***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 19:59
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
360.000.000 0 -438.284.421 -15.317.761 -15.317.761 -15.317.761 260.000 -1.538.988.319 -390.190.707 -1.929.179.026 -2.022.521.208 -162.448.634 -2.184.969.842
Transferler
0 0 -390.190.707 390.190.707
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.191.771 0 -4.191.771 0 0 0 0 0 -4.191.771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.987.644 109.987.644 105.795.873 206.394 106.002.267
Dönem Karı (Zararı)
-4.191.771 -4.191.771 -4.191.771 0 109.987.644 109.987.644 105.795.873 206.394 106.002.267
Sermaye Arttırımı
251.928.571 2.330.347.068 2.330.347.068 2.582.275.639 0 2.582.275.639
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 -164.539.809 -322.674 -322.674 -322.674 292.389 292.389 -164.570.094 163.169.094 -1.401.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-199.789.445 0 -199.789.445 -199.789.445
Dönem Sonu Bakiyeler
611.928.571 0 0 0 0 -199.789.445 0 0 -602.824.230 0 0 0 0 0 -19.832.206 0 -19.832.206 0 0 0 0 0 -19.832.206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 401.460.431 109.987.644 511.448.075 301.190.765 926.854 302.117.619
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
611.928.571 -199.789.445 -602.824.229 -11.519.461 -11.519.461 -11.519.461 260.000 397.169.153 66.598.899 463.768.052 261.823.487 1.165.536 262.989.023
Transferler
0 0 66.598.899 -66.598.899
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -428.389 0 -428.389 0 0 0 0 0 -428.389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -121.798.191 -121.798.191 -122.226.580 -264.927 -122.491.507
Dönem Karı (Zararı)
-428.389 -428.389 -428.389 0 -121.798.191 -121.798.191 -122.226.580 -264.927 -122.491.507
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 35.710.601 0 0 0 -35.710.600 -35.710.600 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
9.558.118 0 9.558.118 9.558.118
Dönem Sonu Bakiyeler
611.928.571 0 0 0 0 -190.231.327 0 0 -567.113.629 0 0 0 0 0 -11.947.850 0 -11.947.850 0 0 0 0 0 -11.947.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 428.057.451 -121.798.191 306.259.260 149.155.025 900.609 150.055.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
600.704.905 52.384.915
Dönem Karı (Zararı)
-122.068.291 110.222.185
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-122.068.291 110.769.299
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 -547.114
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
526.167.842 -44.745.407
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 - 12 - 13 294.030.722 96.409.473
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.482.905 4.465.424
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 3.198
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.482.905 4.462.226
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.852.874 15.743.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 18.664.322 13.247.326
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.188.552 2.496.562
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
245.321.136 167.355.747
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -6.689.608 -12.047.115
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 279.003.595 187.251.956
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-26.992.851 -7.849.094
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -33.255.389 -329.310.212
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.701.404 590.273
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.701.404 590.273
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
208.242.743 -1.634.143
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.207.563 136.309.630
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.507.074 55.316.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-52.714.637 80.993.336
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.221.834 23.738.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.221.834 23.738.265
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-225.094.126 -91.249.519
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.825.525 -43.065.105
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
411.376.596 -13.017.074
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.658.968 -237.135.800
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
416.035.564 224.118.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
54.749.333 -1.768.304
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.465.862 -12.582.036
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33.465.862 -12.582.036
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
612.342.294 63.842.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -10.236.284 -9.458.547
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -1.158.033 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-357.162 -2.174.677
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 114.090 175.504
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-172.902.278 -173.145.545
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
104.120 851.877
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
104.120 851.877
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-179.696.006 -186.044.537
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -176.595.585 -181.911.470
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -3.100.421 -4.133.067
Alınan Faiz
24 6.689.608 12.047.115
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-432.266.534 443.435.894
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.582.312.068
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.582.312.068
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -199.789.445
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -199.789.445
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.558.118 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 9.558.118
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-106.395 -1.102.962.228
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -106.395 -1.102.962.228
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 -557.659.523
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -163.202.738 -47.792.075
Ödenen Faiz
-278.515.519 -230.672.903
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.463.907 322.675.264
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.463.907 322.675.264
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
354.087.758 92.091.962
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 349.623.851 414.767.226


