***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 20:26***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -19.863 4.921.466 184.960.936 33.274.134 277.229.381 0 277.229.381
Transferler
0 277.779 32.996.355 -33.274.134 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.993 0 0 55.342.931 55.339.938 0 55.339.938
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -22.856 5.199.245 217.957.291 55.342.931 332.569.319 0 332.569.319
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -22.856 5.199.245 217.957.291 55.342.931 332.569.319 0 332.569.319
Transferler
0 0 55.342.931 -55.342.931 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.567 0 0 28.402.476 28.400.909 0 28.400.909
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -24.423 5.199.245 273.300.222 28.402.476 360.970.228 0 360.970.228


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.523.097 -7.192.342
Dönem Karı (Zararı)
28.402.476 55.339.938
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28.402.476 55.339.938
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.518.708 -48.306.946
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 282.001 242.676
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
168.174 51.253
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.642.990 796.850
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 0 -641
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 1.642.990 797.491
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8.986.096 250.821
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-17.371.208 -53.858.832
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10,22 -17.371.208 -45.339.255
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -8.519.577
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 773.239 4.210.286
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
22.639.329 -14.225.334
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.073.393 -33.660.730
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.807.575 -976.968
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.714.891 -7.655.470
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.223.938 -11.022.826
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.850.618 -1.664.921
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.657.417 1.743.892
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
55.037.177 39.011.689
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
45.523.097 -7.192.342
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.480.417 -15.778.853
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
4 -25.842.657 -8.265.636
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -10.616.421
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5.660.054 10.530.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -80.858 -260.604
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -16.216.956 -7.166.192
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.925.541 23.847.570
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 33.027.826
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.282.551 -8.512.884
Ödenen Faiz
-1.642.990 -668.013
Alınan Faiz
0 641
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.117.139 876.375
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.117.139 876.375
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.630.639 754.264
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.747.778 1.630.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.747.778 1.630.639
Finansal Yatırımlar
4 0 6.433.293
Ticari Alacaklar
6 32.458.365 13.821.782
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,26 2.291.931 1.214.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 30.166.434 12.607.145
Diğer Alacaklar
7 2.295.987 10.627.450
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,26 329.308 10.615.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.966.679 11.818
Peşin Ödenmiş Giderler
8 29.867.219 2.572.903
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 0 115
Diğer Dönen Varlıklar
9 3.511.219 987.216
ARA TOPLAM
70.880.568 36.073.398
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
70.880.568 36.073.398
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 49.310.693 23.468.036
Ticari Alacaklar
6 23.876.862 21.102.419
Stoklar
11 39.210.163 11.495.272
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 347.366.864 313.778.700
Maddi Duran Varlıklar
12 27.718 226.073
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 30.294 33.082
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 17.408.011
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
459.822.594 387.511.593
TOPLAM VARLIKLAR
530.703.162 423.584.991
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 10.080.220 3.302.530
Ticari Borçlar
6 8.391.727 10.242.345
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,26 6.256.235 5.762.062
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.135.492 4.480.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 91.544 87.200
Diğer Borçlar
7 34.952.480 9.317.294
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 226.029 104.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 226.029 104.656
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 636.008 380.585
ARA TOPLAM
54.378.008 23.434.610
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.378.008 23.434.610
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 20.314.843 24.388.988
Diğer Borçlar
7 803.776 4.041.312
Ertelenmiş Gelirler
17 94.078.294 39.041.117
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 158.013 109.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 158.013 109.645
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
115.354.926 67.581.062
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
169.732.934 91.015.672
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
360.970.228 332.569.319
Ödenmiş Sermaye
18 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.423 -22.856
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.423 -22.856
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -24.423 -22.856
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 5.199.245 5.199.245
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
273.300.222 217.957.291
Net Dönem Karı veya Zararı
28.402.476 55.342.931
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
360.970.228 332.569.319
TOPLAM KAYNAKLAR
530.703.162 423.584.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 25.657.861 19.932.532
Satışların Maliyeti
19 -3.163.608 -2.481.258
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.494.253 17.451.274
BRÜT KAR (ZARAR)
22.494.253 17.451.274
Genel Yönetim Giderleri
20 -4.429.930 -4.891.797
Pazarlama Giderleri
20 -1.071.051 -959.411
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 22.895.693 46.483.645
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -84.164 -1.800.985
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.804.801 56.282.726
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.804.801 56.282.726
Finansman Gelirleri
23 0 7.000.777
Finansman Giderleri
23 -11.402.325 -7.940.572
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.402.476 55.342.931
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.402.476 55.342.931
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.402.476 55.342.931
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
28.402.476 55.342.931
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürüdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,54620000 1,06430000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.567 -2.993
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.567 -2.993
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.567 -2.993
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.400.909 55.339.938
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
28.400.909 55.339.938http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747040


BIST
18:0589.553
Değişim :  0,05% |  41,73
Açılış :  89.614  
Önceki Kapanış :  89.511  
En Yüksek
89.969
En Düşük
89.043
BIST En Aktif Hisseler
SERVE 1,76 236.202 % 10,00  
SILVR 1,98 17.792.367 % 10,00  
KLMSN 13,31 9.167.297 % 10,00  
YAPRK 8,17 7.679.136 % 9,96  
MAALT 65,15 5.960.867 % 9,96  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2379 8,2792 % 0,76  
Frank 6,8602 6,9016 % 1,40  
Riyal 1,7841 1,7931 % 1,79  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.616 1.617 2,91  
Altın Gr. 350 351 7,25  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,38 14,42 -0,06  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 0,04  
B. Petrol 34,96 34,96 5,02