***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2017 18:18***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -14.790 3.673.268 4.469.879 160.596.267 47.069.232 269.886.564 21.751.534 291.638.098
Transferler
451.587 46.617.645 -47.069.232
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.866 3.894.994 14.805.949 18.695.077 1.551.446 20.246.523
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -20.656 7.568.262 4.921.466 207.213.912 14.805.949 288.581.641 23.302.980 311.884.621
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -19.863 11.653.492 4.921.466 200.384.155 40.102.331 311.134.289 22.328.698 333.462.987
Transferler
277.779 39.824.552 -40.102.331
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.951 9.513.267 16.480.581 26.001.799 4.022.857 30.024.656
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -11.912 21.166.759 5.199.245 240.208.707 16.480.581 337.136.088 26.351.555 363.487.643


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.278.872 21.276.852
Dönem Karı (Zararı)
20.503.438 16.357.395
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
586.201 9.950.455
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 129.274 120.486
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
145.758 6.134
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.673.484 5.869.796
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -14.970 -29.126
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 5.688.454 5.898.922
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.678.576 757.689
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.300.094 655.648
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -3.300.094 655.648
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 1.556.529 4.548.234
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.297.326 -2.007.532
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.810.767 -5.010.846
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.977.389 754.107
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-110.871 -108.412
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.979.382 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.881.528 -4.751.348
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.393.628 -1.294.426
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
922.005 564.668
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
9.610.026 -175.435
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.278.872 21.297.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-20.152
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.011.787 15.361.152
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.965 -240.736
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -4.009.822 -3.344.163
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 18.420.923
Alınan Temettüler
22 0 525.128
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.396.879 -30.770.622
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.384.120 13.240.746
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-40.868.260 -39.619.412
Ödenen Faiz
-6.927.709 -4.423.833
Alınan Faiz
14.970 31.877
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.129.794 5.867.382
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.129.794 5.867.382
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.050.022 8.673.645
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.920.228 14.541.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.920.228 20.050.022
Finansal Yatırımlar
5 15.954.096 12.654.002
Ticari Alacaklar
7 8.386.090 3.741.659
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,25 3.079.845 935.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.306.245 2.805.952
Diğer Alacaklar
8 438.119 434.382
Peşin Ödenmiş Giderler
9 920.798 740.688
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 2.525 5.997
Diğer Dönen Varlıklar
16 137.255 26.649
ARA TOPLAM
29.759.111 37.653.399
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.759.111 37.653.399
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 96.000 96.000
Ticari Alacaklar
7 4.216.680 0
Stoklar
11 5.819.184 3.839.802
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 588.936.355 547.677.533
Maddi Duran Varlıklar
440.423 515.017
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
36.156 38.543
Peşin Ödenmiş Giderler
9 16.918.820 8.217.402
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 22.620 197.169
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
616.486.238 560.581.466
TOPLAM VARLIKLAR
646.245.349 598.234.865
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 3.251.638 2.796.277
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 44.022.753 38.174.873
Ticari Borçlar
7 9.020.077 16.413.705
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,25 5.475.408 10.037.307
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.544.669 6.376.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 83.011 88.460
Diğer Borçlar
8 7.504.102 4.451.880
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,25 2.473.222 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.030.880 4.451.880
Ertelenmiş Gelirler
15 18.990 29.428
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.013.159 1.525.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 112.242 68.372
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 900.917 1.457.327
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 3.777.860 2.419.093
ARA TOPLAM
68.691.590 65.899.415
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.691.590 65.899.415
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 162.708.142 159.357.068
Diğer Borçlar
8 4.317.751 7.279.954
Ertelenmiş Gelirler
15 9.620.464 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 98.247 77.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 98.247 77.557
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 37.321.512 32.157.884
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
214.066.116 198.872.463
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
282.757.706 264.771.878
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
337.136.088 311.134.289
Ödenmiş Sermaye
17 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.912 -19.863
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.912 -19.863
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -11.912 -19.863
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.166.759 11.653.492
Yabancı Para Çevrim Farkları
21.166.759 11.653.492
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 5.199.245 4.921.466
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
240.208.707 200.384.155
Net Dönem Karı veya Zararı
16.480.581 40.102.331
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.351.555 22.328.698
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
363.487.643 333.462.987
TOPLAM KAYNAKLAR
646.245.349 598.234.865


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 52.027.263 41.067.008 18.174.957 13.643.274
Satışların Maliyeti
18 -16.634.425 -14.276.210 -5.513.163 -4.914.288
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.392.838 26.790.798 12.661.794 8.728.986
BRÜT KAR (ZARAR)
35.392.838 26.790.798 12.661.794 8.728.986
Genel Yönetim Giderleri
19 -8.336.776 -6.183.569 -2.315.826 -1.659.009
Pazarlama Giderleri
19 -292.666 -420.333 -139.683 -136.730
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.522.523 2.375.390 905.685 1.414.991
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.882.744 -1.671.015 -1.716.548 -517.361
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.403.175 20.891.271 9.395.422 7.830.877
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.403.175 20.891.271 9.395.422 7.830.877
Finansman Gelirleri
22 3.315.064 7.310.870 655.790 4.231.583
Finansman Giderleri
22 -7.658.272 -7.296.512 -3.544.833 -3.257.258
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.059.967 20.905.629 6.506.379 8.805.202
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.556.529 -4.548.234 328.903 -1.534.888
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.556.529 -4.548.234 328.903 -1.534.888
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.503.438 16.357.395 6.835.282 7.270.314
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.503.438 16.357.395 6.835.282 7.270.314
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.022.857 1.551.446 1.913.514 367.152
Ana Ortaklık Payları
16.480.581 14.805.949 4.921.768 6.903.162
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 24 0,31690000 0,28470000 0,09460000 0,13280000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.951 -5.866 -5.476 4.945
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.951 -5.866 -5.476 4.945
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.513.267 3.894.994 3.957.032 3.487.164
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.513.267 3.894.994 3.957.032 3.487.164
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.521.218 3.889.128 3.951.556 3.492.109
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.024.656 20.246.523 10.786.838 10.762.423
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.468.157 4.656.700 1.358.814 2.475.357
Ana Ortaklık Payları
26.556.499 15.589.823 9.428.024 8.287.066http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639954


BIST
18:0589.553
Değişim :  0,05% |  41,73
Açılış :  89.614  
Önceki Kapanış :  89.511  
En Yüksek
89.969
En Düşük
89.043
BIST En Aktif Hisseler
SERVE 1,76 236.202 % 10,00  
SILVR 1,98 17.792.367 % 10,00  
KLMSN 13,31 9.167.297 % 10,00  
YAPRK 8,17 7.679.136 % 9,96  
MAALT 65,15 5.960.867 % 9,96  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2379 8,2792 % 0,76  
Frank 6,8602 6,9016 % 1,40  
Riyal 1,7841 1,7931 % 1,79  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.618 1.621 1,28  
Altın Gr. 350 351 7,25  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,40 14,44 0,02  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 0,00  
B. Petrol 31,95 31,95 -2,88