***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.11.2020 18:24
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
611.928.571 -199.789.445 -602.824.229 -11.519.461 -11.519.461 -11.519.461 260.000 397.169.153 66.598.899 463.768.052 261.823.487 1.165.536 262.989.023
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
66.598.899 -66.598.899 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-313.608 -313.608 -313.608 -150.815.250 -150.815.250 -151.128.858 292.622 -150.836.236
Dönem Karı (Zararı)
-313.608 -313.608 -313.608 -150.815.250 -150.815.250 -151.128.858 292.622 -150.836.236
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
35.710.601 -35.710.600 -35.710.600 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
9.558.118 0 9.558.118 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
611.928.571 0 0 0 0 -190.231.327 0 0 -567.113.629 0 0 0 0 0 -11.833.069 0 -11.833.069 0 0 0 0 0 -11.833.069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 428.057.451 -150.815.250 277.242.201 120.252.747 1.458.158 121.710.905
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
611.928.571 -190.231.327 -567.113.629 -12.606.706 -12.606.706 -12.606.706 260.000 428.057.451 -298.637.678 129.419.773 -28.343.318 1.478.495 -26.864.823
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-298.637.678 298.637.678 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-569.329 -569.329 -569.329 109.088.038 109.088.038 108.518.709 32.307 108.551.016
Dönem Karı (Zararı)
-569.329 -569.329 -569.329 109.088.038 109.088.038 108.518.709 32.307 108.551.016
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
9.506.776 0 9.506.776 9.506.776
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 129.419.773 109.088.038 238.507.811 89.682.167 1.510.802 91.192.969


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.489.211.437 939.710.631
Dönem Karı (Zararı)
109.118.937 -150.524.712
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
109.118.937 -150.524.712
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.019.825.338 840.703.424
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
506.459.412 449.875.954
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18.168.602 -2.383.358
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.926 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.156.676 -2.383.358
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
55.285.262 24.094.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 44.902.632 20.456.316
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 10.382.630 3.638.064
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
415.479.888 391.271.414
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -9.757.199 -8.926.443
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 414.662.028 419.274.927
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10.575.059 -19.077.070
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 23.817.223 -24.879.419
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
614.951 2.724.453
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 614.951 2.724.453
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
389.550.730 269.874.937
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.576.905 -70.287.827
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-502.485 -26.934.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-56.074.420 -43.352.969
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.435.824 -8.804.134
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.435.824 -8.804.134
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-363.626.018 -216.981.974
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9.124.073 -5.785.147
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
520.823.449 525.461.590
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-53.755.962 341.562.490
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
574.579.411 183.899.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
88.907.077 20.035.410
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
200.334.878 26.237.019
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
200.334.878 26.237.019
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.518.495.005 960.053.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -25.023.785 -17.078.913
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -2.617.786 -2.495.026
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.775.437 -898.367
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 133.440 129.288
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-310.316.937 -240.839.387
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.915.585 486.929
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.915.585 486.929
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-321.989.721 -250.102.759
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -312.155.932 -244.459.844
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -9.833.789 -5.642.915
Alınan Faiz
24 9.757.199 8.926.443
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -150.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-674.720.250 -742.055.141
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.506.776 9.558.118
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 9.506.776 9.558.118
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -75.885.357
Kredilerden Nakit Girişleri
6 0 -75.885.357
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -269.564.998 -256.941.051
Ödenen Faiz
25 -414.662.028 -418.786.851
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
504.174.250 -43.183.897
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
504.174.250 -43.183.897
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 431.286.166 354.087.758
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 935.460.416 310.903.861


