  
Çeyrek 736 753 2,26  
Gümüş.Ons 22,88 22,91 -0,25  
Gümüş Gr. 5,64 5,65 -0,03  
B. Petrol 41,84 41,84 -0,10