***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 22:26
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
360.000.000 -156.558.499 -9.022.805 220.000 -1.245.254.004 -361.491.971 -1.412.107.279 -118.560.612 -1.530.667.891
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 736.344 736.344 -90.302 646.042
Transferler
0 0 0 40.000 -360.795.627 360.755.627 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -2.593.385 0 0 -170.327.908 -172.921.293 -15.227.177 -188.148.470
Dönem Sonu Bakiyeler
360.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -156.558.499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.616.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 -1.606.049.631 -170.327.908 0 -1.584.292.228 -133.878.091 -1.718.170.319
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
360.000.000 0 -438.284.421 -15.317.761 260.000 -1.539.724.663 -389.843.353 -2.022.910.198 -162.418.348 -2.185.328.546
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 736.344 -347.354 388.990 -30.286 358.704
Transferler
0 0 0 0 0 -390.190.707 390.190.707 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -4.191.771 0 0 109.987.644 105.795.873 206.394 106.002.267
Sermaye Arttırımı
251.928.571 0 0 0 0 2.330.347.068 0 2.582.275.639 0 2.582.275.639
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 -164.539.808 -322.674 0 292.389 0 -164.570.094 163.169.094 -1.401.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 -199.789.445 0 0 0 0 0 -199.789.445 0 -199.789.445
Dönem Sonu Bakiyeler
611.928.571 0 0 0 0 -199.789.445 0 0 -602.824.229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.832.206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 401.460.431 109.987.644 0 301.190.765 926.854 302.117.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.530.219 104.503.678
Dönem Karı (Zararı)
110.222.185 -185.543.571
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
110.769.299 -189.320.472
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-547.114 3.776.901
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-47.831.537 254.978.579
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 96.409.473 78.420.843
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.462.226 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.462.226 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.954.988 14.725.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 13.247.326 11.309.517
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 4.704.464 3.385.521
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.198 30.608
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
162.061.715 159.544.492
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -12.047.115 -543.329
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 174.108.830 160.087.821
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -329.310.212 703.631
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
590.273 1.583.967
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 590.273 1.583.967
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.495.780 43.233.914
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
136.638.302 -69.753.458
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
55.316.294 29.466.165
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
81.322.008 -99.219.623
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.272.729 -1.285.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
21.272.729 -1.285.632
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-91.249.519 -188.292.913
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-33.681.926 3.137.850
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.141.323 260.599.749
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-237.135.800 23.668.225
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
215.994.477 236.931.524
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.334.043 38.828.318
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-22.334.043 38.828.318
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
51.894.868 112.668.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -9.458.547 -6.099.795
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
7-14 -2.032.398 -725.804
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-873.704 -1.339.645
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-173.397.546 -175.528.704
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
851.876 -79.655
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
851.876 -79.655
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-186.044.537 -175.992.378
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -181.911.470 -173.394.934
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -4.133.067 -2.597.444
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
23 12.047.115 543.329
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-252.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
456.542.591 56.876.780
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.582.275.639 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.582.275.639 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-199.789.445 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-199.789.445 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.401.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.102.962.228 103.327.375
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.102.962.228 103.327.375
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-556.258.523 68.899.140
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -47.792.075 -15.025.941
Ödenen Faiz
-217.529.777 -100.323.794
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
322.675.264 -14.148.246
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
322.675.264 -14.148.246
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
92.091.962 60.831.032
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
414.767.226 46.682.786


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 414.767.226 92.091.962
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
7 130.817.211 267.634.215
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 31.556.186 86.872.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
99.261.025 180.761.735
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
8 7.413.221 36.899.176
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 3.285.170 32.148.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.128.051 4.750.231
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
9 723.034.415 636.247.122
Peşin Ödenmiş Giderler
51.498.243 8.433.138
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 43.126.556
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.371.687 8.433.138
Diğer Dönen Varlıklar
18 10.352.882 35.297.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 10.352.882 35.297.980
ARA TOPLAM
1.337.883.198 1.076.603.593
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.337.883.198 1.076.603.593
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 8.938.782 5.695.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.938.782 5.695.390
Maddi Duran Varlıklar
11 935.941.000 849.530.114
Tesis, Makine ve Cihazlar
4.797.560 5.781.462
Mobilya ve Demirbaşlar
684.197.041 607.881.891
Özel Maliyetler
246.946.399 235.866.761
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
678.809.604 677.027.576
Şerefiye
13 578.942.596 578.942.596
Diğer Haklar
12 14.191.498 12.409.470
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 85.675.510 85.675.510
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 285.450.476 0
Diğer Duran Varlıklar
10.783 8.599
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10.783 8.599
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.909.150.645 1.532.261.679
TOPLAM VARLIKLAR
3.247.033.843 2.608.865.272
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
256.054.210 1.402.437.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
256.054.210 1.402.437.385
Banka Kredileri
6 256.054.210 1.402.437.385
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
104.405.161 102.412.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 104.405.161 102.412.883
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 104.405.161 102.412.883
Ticari Borçlar
7 2.171.565.140 2.193.083.265
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 220.322.958 457.458.758
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.951.242.182 1.735.624.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 77.338.613 79.106.917
Diğer Borçlar
8 25.854.098 645.718.799
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 25.560.000 610.682.298
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
294.098 35.036.501
Ertelenmiş Gelirler
10 20.349.301 8.665.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 20.349.301 8.665.160
Kısa Vadeli Karşılıklar
49.240.429 43.049.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 15.887.531 12.193.626
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 33.352.898 30.856.336
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
31.895.043 17.698.527
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 31.895.043 17.698.527
ARA TOPLAM
2.736.701.995 4.492.172.898
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.736.701.995 4.492.172.898
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 154.753.488 204.161.039
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 154.753.488 204.161.039
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 154.753.488 204.161.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 45.520.890 40.146.612
Diğer Borçlar
708.907 728.759
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 708.907 728.759
Ertelenmiş Gelirler
10 7.230.944 9.531.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 7.230.944 9.531.906
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 0 47.093.900
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
208.214.229 301.662.216
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.944.916.224 4.793.835.114
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
301.190.765 -2.022.521.208
Ödenmiş Sermaye
19 611.928.571 360.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-199.789.445 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 -602.824.230 -438.284.421
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.832.206 -15.317.761
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.832.206 -15.317.761
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.832.206 -15.317.761
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 260.000 260.000
Yasal Yedekler
19 260.000 260.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
401.460.431 -1.538.988.319
Net Dönem Karı veya Zararı
109.987.644 -390.190.707
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
926.854 -162.448.634
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
302.117.619 -2.184.969.842
TOPLAM KAYNAKLAR
3.247.033.843 2.608.865.272


