***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2021 18:34
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
611.928.571 -190.231.327 -567.113.629 -12.606.706 -12.606.706 -12.606.706 260.000 428.057.451 -298.637.678 129.419.773 -28.343.318 1.478.495 -26.864.823
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
0 0 0 -298.637.678 298.637.678 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-824.565 -824.565 -824.565 55.749.502 55.749.502 54.924.937 -147.653 54.777.284
Dönem Karı (Zararı)
-824.565 -824.565 -824.565 55.749.502 55.749.502 54.924.937 -147.653 54.777.284
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
9.506.776 0 0 0 0 9.506.776 9.506.776
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
611.928.571 0 0 0 0 -180.724.551 0 0 -567.113.629 0 0 0 0 0 -13.431.271 0 -13.431.271 0 0 0 0 0 -13.431.271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 129.419.773 55.749.502 185.169.275 36.088.395 1.330.842 37.419.237
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
611.928.571 -180.724.551 -567.113.629 -13.263.816 -13.263.816 -13.263.816 260.000 129.419.773 272.612.688 402.032.461 253.119.036 778.842 253.897.878
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
0 0 0 272.612.688 -272.612.688 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-578.781 -578.781 -578.781 195.825.976 195.825.976 195.247.195 -1.648.686 193.598.509
Dönem Karı (Zararı)
-578.781 -578.781 -578.781 195.825.976 195.825.976 195.247.195 -1.648.686 193.598.509
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-79.565.667 -79.565.667 -79.565.667 -79.565.667
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
611.928.571 0 0 0 0 -180.724.551 0 0 -567.113.629 0 0 0 0 0 -13.842.597 0 -13.842.597 0 0 0 0 0 -13.842.597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 322.466.794 195.825.976 518.292.770 368.800.564 -869.844 367.930.720


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
981.374.159 1.125.045.564
Dönem Karı (Zararı)
194.182.302 55.600.440
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
194.182.302 55.600.440
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
854.963.091 676.062.188
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 390.913.868 331.237.349
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
20.407.808 13.683.494
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 49.327 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 20.358.481 13.683.494
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
48.863.594 41.672.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 35.889.931 36.732.903
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 12.973.663 4.939.436
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
326.378.628 277.574.672
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -71.469.968 -5.598.306
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 372.226.204 279.620.693
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25.622.392 3.552.285
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 67.666.952 11.674.847
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
732.241 219.487
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 732.241 219.487
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-39.042.177 410.428.306
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.948.025 -55.402.212
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.497.046 -7.407.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.497.046 -7.407.480
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-287.220.738 -223.027.908
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.033.705 15.300.124
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
219.775.598 355.655.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
48.734.262 127.683.636
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.147.477 197.626.368
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.147.477 197.626.368
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.010.103.216 1.142.090.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -23.444.305 -15.096.064
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -3.440.670 -1.062.908
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.949.152 -913.545
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 105.070 27.147
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-271.676.482 -188.850.729
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
972.565 1.630.250
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 972.565 1.630.250
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-344.119.015 -196.079.285
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -337.713.261 -190.509.877
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -6.405.754 -5.569.408
Alınan Faiz
24 71.469.968 5.598.306
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-569.023.901 -448.535.694
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.506.776
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 0 9.506.776
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
6 0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -196.797.697 -178.421.777
Ödenen Faiz
20-25 -372.226.204 -279.620.693
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
140.673.776 487.659.141
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
140.673.776 487.659.141
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.149.089.432 431.286.166
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.289.763.208 918.945.307


