***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2017 20:16


3.051.254 4.306.260 199.339 1.976.951
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 38.666 148.515 6.417 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -482.158 0 -418 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 2.240.732 1.606.143 595.192 937.294
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.848.494 6.060.918 800.530 2.914.245
Finansman Gelirleri
33 0 0 0 0
Finansman Giderleri
33 -10.102 -16.927 -6.076 -12.320
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.838.392 6.043.991 794.454 2.901.925
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -882.412 -46.036 -377.698
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -704.452 -718.991 -64.478 -424.326
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 96.387 -163.421 18.442 46.628
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.230.327 5.161.579 748.418 2.524.227
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.230.327 5.161.579 748.418 2.524.227
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.230.327 5.161.579 748.418 2.524.227
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -65.016 0 668.737 -12.654.205 12.680.032 102.527.384 0 102.527.384
Transferler
27 12.680.032 -12.680.032 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 5.161.579 5.106.540 5.106.540
Dönem Karı (Zararı)
27 -55.039 5.161.579 5.161.579 0 5.161.579
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -55.039 -55.039 0 -55.039
Dönem Sonu Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -12.055 0 668.737 25.827 5.161.579 107.633.924 0 107.633.924
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -31.225 -47.428 668.737 25.827 13.351.111 115.864.858 115.864.858
Transferler
27 13.351.111 -13.351.111 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 138.597 90.555 4.230.327 4.459.479 0 4.459.479
Dönem Karı (Zararı)
27 4.230.327 4.230.327 0 4.230.327
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 138.597 90.555 229.152 0 229.152
Dönem Sonu Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 107.372 43.127 668.737 13.376.938 4.230.327 120.324.337 0 120.324.337


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-786.595 5.125.254
Dönem Karı (Zararı)
4.230.327 5.161.579
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-871.335 -508.021
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 632.521 835.614
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10,11 -53.502 79.048
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 -53.502 79.048
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
477.635 254.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 417.528 174.216
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 11.070
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 60.107 69.025
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-756.561 -804.748
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.086.269 -684.867
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
159.224 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 17.118 19.433
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 153.366 -139.314
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.240.732 -1.606.143
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-2.240.732 -1.606.143
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 608.065 882.412
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
461.239 -148.515
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 461.239 -148.515
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.360.817 -1.596
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 764.073 -2.732.210
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 737.885 -87.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 26.188 -2.644.843
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 9.722 1.250.325
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 0 1.248.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 9.722 2.025
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -2.899.970 1.123.641
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -8.387 39.972
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -981.026 277.290
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -1.191.411 97.391
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 210.385 179.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 46.209 111.616
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -211.238 137.607
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -211.238 137.607
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 25.784 176.672
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -105.984 -386.509
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -105.982 -162.025
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 -2 -224.484
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.825 4.651.962
Alınan Faiz
927.045 684.867
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.711.815 -211.575
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.704.553 -8.412.361
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 -7.095.046 -7.345.735
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 -60.280 64.429
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-60.280 64.429
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -1.549.227 -1.131.055
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 16.230
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 16.230
Kredilerden Nakit Girişleri
8 0 16.230
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.491.148 -3.270.877
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.491.148 -3.270.877
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.109.495 22.616.050
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.618.347 19.345.173


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 4.230.327 5.161.579 748.418 2.524.227
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
229.152 -55.039 205.981 -44.940
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
173.246 44.453 154.531 5.562
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
90.555 -90.601 82.356 -49.390
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
90.555 -90.601 82.356 -49.390
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-34.649 -8.891 -30.906 -1.112
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-34.649 -8.891 -30.906 -1.112
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
229.152 -55.039 205.981 -44.940
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.459.479 5.106.540 954.399 2.479.287
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.459.479 5.106.540 954.399 2.479.287


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 10.618.347 20.109.495
Finansal Yatırımlar
7 41.764 32.472
Ticari Alacaklar
13.281.831 14.145.768
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 1.129.527 1.867.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 12.152.304 12.278.356
Diğer Alacaklar
29.795 40.114
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 29.795 40.114
Stoklar
13 7.566.417 4.666.447
Peşin Ödenmiş Giderler
360.523 352.136
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 360.523 352.136
Diğer Dönen Varlıklar
105.982 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 105.982 0
ARA TOPLAM
32.004.659 39.346.432
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.004.659 39.346.432
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
50.326.076 43.240.322
Diğer Finansal Yatırımlar
7 50.326.076 43.240.322
Diğer Alacaklar
29.113 28.516
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 29.113 28.516
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 30.725.509 28.394.222
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 2.375.013 2.539.566
Maddi Duran Varlıklar
18 5.688.570 4.995.158
Arazi ve Arsalar
18 421.160 421.160
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
18 1.097.834 1.145.307
Binalar
18 529.087 582.235
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 1.031.771 743.165
Taşıtlar
18 814.581 1.352.276
Mobilya ve Demirbaşlar
18 533.505 574.895
Yapılmakta Olan Yatırımlar
18 1.260.632 176.120
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 8.960 22.070
Diğer Haklar
19 8.960 22.070
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 3.725.874 3.664.136
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
92.879.115 82.883.990
TOPLAM VARLIKLAR
124.883.774 122.230.422
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 2.359.158 3.323.066
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 354.234 1.545.645
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.004.924 1.777.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 563.942 517.733
Diğer Borçlar
11 90.082 301.320
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 73 73
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 90.009 301.247
Ertelenmiş Gelirler
177.653 151.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 177.653 151.869
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 49.205 1.091.217
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 228.992 168.885
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 108.139 48.032
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 120.853 120.853
ARA TOPLAM
3.469.032 5.554.090
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.469.032 5.554.090
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
22 1.090.405 811.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 1.090.405 811.474
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.090.405 811.474
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.559.437 6.365.564
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 120.324.337 115.864.858
Ödenmiş Sermaye
27 79.931.250 79.931.250
Sermaye Düzeltme Farkları
27 21.966.586 21.966.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 150.499 -78.653
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 150.499 -78.653
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 668.737 668.737
Yasal Yedekler
27 668.737 668.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 13.376.938 25.827
Net Dönem Karı veya Zararı
27 4.230.327 13.351.111
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
120.324.337 115.864.858
TOPLAM KAYNAKLAR
124.883.774 122.230.422http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/624224


BIST17:591.112
Değişim :  0,12% |  1,30
Açılış :  1.113  
Önceki Kapanış :  1.111  
En Yüksek
1.116
En Düşük
1.110
BIST En Aktif Hisseler17:59
CRFSA 16,39 222.307.219 % 10,00  
ISATR 307.986,80 307.987 % 10,00  
ISBIR 1.771,00 1.194.511 % 10,00  
SELGD 3,63 2.646.051 % 10,00  
COSMO 6,05 1.480.798 % 10,00  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 7,5593 7,5616 % 0,20  
Euro 8,9283 8,9900 % 0,40  
Sterlin 9,7585 9,8074 % -0,02  
Frank 8,2838 8,3337 % 0,13  
Riyal 2,0143 2,0244 % 0,43  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.950 1.950 5,75  
Altın Gr. 475 475 3,75  
Cumhuriyet 3.153 3.200 22,00  
Tam 3.142 3.220 23,68  
Yarım 1.519 1.558 11,45  
Çeyrek 762 779 5,73  
Gümüş.Ons 26,74 26,78 -0,25  
Gümüş Gr. 6,54 6,55 -0,02  
B. Petrol 42,98 42,98 -0,33