***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 18:41***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -19.863 11.653.492 4.921.466 200.384.155 40.102.331 311.134.289 22.328.698 333.462.987
Transferler
0 0 0 0 277.779 39.824.552 -40.102.331
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 7.951 9.513.267 0 0 16.480.581 26.001.799 4.022.857 30.024.656
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -11.912 21.166.759 5.199.245 240.208.707 16.480.581 337.136.088 26.351.555 363.487.643
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -22.856 18.645.409 5.199.245 243.127.509 70.335.221 391.377.236 34.000.918 425.378.154
Transferler
0 0 0 0 0 70.335.221 -70.335.221
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -12.778 24.465.356 0 0 245.065 24.697.643 9.928.867 34.626.510
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -35.634 43.110.765 5.199.245 313.462.730 245.065 416.074.879 43.929.785 460.004.664


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.320.506 4.278.872
Dönem Karı (Zararı)
968.278 20.503.438
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
968.278 20.503.438
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-19.854.677 586.201
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
204.775 129.274
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-851.213 145.758
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.697.013 5.673.484
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -14.970
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 16.697.013 5.688.454
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-37.576.959 1.678.576
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.300.094
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -3.300.094
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 898.468 1.556.529
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
773.239 -5.297.326
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
64.206.905 -16.810.767
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.663.271 -8.977.389
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.201.183 -110.871
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.772.623 -1.979.382
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.448.144 -8.881.528
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.551.965 -7.393.628
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.238.798 922.005
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
47.501.363 9.610.026
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
45.320.506 4.278.872
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.209.789 -4.011.787
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.965
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -10.911.406 -4.009.822
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.701.617
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.800.111 -16.396.879
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 31.384.120
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-51.393.651 -40.868.260
Ödenen Faiz
-8.406.460 -6.927.709
Alınan Faiz
0 14.970
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.689.394 -16.129.794
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.689.394 -16.129.794
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.283.483 20.050.022
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.594.089 3.920.228


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.594.089 23.283.483
Finansal Yatırımlar
5 0 6.433.293
Ticari Alacaklar
36.152.138 23.969.548
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,24 9.992.676 1.214.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 26.159.462 22.754.911
Diğer Alacaklar
2.391.197 435.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.391.197 435.171
Peşin Ödenmiş Giderler
9 30.429.060 2.572.903
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 2.410 2.525
Diğer Dönen Varlıklar
16 2.228.667 1.024.958
ARA TOPLAM
72.797.561 57.721.881
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
72.797.561 57.721.881
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 96.000 96.000
Ticari Alacaklar
30.131.554 21.102.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 30.131.554 21.102.419
Stoklar
11 26.267.895 11.495.272
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 852.934.349 657.084.276
Maddi Duran Varlıklar
312.861 352.940
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
33.955 35.482
Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 17.408.013
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 38.460 50.978
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
909.815.074 707.625.380
TOPLAM VARLIKLAR
982.612.635 765.347.261
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 79.252.935 50.525.521
Ticari Borçlar
40.577.022 14.025.057
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,24 10.679.664 6.093.196
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 29.897.358 7.931.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 117.748 87.200
Diğer Borçlar
47.233.963 10.934.363
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,24 15.987.990 1.617.069
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 31.245.973 9.317.294
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.438.988 1.755.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 281.827 104.656
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.157.161 1.650.903
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 9.300.025 5.684.894
ARA TOPLAM
177.920.681 83.012.594
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
177.920.681 83.012.594
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 193.792.255 173.957.045
Diğer Borçlar
8 1.334.831 4.041.312
Ertelenmiş Gelirler
15 86.542.480 39.041.117
Uzun Vadeli Karşılıklar
136.234 109.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 136.234 109.645
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 62.881.490 39.807.394
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
344.687.290 256.956.513
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
522.607.971 339.969.107
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
416.074.879 391.377.236
Ödenmiş Sermaye
17 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-35.634 -22.856
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-35.634 -22.856
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -35.634 -22.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
43.110.765 18.645.409
Yabancı Para Çevrim Farkları
43.110.765 18.645.409
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 5.199.245 5.199.245
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
313.462.730 243.127.509
Net Dönem Karı veya Zararı
245.065 70.335.221
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
43.929.785 34.000.918
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
460.004.664 425.378.154
TOPLAM KAYNAKLAR
982.612.635 765.347.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 70.651.427 52.027.263 27.940.583 18.174.957
Satışların Maliyeti
18 -26.504.320 -16.634.425 -10.817.472 -5.513.163
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
44.147.107 35.392.838 17.123.111 12.661.794
BRÜT KAR (ZARAR)
44.147.107 35.392.838 17.123.111 12.661.794
Genel Yönetim Giderleri
19 -10.533.372 -8.336.776 -5.712.598 -2.315.826
Pazarlama Giderleri
19 -947.768 -292.666 1.860.171 -139.683
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.846.258 2.522.523 1.117.512 905.685
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-366.763 -2.882.744 68.769 -1.716.548
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.145.462 26.403.175 14.456.965 9.395.422
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.145.462 26.403.175 14.456.965 9.395.422
Finansman Gelirleri
21 0 3.315.064 0 655.790
Finansman Giderleri
21 -32.278.716 -7.658.272 -23.358.794 -3.544.833
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.866.746 22.059.967 -8.901.829 6.506.379
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-898.468 -1.556.529 614.290 328.903
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -898.468 -1.556.529 614.290 328.903
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
968.278 20.503.438 -8.287.539 6.835.282
DÖNEM KARI (ZARARI)
968.278 20.503.438 -8.287.539 6.835.282
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
723.213 4.022.857 -1.286.338 1.913.514
Ana Ortaklık Payları
245.065 16.480.581 -7.001.201 4.921.768
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 23 0,00470000 0,31690000 -0,13460000 0,09460000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.778 7.951 -2.760 -5.476
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.778 7.951 -2.760 -5.476
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
33.671.010 9.513.267 14.017.488 3.957.032
Yabancı Para Çevrim Farkları
33.671.010 9.513.267 14.017.488 3.957.032
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.658.232 9.521.218 14.014.728 3.951.556
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.626.510 30.024.656 5.727.189 10.786.838
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.928.867 3.468.157 1.641.813 1.358.814
Ana Ortaklık Payları
24.697.643 26.556.499 4.085.376 9.428.024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719042


BIST
18:0588.125
Değişim :  -3,72% |  -3.402,55
Açılış :  91.834  
Önceki Kapanış :  91.528  
En Yüksek
92.299
En Düşük
88.125
BIST En Aktif Hisseler
BNTAS 2,42 47.268.423 % 10,00  
SASA 7,26 219.623.200 % 10,00  
PGSUS 34,54 376.437.090 % 10,00  
TUCLK 3,30 22.058.889 % 10,00  
COSMO 2,20 90.554 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,0183 8,0585 % 3,04  
Frank 6,7534 6,7940 % 2,11  
Riyal 1,7135 1,7221 % 0,91  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.627 1.629 -1,48  
Altın Gr. 336 336 0,71  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,44 14,49 0,09  
Gümüş Gr. 2,99 3,00 0,04  
B. Petrol 24,92 24,92 -1,42