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.289.763.208 1.149.089.432
Ticari Alacaklar
7 108.212.337 106.183.646
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 46.266.234 39.412.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
61.946.103 66.770.948
Diğer Alacaklar
8 14.087.726 10.534.661
Stoklar
9 2.357.115.914 2.090.253.657
Peşin Ödenmiş Giderler
10 20.810.016 11.680.334
Diğer Dönen Varlıklar
19 17.649.634 9.303.474
ARA TOPLAM
3.807.638.835 3.377.045.204
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.807.638.835 3.377.045.204
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 32.126.805 27.579.832
Maddi Duran Varlıklar
12 1.548.505.787 1.352.693.035
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 2.369.206.931 2.114.935.110
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
694.461.478 691.955.585
Şerefiye
14 579.092.596 579.092.596
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 115.368.882 112.862.989
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 130.102.091 197.621.010
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.774.403.092 4.384.784.572
TOPLAM VARLIKLAR
8.582.041.927 7.761.829.776
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 851.060.910 778.057.242
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
851.060.910 778.057.242
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
851.060.910 778.057.242
Ticari Borçlar
7 4.846.474.460 4.600.841.407
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 410.993.307 426.479.568
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.435.481.153 4.174.361.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 204.580.011 155.845.749
Diğer Borçlar
8 87.200.854 3.277.382
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 62.342.253 31.574.336
Kısa Vadeli Karşılıklar
100.333.747 93.381.568
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 37.084.049 39.664.863
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 63.249.698 53.716.705
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 82.876.762 83.252.925
ARA TOPLAM
6.234.868.997 5.746.230.609
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.234.868.997 5.746.230.609
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.890.990.568 1.659.701.808
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.890.990.568 1.659.701.808
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.890.990.568 1.659.701.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 77.966.502 62.208.236
Diğer Borçlar
575.096 1.409.261
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 575.096 1.409.261
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 9.710.044 38.381.984
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.979.242.210 1.761.701.289
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.214.111.207 7.507.931.898
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
368.800.564 253.119.036
Ödenmiş Sermaye
20 611.928.571 611.928.571
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -180.724.551 -180.724.551
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20 -567.113.629 -567.113.629
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.842.597 -13.263.816
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.842.597 -13.263.816
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -13.842.597 -13.263.816
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 260.000 260.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
322.466.794 129.419.773
Net Dönem Karı veya Zararı
195.825.976 272.612.688
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-869.844 778.842
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
367.930.720 253.897.878
TOPLAM KAYNAKLAR
8.582.041.927 7.761.829.776


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 13.216.469.592 9.913.401.568 6.839.425.291 5.225.128.263
Satışların Maliyeti
21 -10.144.882.087 -7.571.152.366 -5.262.847.077 -4.012.876.003
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.071.587.505 2.342.249.202 1.576.578.214 1.212.252.260
BRÜT KAR (ZARAR)
3.071.587.505 2.342.249.202 1.576.578.214 1.212.252.260
Genel Yönetim Giderleri
22 -72.932.226 -90.836.036 -36.990.744 -56.609.654
Pazarlama Giderleri
22 -2.134.397.985 -1.632.369.812 -1.086.769.049 -837.492.895
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 2.396.686 -1.093.143 1.544.619 -5.289.563
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -303.032.336 -276.433.050 -146.925.238 -113.069.852
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
563.621.644 341.517.161 307.437.802 199.790.296
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 72.129.297 6.663.829 38.755.728 3.421.870
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -1.675.483 -1.285.010 -1.097.994 89.707
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
634.075.458 346.895.980 345.095.536 203.301.873
Finansman Giderleri
25 -372.226.204 -279.620.693 -194.574.691 -141.355.828
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
261.849.254 67.275.287 150.520.845 61.946.045
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-67.666.952 -11.674.847 -40.076.171 -11.670.561
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 -337.003 297.683 -138.995
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -67.666.952 -11.337.844 -40.373.854 -11.531.566
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
194.182.302 55.600.440 110.444.674 50.275.484
DÖNEM KARI (ZARARI)
194.182.302 55.600.440 110.444.674 50.275.484
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.643.674 -149.062 -1.503.734 -84.459
Ana Ortaklık Payları
195.825.976 55.749.502 111.948.408 50.359.943
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 30 0,33010000 0,09410000 0,18870000 0,08490000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-583.793 -823.156 538.720 444.592
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -731.826 -1.028.719 671.315 555.740
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
148.033 205.563 -132.595 -111.148
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 148.033 205.563 -132.595 -111.148
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-583.793 -823.156 538.720 444.592
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
193.598.509 54.777.284 110.983.394 50.720.076
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.648.686 -147.653 -1.510.191 -84.459
Ana Ortaklık Payları
195.247.195 54.924.937 112.493.585 50.804.535http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959091


BIST
18:051.951
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.951  
Önceki Kapanış :  1.951  
En Yüksek
1.975
En Düşük
1.946
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PCILT 13,20 138.400.514 % 10,00  
YBTAS 19.334,70 1.488.772 % 10,00  
IDGYO 2,31 12.425.218 % 10,00  
MANAS 23,56 150.382.919 % 9,99  
TUCLK 14,32 33.461.019 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5891 13,6061 % 0,12  
Euro 15,2651 15,2915 % 0,03  
Sterlin 18,2091 18,3004 % -0,15  
Frank 14,6448 14,7330 % -0,02  
Riyal 3,6124 3,6305 % 0,03  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.815 -2,72  
Altın Gr. 794 794 -0,71  
Cumhuriyet 5.334 5.414 26,00  
Tam 5.303 5.438 25,66  
Yarım 2.563 2.630 12,41  
Çeyrek 1.286 1.315 6,21  
Gümüş.Ons 23,28 23,31 -0,21  
Gümüş Gr. 10,19 10,21 -0,07  
B. Petrol 88,03 88,03 -0,71