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 5.453.424.554 4.072.793.936 2.883.912.951 2.167.803.146
Satışların Maliyeti
20 -4.173.354.361 -3.143.203.591 -2.200.909.249 -1.671.684.035
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.280.070.193 929.590.345 683.003.702 496.119.111
BRÜT KAR (ZARAR)
1.280.070.193 929.590.345 683.003.702 496.119.111
Genel Yönetim Giderleri
21 -30.491.614 -34.239.425 -13.182.486 -18.735.556
Pazarlama Giderleri
21 -1.118.581.305 -821.347.063 -582.260.197 -428.510.036
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 35.980.989 49.514.067 4.986.034 41.913.632
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -210.838.550 -147.718.520 -116.305.585 -92.242.589
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-43.860.287 -24.200.596 -23.758.532 -1.455.438
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 13.647.048 703.239 8.403.242 429.015
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -1.075.718 -5.020.759 -454.180 -1.546.011
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-31.288.957 -28.518.116 -15.809.470 -2.572.434
Finansman Giderleri
24 -187.251.956 -160.098.725 -84.783.188 -74.900.277
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-218.540.913 -188.616.841 -100.592.658 -77.472.711
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
329.310.212 -703.631 331.450.931 -3.162.621
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -2.174.677 -1.736.236 -340.414 -1.060.595
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 331.484.889 1.032.605 331.791.345 -2.102.026
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
110.769.299 -189.320.472 230.858.273 -80.635.332
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30 -547.114 3.776.901 -1.382.936 3.397.761
DÖNEM KARI (ZARARI)
110.222.185 -185.543.571 229.475.337 -77.237.571
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
234.541 -15.215.663 -9.588 -6.280.085
Ana Ortaklık Payları
109.987.644 -170.327.908 229.484.925 -70.957.486
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.219.918 -2.604.899 -2.418.230 -431.880
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -5.279.404 -3.256.125 -3.028.588 -539.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.059.486 651.226 610.358 107.970
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 1.059.486 651.226 610.358 107.970
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.219.918 -2.604.899 -2.418.230 -431.880
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
106.002.267 -188.148.470 227.057.107 -77.669.451
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
206.394 -15.227.177 -45.810 -6.351.219
Ana Ortaklık Payları
105.795.873 -172.921.293 227.102.917 -71.318.232http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702272


BIST18:052.042
Değişim :  3,14% |  62,25
Açılış :  1.979  
Önceki Kapanış :  1.980  
En Yüksek
2.044
En Düşük
1.959
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
HLGYO 2,75 167.578.026 % 10,00  
EUHOL 3,74 36.363.084 % 10,00  
SANEL 7,92 47.223.793 % 10,00  
TETMT 507,60 57.799.312 % 9,99  
EMNIS 31,48 3.698.286 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4014 13,4599 % -0,51  
Euro 15,2259 15,2802 % -0,24  
Sterlin 18,2388 18,3303 % -0,53  
Frank 14,6114 14,6994 % -0,56  
Riyal 3,5683 3,5862 % -0,79  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.842 1.842 28,41  
Altın Gr. 795 796 6,07  
Cumhuriyet 5.274 5.354 -1,00  
Tam 5.247 5.380 1,01  
Yarım 2.536 2.602 0,49  
Çeyrek 1.272 1.301 0,24  
Gümüş.Ons 24,15 24,18 0,69  
Gümüş Gr. 10,43 10,44 0,22  
B. Petrol 88,14 88,14 0,63