***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2017 19:35***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -14.790 3.673.268 4.469.879 160.596.267 47.069.232 269.886.564 21.751.533 291.638.097
Transferler
47.069.232 -47.069.232
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.311 1.378.698 2.554.995 3.919.382 408.084 4.327.466
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -29.101 5.051.966 4.469.879 207.665.499 2.554.995 273.805.946 22.159.617 295.965.563
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -19.863 11.653.492 4.921.466 200.384.155 40.102.331 311.134.289 22.328.698 333.462.987
Transferler
40.102.331 -40.102.331
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.465 3.672.173 3.600.992 7.297.630 963.575 8.261.205
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 4.602 15.325.665 4.921.466 240.486.486 3.600.992 318.431.919 23.292.273 341.724.192


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.788.324 1.328.213
Dönem Karı (Zararı)
4.564.567 2.963.079
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.564.567 2.963.079
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.440.282 -430.561
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 74.976 30.684
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
39.501 25.869
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.960.013 2.031.813
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -298 -32.887
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 1.960.311 2.064.700
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-18.158 -628.100
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-458.954 218.549
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -458.954 218.549
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
903.420 1.529.060
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.060.516 -3.638.436
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.793.173 -1.181.672
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.152.711 542.795
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.718 615.103
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-55.134 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.214.142 -1.396.659
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.288.725 -1.157.972
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-725.774 33.144
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
699.031 181.917
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.788.324 1.350.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -22.633
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-614.516 -965.946
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -2.246
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -614.516 -963.700
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.860.781 1.205
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.484.003 2.030.267
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.700.968 -350.687
Ödenen Faiz
-1.644.114 -1.714.013
Alınan Faiz
298 35.638
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.263.621 363.472
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.263.621 363.472
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 20.050.022 8.673.645
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.786.401 9.037.117


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.786.401 20.050.022
Finansal Yatırımlar
5 13.112.956 12.654.002
Ticari Alacaklar
7 4.894.370 3.741.659
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,25 1.687.686 935.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.206.684 2.805.952
Diğer Alacaklar
8 439.269 434.382
Peşin Ödenmiş Giderler
9 803.113 740.688
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 54 5.997
Diğer Dönen Varlıklar
16 83.423 26.649
ARA TOPLAM
25.119.586 37.653.399
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.119.586 37.653.399
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 96.000 96.000
Stoklar
11 3.894.936 3.839.802
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 563.608.529 547.677.533
Maddi Duran Varlıklar
465.622 515.017
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
36.208 38.543
Peşin Ödenmiş Giderler
9 15.369.119 8.217.402
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 197.168 197.169
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
583.667.582 560.581.466
TOPLAM VARLIKLAR
608.787.168 598.234.865
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.973.995 2.796.277
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 38.911.244 38.174.873
Ticari Borçlar
7 10.124.980 16.413.705
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,25 6.407.107 10.037.307
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.717.873 6.376.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 44.778 88.460
Diğer Borçlar
8 4.689.960 4.451.880
Ertelenmiş Gelirler
15 728.459 29.428
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.063.727 1.525.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 88.473 68.372
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 975.254 1.457.327
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 2.813.015 2.419.093
ARA TOPLAM
61.350.158 65.899.415
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.350.158 65.899.415
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 164.392.505 159.357.068
Diğer Borçlar
8 6.463.157 7.279.954
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 81.733 77.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 81.733 77.557
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 34.775.423 32.157.884
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
205.712.818 198.872.463
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
267.062.976 264.771.878
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
318.431.919 311.134.289
Ödenmiş Sermaye
17 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.602 -19.863
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.602 -19.863
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 4.602 -19.863
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.325.665 11.653.492
Yabancı Para Çevrim Farkları
15.325.665 11.653.492
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 4.921.466 4.921.466
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
240.486.486 200.384.155
Net Dönem Karı veya Zararı
3.600.992 40.102.331
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.292.273 22.328.698
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
341.724.192 333.462.987
TOPLAM KAYNAKLAR
608.787.168 598.234.865


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 16.446.059 13.071.527
Satışların Maliyeti
18 -5.165.134 -4.605.015
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.280.925 8.466.512
BRÜT KAR (ZARAR)
11.280.925 8.466.512
Genel Yönetim Giderleri
19 -3.781.626 -2.077.740
Pazarlama Giderleri
19 -110.159 -158.034
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 234.131 340.625
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -756.438 -439.754
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.866.833 6.131.609
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.866.833 6.131.609
Finansman Gelirleri
22 561.465 669.586
Finansman Giderleri
22 -1.960.311 -2.309.056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.467.987 4.492.139
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-903.420 -1.529.060
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -903.420 -1.529.060
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.564.567 2.963.079
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.564.567 2.963.079
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
963.575 408.084
Ana Ortaklık Payları
3.600.992 2.554.995
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 24 0,06920000 0,04910000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 24 0,06920000 0,04910000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
24.465 -14.311
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.465 -14.311
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.672.173 1.378.698
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.672.173 1.378.698
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.696.638 1.364.387
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.261.205 4.327.466
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
963.575 932.829
Ana Ortaklık Payları
7.297.630 3.394.637http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606599


BIST
13:2394.407
Değişim :  1,27% |  1.181,28
Açılış :  94.275  
Önceki Kapanış :  93.225  
En Yüksek
94.780
En Düşük
93.943
BIST En Aktif Hisseler
KLNMA 36,74 11.522.430 % 10,00  
DOCO 347,60 48.861.208 % 10,00  
BRYAT 54,35 3.339.448 % 9,98  
ARDYZ 16,87 23.540.209 % 9,97  
RAYSG 4,19 7.175.720 % 9,97  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3700 8,4120 % 0,16  
Frank 6,9340 6,9758 % 0,00  
Riyal 1,7888 1,7978 % -0,37  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.663 1.664 18,51  
Altın Gr. 361 361 2,51  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,15 15,20 0,23  
Gümüş Gr. 3,29 3,29 0,03  
B. Petrol 34,24 34,24 1,40