***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2021 18:19***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.500.000 -236.146 1.197.109 10.121.474 2.121.648 50.704.085 50.704.085
Transferler
2.121.648 -2.121.648
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.769 2.036.848 2.062.617 2.062.617
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 -210.377 1.197.109 12.243.122 2.036.848 52.766.702 52.766.702
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.500.000 -234.550 1.197.109 12.243.122 8.548.722 59.254.403 59.254.403
Diğer Düzeltmeler
-170 -170 -170
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.548.722 -8.548.722
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.538 1.894.388 1.918.926 1.918.926
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 -210.012 1.197.109 20.791.674 1.894.388 61.173.159 61.173.159


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.150.547 -27.036.573
Dönem Karı (Zararı)
34 1.894.388 2.036.848
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.894.388 2.036.848
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
690.892 865.795
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47 219.195 111.152
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47 162.733 123.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
162.733 123.694
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-27.634
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 354.822 606.644
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-18.224 24.305
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.715.952 -29.764.135
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-50.604.375 22.678.654
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 14.565.075 -27.135.225
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -67.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.565.075 -27.067.868
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16 -10.569.716 -17.272.011
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.011.870 -1.294.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.557.846 -15.977.882
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 7.626.719 -7.880.723
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-18.481.838 -5.957.647
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26.108.557 -1.923.076
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,31,33 266.345 -154.830
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -303.421
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
266.345 148.591
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-36.130.672 -26.861.492
Alınan Faiz
27.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
49 -47.509 -175.081
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.154.410 -199.100
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -1.154.410 -199.100
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-571.269 -30.007
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-583.141 -169.093
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.495.738 16.017.129
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 16.495.738 16.017.129
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.809.219 -11.218.544
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.809.219 -11.218.544
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 73.971.177 22.850.164
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 53.161.958 11.631.620


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 54.044.394 70.839.850
Finansal Yatırımlar
8 71.758.569 22.036.630
Ticari Alacaklar
9 90.579.011 105.133.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 90.579.011 105.133.943
Diğer Alacaklar
11 23.218.724 13.036.557
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.011.870 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 21.206.854 13.036.557
Peşin Ödenmiş Giderler
15 314.515 133.346
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 2.085.078 1.884.291
Diğer Dönen Varlıklar
17 131.072 135.479
ARA TOPLAM
242.131.363 213.200.096
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
242.131.363 213.200.096
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 38.499 38.499
Diğer Alacaklar
11 232.975 222.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 232.975 222.975
Maddi Duran Varlıklar
20-22 7.367.581 7.032.772
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 1.139.685 670.221
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 1.139.685 670.221
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 163.299 149.673
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.942.039 8.114.140
TOPLAM VARLIKLAR
251.073.402 221.314.236
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 89.109.149 72.280.870
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 89.109.149 72.280.870
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 552.722 220.181
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 88.556.427 72.060.689
Ticari Borçlar
9 96.180.831 85.412.642
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 5.272.003 23.753.841
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 90.908.828 61.658.801
Diğer Borçlar
11 275.005 776.826
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 275.005 776.826
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 2.010.227 1.634.689
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 208.017 217.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 161.734 119.694
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 46.283 98.212
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 1.285.516 465.421
ARA TOPLAM
189.068.745 160.788.354
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
189.068.745 160.788.354
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
406.571 888.277
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
406.571 888.277
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 406.571 888.277
Uzun Vadeli Karşılıklar
31 424.927 383.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 424.927 383.202
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
831.498 1.271.479
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
189.900.243 162.059.833
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
61.173.159 59.254.403
Ödenmiş Sermaye
34 37.500.000 37.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -210.012 -234.550
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 -210.012 -234.550
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 1.197.109 1.197.109
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 20.791.674 12.243.122
Net Dönem Karı veya Zararı
34 1.894.388 8.548.722
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
61.173.159 59.254.403
TOPLAM KAYNAKLAR
251.073.402 221.314.236


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
46 319.457.026 164.349.224
Satışların Maliyeti
46 -313.031.988 -160.742.992
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.425.038 3.606.232
BRÜT KAR (ZARAR)
6.425.038 3.606.232
Genel Yönetim Giderleri
47 -3.298.720 -1.917.169
Pazarlama Giderleri
47 -839.607 -453.280
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 5.658.497 138.153
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -3.411.149 -226
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.534.059 1.373.710
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.534.059 1.373.710
Finansman Gelirleri
51 2.791.453 6.510.140
Finansman Giderleri
51 -5.076.134 -5.240.358
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.249.378 2.643.492
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-354.990 -606.644
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 -375.538 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 20.548 -606.644
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.894.388 2.036.848
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.894.388 2.036.848
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.894.388 2.036.848
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52 24.538 25.769
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 31.459 33.037
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.921 -7.268
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -6.921 -7.268
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.538 25.769
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.918.926 2.062.617
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.918.926 2.062.617http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941486


BIST18:051.461
Değişim :  0,29% |  4,18
Açılış :  1.461  
Önceki Kapanış :  1.457  
En Yüksek
1.464
En Düşük
1.455
BIST En Aktif Hisseler18:05
AYES 20,76 1.039.844 % 9,96  
OYYAT 22,54 154.030.334 % 9,95  
BERA 27,02 108.733.280 % 9,93  
BOBET 5,35 449.133.468 % 9,86  
EUKYO 5,86 3.063.626 % 8,32  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3838 8,4047 % -0,28  
Euro 10,1457 10,1808 % -0,94  
Sterlin 11,8034 11,8626 % -0,92  
Frank 9,3019 9,3579 % -0,86  
Riyal 2,2301 2,2413 % -0,47  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.876 1.877 -21,71  
Altın Gr. 506 506 -8,45  
Cumhuriyet 3.367 3.419 -34,00  
Tam 3.346 3.430 -44,14  
Yarım 1.617 1.659 -21,35  
Çeyrek 811 830 -10,67  
Gümüş.Ons 27,90 27,94 -0,07  
Gümüş Gr. 7,52 7,53 -0,06  
B. Petrol 72,60 72,60 0,08