***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

09.11.2016 18:16***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -2.835 -232.260 4.209.804 132.748.278 29.608.066 220.423.761 7.747.218 228.170.979
Transferler
260.075 29.347.991 -29.608.066
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.763 3.732.416 -1.642.955 2.081.698 -76.539 2.005.159
Kar Payları
-1.500.002 -1.500.002 -1.500.002
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -10.598 3.500.156 4.469.879 160.596.267 -1.642.955 221.005.457 7.670.679 228.676.136
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -14.790 3.673.268 4.469.879 160.596.267 47.069.232 269.886.564 21.751.534 291.638.098
Transferler
451.587 46.617.645 -47.069.232
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.866 3.894.994 14.805.949 18.695.077 1.551.446 20.246.523
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -20.656 7.568.262 4.921.466 207.213.912 14.805.949 288.581.641 23.302.980 311.884.621


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.276.852 7.406.105
Dönem Karı (Zararı)
16.357.395 -1.719.494
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.950.455 11.349.140
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
120.486 85.805
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.134 43.838
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.869.796 6.936.831
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -29.126 -28.286
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 5.898.922 6.965.117
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
757.689 12.141.449
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19 655.648 441.141
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.548.234 -1.003.167
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.007.532 -7.296.757
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.010.846 -2.223.541
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
754.107 -9.969.168
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-108.412 1.365.824
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.751.348 -1.676.084
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.294.426 1.779.509
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
564.668 6.222.886
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-175.435 53.492
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.297.004 7.406.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-20.152
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
15.361.152 -41.718.508
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-240.736 -21.749
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -3.344.163 -496.759
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 18.420.923 -42.656.229
Alınan Temettüler
19 525.128 1.456.229
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.770.622 35.760.017
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.240.746 234.762.389
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.619.412 -190.669.414
Ödenen Temettüler
0 -1.500.002
Ödenen Faiz
-4.423.833 -6.865.320
Alınan Faiz
31.877 32.364
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.867.382 1.447.614
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.867.382 1.447.614
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.673.645 4.559.844
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.541.027 6.007.458


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.541.027 8.676.396
Finansal Yatırımlar
5 12.675.857 31.752.428
Ticari Alacaklar
7 4.729.889 5.483.996
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,22 899.728 18.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.830.161 5.465.631
Diğer Alacaklar
8 1.209.855 1.088.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.209.855 1.088.344
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.280.933 253.713
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 5.660 8.818
Diğer Dönen Varlıklar
29.431 39.372
ARA TOPLAM
34.472.652 47.303.067
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
34.472.652 47.303.067
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 96.000 96.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 486.820.223 469.992.540
Maddi Duran Varlıklar
516.939 385.482
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
40.933 46.369
Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.196.140 2.472.012
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 211.601 197.169
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
493.881.836 473.189.572
TOPLAM VARLIKLAR
528.354.488 520.492.639
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 33.552.354 40.943.051
Ticari Borçlar
7 9.945.920 11.240.346
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,22 5.440.648 7.063.494
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.505.272 4.176.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 76.360 37.135
Diğer Borçlar
8 0 65.480
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,22 0 24.381
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 41.099
Ertelenmiş Gelirler
14 109.143 282.651
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 925.109 1.228.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 74.827 54.679
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 850.282 1.174.174
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 2.426.015 1.532.303
ARA TOPLAM
47.034.901 55.329.819
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.034.901 55.329.819
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 144.361.636 152.524.800
Diğer Borçlar
8 411.612 432.592
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 411.612 432.592
Ertelenmiş Gelirler
14 2.630 4.557
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 70.088 62.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 70.088 62.171
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 24.589.000 20.500.603
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
169.434.966 173.524.723
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
216.469.867 228.854.542
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
288.581.641 269.886.564
Ödenmiş Sermaye
15 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.656 -14.790
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.656 -14.790
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -20.656 -14.790
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.568.262 3.673.268
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.568.262 3.673.268
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 4.921.466 4.469.879
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
207.213.912 160.596.267
Net Dönem Karı veya Zararı
14.805.949 47.069.232
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.302.980 21.751.533
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
311.884.621 291.638.097
TOPLAM KAYNAKLAR
528.354.488 520.492.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 41.067.008 26.338.104 13.643.274 10.423.303
Satışların Maliyeti
16 -14.276.210 -7.628.737 -4.914.288 -2.588.313
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.790.798 18.709.367 8.728.986 7.834.990
BRÜT KAR (ZARAR)
26.790.798 18.709.367 8.728.986 7.834.990
Genel Yönetim Giderleri
17 -6.183.569 -4.306.502 -1.659.009 -1.569.483
Pazarlama Giderleri
17 -420.333 -594.537 -136.730 -196.111
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.375.390 982.580 1.414.991 291.143
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.671.015 -2.950.574 -517.361 -686.888
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.891.271 11.840.334 7.830.877 5.673.651
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.891.271 11.840.334 7.830.877 5.673.651
Finansman Gelirleri
19 7.310.870 7.208.515 4.231.583 4.844.109
Finansman Giderleri
19 -7.296.512 -21.771.510 -3.257.258 -12.906.422
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.905.629 -2.722.661 8.805.202 -2.388.662
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.548.234 1.003.167 -1.534.888 105.253
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -4.548.234 1.003.167 -1.534.888 105.253
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.357.395 -1.719.494 7.270.314 -2.283.409
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.357.395 -1.719.494 7.270.314 -2.283.409
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.551.446 -76.539 367.152 579.296
Ana Ortaklık Payları
14.805.949 -1.642.955 6.903.162 -2.862.705
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 21 0,28470000 -0,03160000 0,13280000 -0,05510000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.866 -7.763 4.945 -4.214
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.866 -7.763 4.945 -4.214
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.894.994 3.732.416 3.487.164 2.439.244
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.894.994 3.732.416 3.487.164 2.439.244
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
3.894.994 3.732.416 3.487.164 2.439.244
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.889.128 3.724.653 3.492.109 2.435.030
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.246.523 2.005.159 10.762.423 151.621
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.656.700 -76.539 2.475.357 579.296
Ana Ortaklık Payları
15.589.823 2.081.698 8.287.066 -427.675http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567425


BIST
12:5994.389
Değişim :  1,25% |  1.164,15
Açılış :  94.275  
Önceki Kapanış :  93.225  
En Yüksek
94.780
En Düşük
93.943
BIST En Aktif Hisseler
DOCO 347,60 48.710.002 % 10,00  
KLNMA 36,74 11.491.128 % 10,00  
BRYAT 54,35 3.323.578 % 9,98  
RAYSG 4,19 7.123.919 % 9,97  
ARDYZ 16,87 23.483.982 % 9,97  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3503 8,3922 % -0,08  
Frank 6,9212 6,9629 % -0,18  
Riyal 1,7856 1,7945 % -0,55  
Alış Satış %  
Altın Gr. 361 361 2,58  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş Gr. 3,28 3,29 0,03