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 935.460.416 431.286.166
Ticari Alacaklar
7 130.776.802 74.417.039
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 37.959.951 26.934.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
92.816.851 47.482.181
Diğer Alacaklar
8 14.337.654 5.075.174
Stoklar
9 1.675.202.139 1.329.732.797
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.919.378 12.757.107
Diğer Dönen Varlıklar
19 3.874.110 7.163.730
ARA TOPLAM
2.764.570.499 1.860.432.013
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.764.570.499 1.860.432.013
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 24.496.041 19.735.389
Maddi Duran Varlıklar
12 1.228.733.191 1.100.702.403
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.995.067.300 1.823.015.010
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
689.490.133 685.289.373
Şerefiye
14 579.092.596 579.092.596
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 110.397.537 106.196.777
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 195.429.006 218.626.726
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.133.215.671 3.847.368.901
TOPLAM VARLIKLAR
6.897.786.170 5.707.800.914
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
690.846.368 601.120.543
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
690.846.368 601.120.543
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 690.846.368 601.120.543
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 47.138.905 75.514.464
Ticari Borçlar
7 3.926.387.913 3.395.061.181
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 301.364.166 341.562.490
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.625.023.747 3.053.498.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 200.514.842 111.607.765
Diğer Borçlar
8 3.167.336 1.482.122
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 9.472.077 8.185.733
Kısa Vadeli Karşılıklar
75.566.905 60.828.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 26.590.269 19.616.832
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 48.976.636 41.211.792
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 235.073.432 36.494.982
ARA TOPLAM
5.188.167.778 4.290.295.414
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.188.167.778 4.290.295.414
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.558.885.817 1.398.517.016
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.558.885.817 1.398.517.016
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.558.885.817 1.398.517.016
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 58.489.794 44.874.709
Diğer Borçlar
1.049.812 978.598
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.049.812 978.598
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.618.425.423 1.444.370.323
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.806.593.201 5.734.665.737
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
89.682.167 -28.343.318
Ödenmiş Sermaye
20 611.928.571 611.928.571
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -180.724.551 -190.231.327
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20 -567.113.629 -567.113.629
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.176.035 -12.606.706
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.176.035 -12.606.706
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -13.176.035 -12.606.706
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 260.000 260.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
129.419.773 428.057.451
Net Dönem Karı veya Zararı
109.088.038 -298.637.678
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.510.802 1.478.495
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
91.192.969 -26.864.823
TOPLAM KAYNAKLAR
6.897.786.170 5.707.800.914


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 15.397.273.885 11.821.766.204 5.483.872.317 4.306.614.569
Satışların Maliyeti
21 -11.779.553.745 -9.070.972.498 -4.208.401.379 -3.292.497.961
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.617.720.140 2.750.793.706 1.275.470.938 1.014.116.608
BRÜT KAR (ZARAR)
3.617.720.140 2.750.793.706 1.275.470.938 1.014.116.608
Genel Yönetim Giderleri
22 -117.712.750 -68.069.296 -26.876.714 -19.776.728
Pazarlama Giderleri
22 -2.543.935.126 -2.032.366.085 -911.565.314 -727.349.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 -7.011.225 26.253.347 -5.918.082 -4.700.653
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -410.605.099 -438.834.449 -134.172.049 -143.312.976
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
538.455.940 237.777.223 196.938.779 118.977.095
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 11.408.573 9.384.141 4.744.744 -372.461
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -2.266.325 -3.181.509 -981.315 1.586.247
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
547.598.188 243.979.855 200.702.208 120.190.881
Finansman Giderleri
25 -414.662.028 -419.383.986 -135.041.335 -140.271.332
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
132.936.160 -175.404.131 65.660.873 -20.080.451
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-23.817.223 24.879.419 -12.142.376 -8.375.970
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -477.749 -1.642.875 -140.746 -715.925
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -23.339.474 26.522.294 -12.001.630 -7.660.045
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
109.118.937 -150.524.712 53.518.497 -28.456.421
DÖNEM KARI (ZARARI)
109.118.937 -150.524.712 53.518.497 -28.456.421
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30.899 290.538 179.961 560.638
Ana Ortaklık Payları
109.088.038 -150.815.250 53.338.536 -29.017.059
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç / (Kayıp) 0,18400000 -0,25480000 0,08990000 -0,04900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-567.921 -311.524 255.235 111.692
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -709.675 -389.072 319.044 143.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
141.754 77.548 -63.809 -32.111
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 141.754 77.548 -63.809 -32.111
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-567.921 -311.524 255.235 111.692
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
108.551.016 -150.836.236 53.773.732 -28.344.729
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32.307 292.622 179.960 557.549
Ana Ortaklık Payları
108.518.709 -151.128.858 53.593.772 -28.902.278http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885918


BIST
17:461.910
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.005  
Önceki Kapanış :  1.910  
En Yüksek
2.013
En Düşük
1.910
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:46
LINK 36,78 87.290.362 % 9,99  
MANAS 19,49 21.945.027 % 9,99  
ORCAY 65,85 23.940.362 % 9,93  
SANEL 10,53 8.833.280 % 9,92  
EMNIS 30,20 1.240.266 % 9,58  
17:46 Alış Satış %  
Dolar 13,4486 13,4709 % -0,27  
Euro 15,2192 15,2448 % -0,37  
Sterlin 18,1784 18,2695 % -0,14  
Frank 14,7300 14,8187 % 0,15  
Riyal 3,5933 3,6113 % 0,35  
17:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.842 1.842 0,62  
Altın Gr. 800 800 6,27  
Cumhuriyet 5.268 5.348 5,00  
Tam 5.241 5.374 2,42  
Yarım 2.533 2.599 1,17  
Çeyrek 1.270 1.300 0,58  
Gümüş.Ons 23,81 23,84 -0,11  
Gümüş Gr. 10,31 10,33 -0,09  
B. Petrol 86,00 86,00 0,57