***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2019 19:33
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
360.000.000 0 -438.284.421 -15.317.761 -15.317.761 -15.317.761 260.000 -1.538.988.319 -390.190.707 -1.929.179.026 -2.022.521.208 -162.448.634 -2.184.969.842
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 -390.190.707 390.190.707 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.519.712 0 -5.519.712 0 0 0 0 0 -5.519.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.537.199 121.537.199 116.017.487 374.288 116.391.775
Dönem Karı (Zararı)
-5.519.712 -5.519.712 -5.519.712 0 121.537.199 121.537.199 116.017.487 374.288 116.391.775
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
251.928.571 2.330.124.603 2.330.124.603 2.582.053.174 0 2.582.053.174
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 -164.539.809 -322.674 -322.674 -322.674 292.389 292.389 -164.570.094 163.169.094 -1.401.000
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-199.789.445 0 -199.789.445 -199.789.445
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
611.928.571 0 0 0 0 -199.789.445 0 0 -602.824.230 0 0 0 0 0 -21.160.147 0 -21.160.147 0 0 0 0 0 -21.160.147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 401.237.966 121.537.199 522.775.165 311.189.914 1.094.748 312.284.662
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
611.928.571 -199.789.445 -602.824.229 -11.519.461 -11.519.461 -11.519.461 260.000 397.169.153 66.598.899 463.768.052 261.823.487 1.165.536 262.989.023
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 66.598.899 -66.598.899 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -313.608 0 -313.608 0 0 0 0 0 -313.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -150.815.250 -150.815.250 -151.128.858 292.622 -150.836.236
Dönem Karı (Zararı)
-313.608 -313.608 -313.608 0 -150.815.250 -150.815.250 -151.128.858 292.622 -150.836.236
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 35.710.601 0 0 0 -35.710.601 -36.710.601 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
9.558.118 0 9.558.118 9.558.118
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
611.928.571 0 0 0 0 -190.231.327 0 0 -567.113.629 0 0 0 0 0 -11.833.069 0 -11.833.069 0 0 0 0 0 -11.833.069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 428.057.451 -150.815.250 277.242.201 120.252.747 1.458.158 121.710.905


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
939.710.632 206.126.455
Dönem Karı (Zararı)
-150.524.712 121.347.656
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-150.524.712 121.894.770
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 -547.114
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
840.231.962 47.344.853
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
449.875.954 148.167.463
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.383.358 9.050.894
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 22.125
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.383.358 9.028.769
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.094.380 21.906.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 20.456.316 15.044.300
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 3.638.064 6.862.085
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
390.799.952 184.067.253
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -8.926.443 -15.190.634
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 419.274.927 212.061.539
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-19.548.532 -12.803.652
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -24.879.419 -317.002.210
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.724.453 1.155.068
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 2.724.453 1.155.068
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
270.346.400 58.347.833
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.125.116 96.763.263
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.487.237 54.321.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-71.612.353 42.441.525
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.804.134 23.512.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.804.134 23.512.075
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-216.981.974 -49.496.435
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.785.147 1.355.226
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
525.770.342 -67.655.316
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
57.632.196 -323.076.788
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
468.138.146 255.421.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20.035.410 23.248.667
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.237.019 30.620.353
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26.237.019 30.620.353
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
960.053.650 227.040.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -17.078.913 -13.466.337
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -2.495.026 -2.437.861
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-898.367 -5.786.023
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 129.288 229.220
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
547.114
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-240.839.387 -250.286.303
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
486.929 864.026
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
486.929 864.026
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-250.102.759 -266.088.963
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -244.459.844 -259.799.159
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -5.642.915 -6.289.804
Alınan Faiz
24 8.926.443 15.190.634
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-150.000 -252.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.582.053.174
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.582.053.174
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -199.789.445
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -199.789.445
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 9.558.118 0
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.558.118
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-75.885.357 -1.897.015.631
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -75.885.357 -1.282.330.147
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -614.685.484
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -256.941.051 -72.473.274
Ödenen Faiz
25 -418.786.852 -255.520.601
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.183.897 113.094.375
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.183.897 113.094.375
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
354.087.758 92.091.962
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
310.903.861 205.186.337


