***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

18.08.2016 18:00***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -2.835 -232.260 4.209.804 132.748.278 29.608.066 220.423.761 7.747.218 228.170.979
Transferler
260.075 29.347.991 -29.608.066
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.549 1.293.172 1.219.750 2.509.373 -655.835 1.853.538
Kar Payları
-1.500.002 -1.500.002 -1.500.002
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -6.384 1.060.912 4.469.879 160.596.267 1.219.750 221.433.132 7.081.383 228.514.515
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -14.790 3.673.268 4.469.879 160.596.267 47.069.232 269.886.564 21.751.533 291.638.097
Transferler
451.587 46.617.645 -47.069.232
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.811 407.830 7.902.787 8.299.806 1.184.294 9.484.100
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -25.601 4.081.098 4.921.466 207.213.912 7.902.787 278.186.370 22.935.827 301.122.197


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.507.876 -1.993.835
Dönem Karı (Zararı)
9.087.081 563.915
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.661.433 -2.869.063
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 64.216 43.518
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
41.146 43.518
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 3.842.322 4.242.081
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -21.260 -20.054
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 3.863.582 4.262.135
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
118.756 4.065.136
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19 -2.302.509 -2.344.352
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.013.346 -897.914
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.115.844 -8.021.050
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.220.486 311.313
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-236.696 -2.745.875
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.630 1.380.581
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.557.105 84.527
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
244.937 -586.165
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-483.250 2.037.394
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-117.742 140.851
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.528.028 -1.993.835
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-20.152 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.321.487 -62.125.758
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-206.057 -7.952
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.640.558 -317.806
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -61.800.000
Alınan Temettüler
525.128 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.072.736 63.224.925
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-3.082.754 215.605.324
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6.502.023 -147.840.947
Ödenen Temettüler
0 -1.500.002
Ödenen Faiz
-6.516.016 -3.066.586
Alınan Faiz
24.011 27.136
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.113.653 -894.668
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.113.653 -894.668
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.673.645 4.559.844
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.787.298 3.665.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.787.655 8.676.396
Finansal Yatırımlar
5 34.054.937 31.752.428
Ticari Alacaklar
7 5.720.692 5.483.996
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-22 380.708 18.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.339.984 5.465.631
Diğer Alacaklar
8 1.134.723 1.088.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.134.723 1.088.344
Peşin Ödenmiş Giderler
9 86.690 253.713
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 4.176 8.818
Diğer Dönen Varlıklar
68.265 39.372
ARA TOPLAM
53.857.138 47.303.067
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
53.857.138 47.303.067
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 96.000 96.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 473.605.578 469.992.540
Maddi Duran Varlıklar
531.038 385.482
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
43.422 46.369
Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.196.140 2.472.012
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 223.788 197.169
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
480.695.966 473.189.572
TOPLAM VARLIKLAR
534.553.104 520.492.639
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 49.962.564 40.943.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 49.962.564 40.943.051
Banka Kredileri
6 49.962.564 40.943.051
Ticari Borçlar
7 11.485.283 11.240.346
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-22 6.205.859 7.063.494
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.279.424 4.176.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 58.021 37.135
Diğer Borçlar
8 0 65.480
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-22 0 24.381
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 41.099
Ertelenmiş Gelirler
14 166.836 282.651
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 459.899 1.228.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 105.707 54.679
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 354.192 1.174.174
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.888.734 1.532.303
ARA TOPLAM
64.021.337 55.329.819
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.021.337 55.329.819
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 145.654.544 152.524.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 145.654.544 152.524.800
Banka Kredileri
6 145.654.544 152.524.800
Diğer Borçlar
8 425.602 432.592
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 425.602 432.592
Ertelenmiş Gelirler
14 2.630 4.557
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 64.022 62.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 64.022 62.171
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 23.262.772 20.500.603
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
169.409.570 173.524.723
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
233.430.907 228.854.542
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
278.186.370 269.886.564
Ödenmiş Sermaye
15 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -25.601 -14.790
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -25.601 -14.790
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -25.601 -14.790
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.081.098 3.673.268
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.081.098 3.673.268
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 4.921.466 4.469.879
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
207.213.912 160.596.267
Net Dönem Karı veya Zararı
7.902.787 47.069.232
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.935.827 21.751.533
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
301.122.197 291.638.097
TOPLAM KAYNAKLAR
534.553.104 520.492.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 27.423.734 15.914.801 14.352.207 8.445.217
Satışların Maliyeti
16 -9.361.922 -5.040.424 -4.756.907 -2.457.550
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.061.812 10.874.377 9.595.300 5.987.667
BRÜT KAR (ZARAR)
18.061.812 10.874.377 9.595.300 5.987.667
Genel Yönetim Giderleri
17 -4.524.560 -2.737.019 -2.446.820 -1.318.266
Pazarlama Giderleri
17 -283.603 -398.426 -125.569 -217.071
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
960.399 691.437 619.774 188.986
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.153.654 -2.263.686 -713.900 -1.589.430
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.060.394 6.166.683 6.928.785 3.051.886
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.060.394 6.166.683 6.928.785 3.051.886
Finansman Gelirleri
19 3.079.287 2.364.406 2.409.701 2.253.765
Finansman Giderleri
19 -4.039.254 -8.865.088 -1.730.198 -4.351.107
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.100.427 -333.999 7.608.288 954.544
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.013.346 897.914 -1.484.286 15.638
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -3.013.346 897.914 -1.484.286 15.638
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.087.081 563.915 6.124.002 970.182
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.087.081 563.915 6.124.002 970.182
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.184.294 -655.835 776.210 -346.289
Ana Ortaklık Payları
7.902.787 1.219.750 5.347.792 1.316.471
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,15200000 0,02350000 0,10280000 0,02540000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.811 -3.549 3.500 -3.289
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.811 -3.549 3.500 -3.289
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
407.830 1.293.172 -970.868 833.826
Yabancı Para Çevrim Farkları
407.830 1.293.172 -970.868 833.826
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
397.019 1.289.623 -967.368 830.537
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.484.100 1.853.538 5.156.634 1.800.719
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.181.343 -655.835 1.248.514 -349.828
Ana Ortaklık Payları
7.302.757 2.509.373 3.908.120 2.150.547http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553700


BIST
12:05109.529
Değişim :  0,38% |  417,52
Açılış :  109.384  
Önceki Kapanış :  109.111  
En Yüksek
109.589
En Düşük
108.779
BIST En Aktif Hisseler
SALIX 10,78 39.476 % 10,00  
EGCEY 1,01 459.194 % 9,78  
TKURU 19,18 281.855 % 9,73  
EGCYH 0,68 311.465 % 9,68  
EGCYO 1,25 524.494 % 9,65  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4424 8,4847 % -0,07  
Frank 7,0176 7,0598 % 0,50  
Riyal 1,7971 1,8061 % 0,43  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.706 5,97  
Altın Gr. 371 371 2,92  
Cumhuriyet 2.470 2.508 -5,00  
Tam 2.480 2.511 13,70  
Yarım 1.210 1.226 6,70  
Çeyrek 605 613 3,30  
Gümüş.Ons 17,67 17,70 0,04  
Gümüş Gr. 3,84 3,85 0,02  
B. Petrol 39,50 39,50 -0,29