***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.05.2017 19:37***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SNPAM

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 15.05.2017
Genel Kurul Tarihi 13.06.2017
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.06.2017
Ülke Türkiye
Şehir BURSA
İlçe OSMANGAZİ
Adres Yeni Yalova Yolu 9. Km. Sönmez Holding Tesisleri Osmangazi/BURSA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2016 Yılına Ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2016 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması
5 - 2016 Yılına Ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
6 - 2016 yılı Finansal Tablolarına göre oluşan dönem karının kullanım şeklinin belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,
9 - Yönetim Kurulu Üye Sayısının Tespiti, Bağımsız nitelikteki Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkı tespiti,
11 - 2016 Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışların görüşülmesi,
12 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2016 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna izin verilmesi, ayrıca söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15 - 15. Dilek ve Temenniler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 SNPAM-Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2 SNPAM-Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 13 Haziran 2017 tarihinde Salı günü saat 10:30 'da, Sönmez Endüstri Holding A.Ş. Yeni Yalova Yolu 9. Km Bursa adresinde yapılacaktır.
Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Listesi'nde yer alan pay sahiplerimiz, Kimlik göstererek katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Yeni Yalova Yolu 9. Km Osmangazi Bursa adresindeki Şirket merkezimizden veya Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.sonmezpamuklu.com.tr) temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde (‘Tebliğ') öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, MKK düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden ("EGKS") vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527.maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerinin en geç toplantı gününden bir gün önce saat 21.00'e kadar güvenli elektronik imzaları ile EGKS'ye girerek toplantıya elektronik ortamda katılmaya ilişkin seçeneği işaretlemesi ve toplantı günü toplantı saatinden 1 saat öncesinden 5 dakika kalaya kadar güvenli elektronik imzaları ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına İlişkin Teklifi, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.sonmezpamuklu.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) sayın pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın pay sahiplerimize duyurulur.
Saygılarımızla,
SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/607508


BIST
13:10116.459
Değişim :  0,99% |  1.144,17
Açılış :  115.844  
Önceki Kapanış :  115.315  
En Yüksek
116.807
En Düşük
115.746
BIST En Aktif Hisseler
MRGYO 2,20 78.981.612 % 10,00  
KENT 621,60 3.071.391 % 10,00  
NIBAS 11,57 9.490.518 % 9,98  
CMBTN 72,80 17.036.454 % 9,97  
ULUUN 10,27 53.493.066 % 9,96  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5534 8,5963 % 0,42  
Frank 7,2369 7,2805 % 0,34  
Riyal 1,8221 1,8312 % 0,09  
Alış Satış %  
Altın Gr. 390 390 0,53  
Cumhuriyet 2.529 2.549 2,30  
Tam 2.604 2.616 2,30  
Yarım 1.265 1.279 1,10  
Çeyrek 632 641 0,60  
Gümüş Gr. 3,95 3,96 -0,02