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 349.623.851 354.087.758
Ticari Alacaklar
7 120.576.154 69.539.782
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 24.855.536 27.362.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
95.720.618 42.177.172
Diğer Alacaklar
8 7.942.845 3.639.920
Stoklar
9 1.100.038.234 872.461.203
Peşin Ödenmiş Giderler
10 20.501.871 10.467.177
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 20.501.871 10.467.177
Diğer Dönen Varlıklar
19 3.575.347 5.138.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 3.575.347 5.138.881
ARA TOPLAM
1.602.258.302 1.315.334.721
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.602.258.302 1.315.334.721
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 15.293.083 13.380.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 15.293.083 13.380.154
Maddi Duran Varlıklar
12 1.049.999.085 977.595.003
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 3.640.122 4.074.614
Mobilya ve Demirbaşlar
12 763.640.521 698.938.587
Özel Maliyetler
12 282.718.442 274.581.802
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.704.283.909 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
682.103.127 684.705.993
Şerefiye
14 578.942.596 578.942.596
Diğer Haklar
13 17.485.021 20.087.887
Markalar
13 85.675.510 85.675.510
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 305.207.380 270.915.382
Diğer Duran Varlıklar
0 274
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 274
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.756.886.584 1.946.596.806
TOPLAM VARLIKLAR
5.359.144.886 3.261.931.527
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 75.778.962 75.397.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
75.778.962 75.397.282
Banka Kredileri
6 75.778.962 75.397.282
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 627.399.429 101.967.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 627.399.429 101.967.392
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 627.399.429 101.967.392
Ticari Borçlar
7 2.869.854.794 2.484.528.147
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 352.928.244 357.587.212
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.516.926.550 2.126.940.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 143.390.295 88.640.962
Diğer Borçlar
8 700.464 555.874
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 700.464 555.874
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 16.607.710 14.365.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 16.607.710 14.365.832
Kısa Vadeli Karşılıklar
58.643.442 52.303.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 20.317.128 15.007.661
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 38.326.314 37.295.795
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 60.566.219 27.359.064
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 60.566.219 27.359.064
ARA TOPLAM
3.852.941.315 2.845.118.009
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.852.941.315 2.845.118.009
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.308.470.010 106.879.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.308.470.010 106.879.422
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.308.470.010 106.879.422
Diğer Borçlar
8 999.222 885.105
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 999.222 885.105
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.439.984 4.472.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.439.984 4.472.693
Uzun Vadeli Karşılıklar
45.238.721 41.587.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 45.238.721 41.587.275
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.356.147.937 153.824.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.209.089.252 2.998.942.504
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
149.155.025 261.823.487
Ödenmiş Sermaye
20 611.928.571 611.928.571
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -190.231.327 -199.789.445
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-567.113.629 -602.824.230
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -11.947.850 -11.519.461
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -11.947.850 -11.519.461
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -11.947.850 -11.519.461
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 260.000 260.000
Yasal Yedekler
20 260.000 260.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
428.057.451 397.169.153
Net Dönem Karı veya Zararı
-121.798.191 66.598.899
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
900.609 1.165.536
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
150.055.634 262.989.023
TOPLAM KAYNAKLAR
5.359.144.886 3.261.931.527


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 7.515.151.635 5.453.424.554 3.991.750.091 2.883.912.951
Satışların Maliyeti
21 -5.778.474.537 -4.173.354.361 -3.035.799.032 -2.200.909.249
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.736.677.098 1.280.070.193 955.951.059 683.003.702
BRÜT KAR (ZARAR)
1.736.677.098 1.280.070.193 955.951.059 683.003.702
Genel Yönetim Giderleri
22 -48.292.568 -30.491.614 -22.253.386 -13.182.486
Pazarlama Giderleri
22 -1.305.016.929 -1.118.581.305 -675.913.667 -582.260.197
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 30.954.000 35.980.989 15.434.760 4.986.034
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -295.521.473 -210.838.550 -160.275.012 -116.305.585
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
118.800.128 -43.860.287 112.943.754 -23.758.532
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 9.756.602 13.647.048 5.246.753 8.403.242
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -4.767.756 -1.075.718 -3.970.041 -454.180
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
123.788.974 -31.288.957 114.220.466 -15.809.470
Finansman Giderleri
25 -279.112.654 -187.251.956 -148.233.558 -84.783.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-155.323.680 -218.540.913 -34.013.092 -100.592.658
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
33.255.389 329.310.212 9.422.241 331.450.931
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -926.950 -2.174.677 146.654 -340.414
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 34.182.339 331.484.889 9.275.587 331.791.345
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-122.068.291 110.769.299 -24.590.851 230.858.273
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31 0 -547.114 0 -1.382.936
DÖNEM KARI (ZARARI)
-122.068.291 110.222.185 -24.590.851 229.475.337
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-270.100 234.541 -146.062 -9.588
Ana Ortaklık Payları
-121.798.191 109.987.644 -24.444.789 229.484.925
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,19900000 0,26310000 -0,03990000 0,48060000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 -0,00130000 0,00000000 -0,00290000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-423.216 -4.219.918 -2.555.107 -2.418.230
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -532.875 -5.279.404 -3.197.739 -3.028.588
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
109.659 1.059.486 642.632 610.358
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 109.659 1.059.486 642.632 610.358
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-423.216 -4.219.918 -2.555.107 -2.418.230
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-122.491.507 106.002.267 -27.145.958 227.057.107
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-264.927 206.394 -140.889 -45.810
Ana Ortaklık Payları
-122.226.580 105.795.873 -27.005.069 227.102.917http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781422


BIST
18:052.011
Değişim :  -0,15% |  -3,05
Açılış :  2.008  
Önceki Kapanış :  2.014  
En Yüksek
2.021
En Düşük
1.987
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
LINK 33,44 28.283.665 % 10,00  
SANEL 9,58 7.694.445 % 9,99  
KGYO 6,86 27.000.860 % 9,94  
ERCB 50,95 94.413.873 % 9,90  
LIDFA 4,89 73.534.804 % 9,89  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4300 13,4667 % 0,67  
Euro 15,2449 15,2928 % 0,98  
Sterlin 18,1614 18,2525 % 0,31  
Frank 14,6753 14,7637 % 1,21  
Riyal 3,5713 3,5892 % 0,55  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.830 1.831 -7,50  
Altın Gr. 791 791 1,23  
Cumhuriyet 5.267 5.346 2,00  
Tam 5.241 5.374 0,22  
Yarım 2.533 2.600 0,10  
Çeyrek 1.271 1.300 0,06  
Gümüş.Ons 24,22 24,25 -0,22  
Gümüş Gr. 10,47 10,48 -0,03  
B. Petrol 87,71 87,71 -0,67