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 310.903.861 354.087.758
Ticari Alacaklar
7 140.537.416 69.539.782
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 25.875.373 27.362.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
114.662.043 42.177.172
Diğer Alacaklar
5.387.331 3.639.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.387.331 3.639.920
Stoklar
9 1.091.826.535 872.461.203
Peşin Ödenmiş Giderler
13.999.740 10.467.177
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 13.999.740 10.467.177
Diğer Dönen Varlıklar
6.281.413 5.138.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 6.281.413 5.138.881
ARA TOPLAM
1.568.936.296 1.315.334.721
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.568.936.296 1.315.334.721
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 18.550.111 13.380.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 18.550.111 13.380.154
Maddi Duran Varlıklar
12 1.061.331.388 977.595.003
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 3.332.421 4.074.614
Mobilya ve Demirbaşlar
12 773.169.259 698.938.587
Özel Maliyetler
12 284.829.708 274.581.802
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.675.265.094 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
683.246.473 684.705.993
Şerefiye
14 579.092.596 578.942.596
Diğer Haklar
13 18.478.367 20.087.887
Markalar
13 85.675.510 85.675.510
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 297.515.224 270.915.382
Diğer Duran Varlıklar
0 274
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 274
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.735.908.290 1.946.596.806
TOPLAM VARLIKLAR
5.304.844.586 3.261.931.527
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 75.397.282
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 75.397.282
Banka Kredileri
6 0 75.397.282
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
620.598.646 101.967.392
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
620.598.646 101.967.392
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 620.598.646 101.967.392
Ticari Borçlar
7 2.991.751.765 2.484.528.147
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 415.219.408 357.587.212
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.576.532.357 2.126.940.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 108.676.372 88.640.962
Diğer Borçlar
1.302.159 555.874
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.302.159 555.874
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.145.957 14.365.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 15.145.957 14.365.832
Kısa Vadeli Karşılıklar
57.050.498 52.303.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 18.611.665 15.007.661
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 38.438.833 37.295.795
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
52.700.323 27.359.064
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 52.700.323 27.359.064
ARA TOPLAM
3.847.225.720 2.845.118.009
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.847.225.720 2.845.118.009
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.291.683.651 106.879.422
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.291.683.651 106.879.422
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.291.683.651 106.879.422
Diğer Borçlar
8 1.034.580 885.105
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.034.580 885.105
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.439.984 4.472.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.439.984 4.472.693
Uzun Vadeli Karşılıklar
41.749.746 41.587.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 41.749.746 41.587.275
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.335.907.961 153.824.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.183.133.681 2.998.942.504
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
120.252.747 261.823.487
Ödenmiş Sermaye
20 611.928.571 611.928.571
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -190.231.327 -199.789.445
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-567.113.629 -602.824.230
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.833.069 -11.519.461
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.833.069 -11.519.461
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -11.833.069 -11.519.461
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
260.000 260.000
Yasal Yedekler
20 260.000 260.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
428.057.451 397.169.153
Net Dönem Karı veya Zararı
-150.815.250 66.598.899
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.458.158 1.165.536
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
121.710.905 262.989.023
TOPLAM KAYNAKLAR
5.304.844.586 3.261.931.527


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 11.821.766.204 8.710.248.695 4.306.614.569 3.256.824.141
Satışların Maliyeti
21 -9.070.972.498 -6.602.152.336 -3.292.497.961 -2.428.797.975
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.750.793.706 2.108.096.359 1.014.116.608 828.026.166
BRÜT KAR (ZARAR)
2.750.793.706 2.108.096.359 1.014.116.608 828.026.166
Genel Yönetim Giderleri
22 -68.069.296 -44.463.876 -19.776.728 -13.972.262
Pazarlama Giderleri
22 -2.032.366.085 -1.756.269.367 -727.349.156 -637.688.062
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 26.253.347 50.226.844 -4.700.653 14.245.855
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -438.834.449 -337.257.901 -143.312.976 -126.419.351
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
237.777.223 20.332.059 118.977.095 64.192.346
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 9.384.141 16.795.183 -372.461 3.148.135
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -3.181.509 -6.482.903 1.586.247 -5.407.185
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
243.979.855 30.644.339 120.190.881 61.933.296
Finansman Giderleri
25 -419.383.986 -225.204.665 -140.271.332 -37.952.709
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-175.404.131 -194.560.326 -20.080.451 23.980.587
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24.879.419 317.002.210 -8.375.970 -12.308.002
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.642.875 -2.465.438 -715.925 -290.761
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 26.522.294 319.467.648 -7.660.045 -12.017.241
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-150.524.712 122.441.884 -28.456.421 11.672.585
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31 0 -547.114 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-150.524.712 121.894.770 -28.456.421 11.672.585
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-150.815.250 121.537.199 -29.017.059 11.549.555
Ana Ortaklık Payları
290.538 357.571 560.638 123.030
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına kayıp -0,24650000 0,25170000 -0,04740000 0,01890000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başna Kayıp 0,00000000 -0,00110000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-311.524 -5.502.995 111.692 -1.283.077
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -389.072 -6.876.065 143.803 -1.596.661
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
77.548 1.373.070 -32.111 313.584
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 77.548 1.373.070 -32.111 313.584
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-311.524 -5.502.995 111.692 -1.283.077
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-150.836.236 116.391.775 -28.344.729 10.389.508
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
292.622 374.288 539.549 167.894
Ana Ortaklık Payları
-151.128.858 116.017.487 -28.884.278 10.221.614http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797078


BIST
18:051.998
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.920  
Önceki Kapanış :  1.998  
En Yüksek
1.998
En Düşük
1.914
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PCILT 14,52 28.398.020 % 10,00  
UTPYA 12,54 2.406.649 % 10,00  
ALARK 17,50 293.071.173 % 9,99  
VBTYZ 25,78 123.208.346 % 9,98  
MZHLD 30,86 857.138 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,6189 13,6232 % -0,20  
Euro 15,1901 15,2187 % -0,08  
Sterlin 18,2091 18,3004 % -0,00  
Frank 14,5830 14,6708 % -0,10  
Riyal 3,6189 3,6371 % -0,23  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.798 2,87  
Altın Gr. 788 788 -0,38  
Cumhuriyet 5.246 5.325 -89,00  
Tam 5.223 5.356 -82,14  
Yarım 2.525 2.591 -39,74  
Çeyrek 1.266 1.295 -19,87  
Gümüş.Ons 22,76 22,78 0,05  
Gümüş Gr. 9,98 9,99 0,01  
B. Petrol 88,72 88,72 0,55