***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2017 19:35***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -14.790 4.469.879 152.550.066 32.862.457 243.960.320 243.960.320
Transferler
32.862.457 -32.862.457
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.311 2.122.476 2.108.165 2.108.165
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -29.101 4.469.879 185.412.523 2.122.476 246.068.485 246.068.485
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -19.863 4.921.466 184.960.936 33.274.134 277.229.381 277.229.381
Transferler
33.274.134 -33.274.134
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.465 1.600.108 1.624.573 1.624.573
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 4.602 4.921.466 218.235.070 1.600.108 278.853.954 278.853.954


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.091.889 793.897
Dönem Karı (Zararı)
1.624.573 2.108.165
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-827.261 193.065
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 25.395 24.118
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
39.501 25.869
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
108.053 536.833
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -298 -11.970
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 108.351 548.803
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-565.721 -612.304
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-458.954 218.549
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 -458.954 218.549
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24.465 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.889.201 -1.484.700
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-734.667 87.671
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.391 -19.670
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-55.134 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.214.142 -1.396.659
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.953.729 -361.158
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-577.169 23.199
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
699.031 181.917
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.091.889 816.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -22.633
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.171.152 -962.386
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
4 -1.521.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -650.152 -962.386
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.284.133 -266.334
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.449.239 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.177 0
Ödenen Faiz
-137.227 -224.106
Alınan Faiz
298 13.272
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 -55.500
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.021.092 -434.823
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.021.092 -434.823
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 754.264 3.823.410
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.775.356 3.388.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.775.356 754.264
Finansal Yatırımlar
4 13.112.956 12.654.002
Ticari Alacaklar
6 2.030.310 1.295.643
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,24 1.855.776 1.078.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 174.534 217.488
Diğer Alacaklar
7 15.915 11.029
Peşin Ödenmiş Giderler
8 803.113 740.688
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 54 5.997
Diğer Dönen Varlıklar
9 58.814 4.366
ARA TOPLAM
18.796.518 15.465.989
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.796.518 15.465.989
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 16.723.400 15.202.400
Stoklar
11 3.894.936 3.839.802
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 261.923.405 261.273.253
Maddi Duran Varlıklar
182.184 205.355
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
33.648 35.872
Peşin Ödenmiş Giderler
8 15.369.119 8.217.402
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
298.126.692 288.774.084
TOPLAM VARLIKLAR
316.923.210 304.240.073
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.973.995 2.796.277
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 511.119 0
Ticari Borçlar
6 7.062.128 12.015.857
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,24 6.321.129 9.943.740
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 740.999 2.072.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 44.778 88.460
Diğer Borçlar
7 4.689.960 4.451.880
Ertelenmiş Gelirler
15 728.459 29.428
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 88.473 68.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 88.473 68.372
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 258.950 202.907
ARA TOPLAM
16.357.862 19.653.181
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.357.862 19.653.181
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 15.166.504 0
Diğer Borçlar
7 6.463.157 7.279.954
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 81.733 77.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 81.733 77.557
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.711.394 7.357.511
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
38.069.256 27.010.692
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
278.853.954 277.229.381
Ödenmiş Sermaye
16 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.602 -19.863
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.602 -19.863
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 4.602 -19.863
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 4.921.466 4.921.466
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 218.235.070 184.960.936
Net Dönem Karı veya Zararı
1.600.108 33.274.134
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
278.853.954 277.229.381
TOPLAM KAYNAKLAR
316.923.210 304.240.073


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 4.599.524 4.009.894
Satışların Maliyeti
17 -243.034 -541.842
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.356.490 3.468.052
BRÜT KAR (ZARAR)
4.356.490 3.468.052
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.278.343 -1.097.765
Pazarlama Giderleri
18 -4.000 -32.463
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 3.142 193.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -930.295 -288.234
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.146.994 2.242.746
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.146.994 2.242.746
Finansman Gelirleri
21 561.465 648.669
Finansman Giderleri
21 -108.351 -768.939
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.600.108 2.122.476
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.600.108 2.122.476
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.600.108 2.122.476
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.600.108 2.122.476
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerinden Pay Başına Kazanç 23 0,03080000 0,04080000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
24.465 -14.311
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.465 -14.311
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.465 -14.311
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.624.573 2.108.165
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.624.573 2.108.165http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606601


BIST
11:51109.493
Değişim :  0,35% |  381,80
Açılış :  109.384  
Önceki Kapanış :  109.111  
En Yüksek
109.589
En Düşük
108.779
BIST En Aktif Hisseler
SALIX 10,78 39.476 % 10,00  
TKURU 19,22 260.585 % 9,95  
MNDRS 2,55 138.253.178 % 9,91  
EGCEY 1,01 459.194 % 9,78  
MARKA 2,03 29.244.741 % 9,73  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4386 8,4810 % -0,12  
Frank 7,0067 7,0489 % 0,34  
Riyal 1,7961 1,8051 % 0,37  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.705 5,71  
Altın Gr. 371 371 2,74  
Cumhuriyet 2.407 2.438 11,60  
Tam 2.478 2.509 11,90  
Yarım 1.209 1.225 5,80  
Çeyrek 605 612 2,90  
Gümüş.Ons 17,62 17,67 0,00  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 0,01  
B. Petrol 39,38 39,38 -0,41